O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Sistem za izposojo mestnih koles Bicy

Velenje, 24. marec 2016 - Svetnice in svetniki so na 12. seji Sveta Mestne občine Velenje med drugim sprejeli tudi Predlog Sklepa o spremembi splošnih pogojev dostopa in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega kolesa v Velenju (sistem Bicy) ter cenika uporabniških storitev sistema Bicy.

Veljavni sklep, ki opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe koles, je bil sprejet leta 2012, ko je bilo v Velenju le 5 postaj sistema Bicy. Od takrat dalje smo sistem nadgradil s štirimi novimi postajami, ki se nahajajo v Sončnem parku, pri mestnem stadionu ter v naseljih Selo in Gorica. Tako imamo trenutno v Velenju 9 postaj in 41 mestnih koles.

V letu 2014 se je v sistem Bicy vključila tudi občina Šoštanj, kjer je vzpostavljen sistem izposoje 20 mestnih koles s štirimi postajami.

Prav tako je bilo v splošnih pogojih opredeljeno, da se v primeru večjih poškodb na kolesu ali odtujitvi kolesa zaračuna vrednost kolesa v višini 350 evrov. Dejanski stroški nakupa in predelave kolesa, ki jo opravijo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje, ter stroški dela znašajo 600 evrov.

Zaradi zgoraj navedenih novosti so svetnice in svetniki s sprejetjem predloga sklepa dopolnili splošne pogoje akta (vključili smo nove postaje in spremenili vrednost kolesa na 600 evrov) ter spremenili cenik uporabniških storitev sistema Bicy.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje