O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Z aprilom nova ureditev parkiranja v Velenju

Velenje, 25. marec 2016 - V torek so svetnice in svetniki potrdili Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, ki z začetkom aprila predvideva novo ureditev parkiranja v mestni občini Velenje.

Na območju občine bo sedaj plačljivo parkiranje v modrih conah A, B, C in D ter v garažnih hišah Mercator, Avtobusna postaja, Gorica in Zdravstveni dom.

V modrih conah se plačuje parkirnina, ki se lahko plača na parkomatih (40 centov na uro), z nakupom mesečne (prosta prodaja, velja v vseh modrih conah, cena 20 evrov) oz. letne (prosta prodaja, velja v vseh modrih conah, cena 200 evrov) karte za parkiranje ali zlate parkirne karte, ki velja za parkiranje v vseh modrih conah in v vseh garažnih hišah.

V coni A in B je parkiranje ob delovnih dneh od 7. do 15. 30 do 30 minut brezplačno (z označitvijo časa prihoda), med vikendom in ob praznikih modri coni A in B ne obratujeta in je parkiranje brezplačno. V coni C in D je parkiranje med tednom do 2 uri brezplačno, med vikendom do 4 ure brezplačno (z označitvijo časa prihoda).

Stanovalci znotraj območja določene modre cone lahko parkirajo z abonmaji, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila. Stanovalci so upravičeni do največ dveh abonmajev, prvi abonma stane 8 evrov, drugi pa 30 evrov. Abonma velja le v eni coni in se zanj plača letni pavšal, ki se med letom ne spreminja.

Tudi v naselju Gorica so stanovalci upravičeni do največ dveh abonmajev na posamezno stanovanje za parkiranje v modri coni, vendar se lahko namesto prvega abonmaja za parkiranje v modri coni odločijo za dovolilnico za parkiranje v srednji (druga) in spodnji (tretja) etaži garažne hiše Gorica. Dovolilnica se glasi na izbrano registrsko številko avtomobila in velja samo za garažno hišo Gorica. Za dovolilnico se določi pavšal, ki se med letom ne spreminja. V primeru zamenjave abonmaja za dovolilnico se upošteva že plačan pavšal za abonma.

Po novem odloku je plačljivo tudi parkiranje v garažnih hišah. Parkirnina se plača s plačilom na parkomatu (40 centov na uro) ali na plačilnem avtomatu ali z nakupom mesečne (prosta prodaja, velja v vseh garažnih hišah razen v garažni hiši Zdravstveni dom, cena 25 evrov) oz. letne (prosta prodaja, velja v vseh garažnih hišah razen v garažni hiši Zdravstveni dom, cena 250 evrov) parkirne karte za garažne hiše ali zlate parkirne karte, ki velja za parkiranje v vseh modrih conah in v vseh garažnih hišah (tudi v garažni hiši Zdravstveni dom).

Garažna hiša Gorica je zgrajena v treh etažah, in sicer so v zgornji (prva etaža) parkirna mesta oštevilčena in rezervirana za najemnike stanovanj v Poslovno stanovanjskem objektu Gorica. Ostali uporabniki v tej etaži ne smejo parkirati. Najemniki smejo parkirati samo na parkirnih mestih, ki so rezervirana zanje.

Srednja in spodnja etaža sta namenjeni vsem uporabnikom, ki ne smejo parkirati v zgornji etaži. Tu lahko parkirajo tudi stanovalci, ki bodo namesto prvih abonmajev za parkiranje v modrih conah prevzeli dovolilnice za parkiranje v garažni hiši Gorica.

Zlata parkirna karta velja v vseh modrih conah in v vseh garažnih hišah, mesečna stane 35 evrov, letna pa 350 evrov.

Cena letnih parkirnih kart za garažne hiše ter modre cone in zlatih parkirnih kart se določi za koledarsko leto, na dan nakupa se obračuna sorazmerni delež do konca koledarskega leta. Cena mesečne karte velja za en koledarski mesec. Nobena od navedenih kart ali abonmajev imetniku ne zagotavlja prostega parkirnega prostora.

V naslednjem tednu bodo vsa gospodinjstva v poštne nabiralnike prejela brošuro z natančnim pojasnilom o novem sistemu parkiranja v garažnih hišah, modrih conah in o vrstah parkirnih kartic, ki so na voljo za parkiranje v mestni občini Velenje.