O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Znani naj prostovoljci v mestni občini Velenje v letu 2015

Velenje, 4. april 2016 - V Mestni občini Velenje smo tudi letos v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje in Mladinskim svetom Velenje dan za spremembe zaznamovali s prireditvijo, na kateri smo razglasili zmagovalce natečaja naj prostovoljska organizacija v mestni občini Velenje v letu 2015. Nazive naj prostovoljec v mestni občini Velenje v letu 2015 smo podelili tudi v kategoriji do 30 let in v kategoriji nad 30 let. Na prireditvi, ki smo jo pripravili v petek, 1. aprila, ob 18. uri v Vili Bianci, je prisotne uvodoma nagovoril podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol in se jim zahvalil za njihovo prostovoljno delo, ki je za celotno lokalno skupnost posebnega pomena.

Komisija je za naj prostovoljca v kategoriji do 30 let med štirimi kandidatkami izbrala Natašo Makovšek, ki je v različnih prostovoljskih organizacijah aktivna že od srednješolskih let. Bila je predsednica društva študentov pedagogike in andragogike, prostovoljka na filmskem festivalu Kino Otok v Izoli. Z inovativnimi metodami je sodelovala pri organizacijah kot so Zavod BOB, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, kjer je izvajala pogovorne delavnice in vodila tabore. V letu 2015 je bila tudi soavtorica Projekta DAN - druženja aktivnih najstnikov, ki jih samoiniciativno, prostovoljno, na podlagi lastnih znaj in izkušenj snuje ekipa mladih Velenjčanov.

V kategoriji za naj prostovoljca nad 30 let je komisija med 12 kandidatkami in kandidati izbrala Janeza Hudeja, ki je že 16 let predsednik Društva paraplegikov JZ Štajerske. Na letošnjem zboru članov je bil ponovno izvoljen za predsednika za prihodnje mandatno obdobje. Kot prostovoljec dela 32 let dela v nevladni invalidski organizaciji. V letu 2015 je opravil 1.594 ur prostovoljskega dela. S številnimi aktivnostmi skrbi za aktivno vključevanje paraplegikov in tetraplegikov iz 33 občin Savinjske regije, na področju katerih deluje Društvo paraplegikov JZ Štajerske.

Za naj prostovoljno organizacijo v letu 2015 je bilo izmed dveh kandidatov izbrano Društvo Sožitje Velenje, ki je prostovoljno invalidsko društvo za pomoč osebam z zmerno, težjo ali kombinirano motnjo v duševnem razvoju in njihovim družinam. Društvo Sožitje Velenje ima status invalidske organizacije društva, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva in je član Zveze društev Sožitje Slovenije. Društvo Sožitje Velenje je bistveno vplivalo na izboljšanje življenja invalidov in njihovo vključevanje v javno in družbeno življenje. Člani društva Sožitje, kot aktivni člani Sveta staršev in Sveta Zavoda VDC s svojim delovanjem pomembno vplivajo tudi na boljše počutje varovancev javnega zavoda VDC Saša v Velenju.

Komisija se je odločila, da letos podeli tudi posebno nagrado, in sicer skupini Udarnik Mladinskega centra Velenje. Udarnik Mladinskega centra Velenje je skupina prostovoljcev, ki družinam ali posameznikom v Velenju in okolici brezplačno ponuja pomoč na domu (različna dela okoli hiše, v gozdu, selitve, čiščenje, adaptacije stanovanj, hišna opravila, košnja trave, čiščenje gozdov, urejanje okolice, kidanje snega, pomoč pri naravnih nesrečah, različne inštrukcije ...). Pomoč je namenjena tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo privoščiti dodatne pomoči, starejšim osebam in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela ne zmorejo opraviti sami. Na pomoč pa večkrat priskočijo tudi organizacijam, zavodom in društvom, ki delujejo v korist lokalne skupnosti. Skupina deluje pod okriljem Javnega zavoda Mladinskega centra Velenje, ki je že vrsto let izjemno dejaven na več področjih mladinskega in prostovoljskega dela. Prostovoljna skupina Udarnik MC Velenje deluje od januarja 2015 in je na lokalni ravni v tem letu izpeljala že več kot 50 prostovoljskih in humanitarnih akcij. Akcij se najpogosteje udeležujejo dolgotrajno brezposelne mlade osebe, ki zaradi svojega statusa sodijo v ranljivo skupino mladih z manj priložnostmi.

Na natečaj je prispelo 18 prijav, od tega dve za naj prostovoljsko organizacijo, štiri za naj prostovoljca v kategoriji do 30 let in dvanajst za naj prostovoljca v kategoriji nad 30 let.

Prireditev je s svojim nastopom obogatila velenjska glasbena skupina Troet.

Pošiljamo vam skupinsko fotografijo vseh nominirancev in podeljevalcev priznanj ter fotografijo slavnostnega govornika podžupana Mestne občine Velenje Petra Dermola.