O-STA

ODPOKLIC ŽIVILA - piškoti s čokoladnimi koščki Disney Frozen 150 g

Ime proizvajalca (uvoznika, dobavitelja): Jacobsens Bakery Ltd A/S, Nilanvej 1

DK-8722 Hedensted (dobavitelj: Akustika group d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana)


Vrsta in trgovsko ime proizvoda:
piškoti s čokoladnimi koščki Disney Frozen 150 g (Disney Frozen tins with choc chip cookies 150g) - EAN koda 57 76879 01373 5

Opis, vrsta pakiranja ter velikost pakiranja:
150 g v pločevinasti škatli

Identifikacijski podatki:
vse serije - LOT EAN koda 57 76879 01373 5

Razlogi neustreznosti:
gre za živilo nevarno za potrošnike z alergijo na mlečne beljakovine, na označbi na živilu namreč ni navedeno, da izdelki vsebujejo mleko, ki je na seznamu alergenov, zato zaradi neizpolnjevanja predpisanih zahtev živilo umikamo iz prometa.

Navodila za ukrepanje potrošnikov: Omenjenega živila ne zaužijte. Prosimo vas, da ga vrnete na mesto nakupa, kjer vam bodo povrnili stroške, ali ga, če to ni mogoče, zavržete.

Naslov ter telefonska številka podjetja in kontaktne osebe, na katero se lahko potrošniki obrnejo:
Akustika group d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana, g. Andrej Habjan, tel. št. 01/600 26 74