O-STA

Strokovni posvet "Financiranje okoljskih- infrastrukturnih projektov v R Sloveniji" - PPP modeli (Public - Privat Partnership)

Po pooblastilu zainteresiranih slovenskih občin organiziramo dne 05.11.2003 ob 9.00 uri v Hotelu Habakuk v Mariboru strokovni posvet na temo "Financiranje okoljskih- infrastrukturnih projektov v R Sloveniji", s posebnim poudarkom na PPP modelih.

Posveta se bodo med drugim udeležili tudi predstavniki:

Evropske Komisije, DG Regio

Delegacije Evropske komisije v R Sloveniji

Ministrstva oz. Vladne službe za evropske zadeve

Ministrstva za okolje, prostor in energijo

Pravni specialisti

Zainteresirani privatni investitorji

Župani številnih slovenskih občin

Na posvetu bomo govorili o možnih oblikah financiranja projektov lokalnih skupnosti (kanalizacijsko omrežje, čistilne

naprave, vodovodno omrežje,�...) v sodelovanju javnega in privatnega sektorja - PPP modeli, z vključitvijo

subvencijskih sredstev oz. sofinanciranja s strani države in Evropske unije.