O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Podpisali sporazum z Univerzo v Mariboru

Velenje, 20. april 2016 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar sta danes dopoldne podpisala Sporazum med Univerzo v Mariboru in Mestno občino Velenje o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine.

Univerza v Mariboru in Mestna občina Velenje želita s pozitivnim zgledom ustvariti inovativno okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Mestne občine Velenje, Univerze v Mariboru in Republike Slovenije v času nove razvojne perspektive 2014-2020. Univerza v Mariboru bo spodbujala izmenjave spoznanega v izobraževanju in znanosti za razvojne potrebe občine ter po potrebi nudila strokovno pomoč pri pripravi strateških in inovativnih rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu urbanemu razvoju Mestne občine Velenje.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da visokošolsko izobraževanje ne predstavlja osnovno dejavnost lokalne skupnosti. Kljub temu želimo aktivno sodelovati pri nadaljnjem razvoju terciarnega izobraževanja, ki bo prilagojeno potrebam lokalnega gospodarstva in obrti.

Podpis sporazuma pomeni formalno potrditev dolgoletnega sodelovanja med Univerzo v Mariboru in Mestno občino Velenje. Še naprej želimo intenzivno sodelovati na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja občine. Konkretneje bo to pomenilo sodelovanje na področju energetike, terciarnega izobraževanja, sodobnih informacijskih tehnologij in drugih sorodnih področjih.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje