O-STA

Pismo o nameri med zavodom za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov in Petrolom

Jutri bosta direktor Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov gospod Anton Grabeljšek in direktor Petrola gospod Janez Lotrič ob prisotnosti državnega sekretarja dr. Boštjana Antončiča, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo podpisala Pismo o nameri.

S podpisom Pisma o nameri Zavod in Petrol potrjujeta interes za sodelovanje pri zagotavljanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov tako glede gradnje novih skladiščnih kapacitet, kot tudi skladiščenja naftnih derivatov. Petrol je pripravljen zgraditi nove skladiščne kapacitete, Zavod pa je skladno s programom nabav nafte in njenih derivatov in na podlagi Zakona o javnih naročilih zainteresiran za dolgoročni najem novozgrajenih skladiščnih kapacitet.

Republika Slovenija mora v skladu z Državnim programom Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2001 in direktivami Evropske unije do konca leta 2005 oblikovati 90-dnevne obvezne rezerve nafte in njenih derivatov. Glede na porabo v letu 2000 bo potrebno zagotoviti ca. 550.000 ton naftnih derivatov (650.000 m3).

V Sloveniji se obstoječe rezervoarske kapacitete uporabljajo predvsem za komercialne namene (komercialne zaloge), zato bo skladiščni prostor za hrambo večinskega dela 90-dnevnih obveznih rezerv potrebno dodatno zgraditi oziroma na določenih lokacijah rekonstruirati obstoječe rezervoarske kapacitete.

Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije so za hrambo omenjenih rezerv in gradnjo novih rezervoarjev predvidena že obstoječa skladišča in sicer: Lendava, Rače, Celje, Ljubljana, Ortnek in Sermin.

Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov je zaradi pomanjkanja skladiščnega prostora skupaj s pristojnim Ministrstvom za gospodarstvo začel z aktivnostmi za čimprejšnjo zagotovitev potrebnih rezervoarskih kapacitet.