O-STA

Joy Global predstavlja sporazum o prevzemu s strani Komatsuja za 3,7 milijarde z denarjem

21. julij 2016, 07:40 UTC

Precejšnja denarna premija za delničarje Joy Global

Komatsu zavezan dolgoročni rasti Joy Global, ki bo deloval kot samostojna podružnica Komatsuja

MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)-- Joy Global Inc. (NYSE: JOY) ("Joy Global"), eno izmed vodilnih podjetij na svetu za visoko produktivne rudarske rešitve, je danes sporočilo, da je upravni odbor soglasno potrdil dokončni sporazum o združitvi, po katerem bo Komatsu America Corp., podružnica podjetja Komatsu Ltd. (TYO: 6301) ("Komatsu"), prevzel Joj Global za približno 3,7 milijarde dolarjev, vključno z dolgom. V skladu s sporazumom bodo delničarji Joy Global prejeli denarno nadomestilo v višini 28,30 dolarja na navadno delnico, kar predstavlja 48-odstotno premijo na tehtan povprečni zaključni tečaj v obdobju 90 trgovalnih dni oziroma 41-odstotno premijo na tehtan povprečni zaključni tečaj navadnih delnic Joy Global v zadnjih 60 trgovalnih dneh pred 21. julijem 2016.

Komatsu namerava Joy Global upravljati kot ločeno podružnico in obdržati prepoznavne znamke Joy Global. Podjetji bosta organizacijo in poslovanje prilagodili za optimalno podporo strankam iz globalnega sedeža Joy Global v Milwaukeeju v Wisconsinu. Produkti in storitve Komatsuja in Joy Global so izrazito komplementarni in združeno podjetje bo še naprej predano izboljšanju varnosti, produktivnosti in stroškov v obdobju življenjskega kroga proizvoda oziroma storitve. Komatsu namerava vodilne tehnologije obeh podjetij izkoristiti za inovacije na področju storitev in produktov z namenom izboljšanja rudniške varnosti in produktivnosti. Podjetji hkrati izvajata komplementarne strategije in sta zavezani integriranemu modelu neposredne prodaje in storitev.

"To je prepričljiva transakcija, ki bo našim delničarjem prinesla znatne in konkretne koristi, hkrati pa bo v prihodnosti širila možnosti našim strankam in zaposlenim," je dejal Ted Doheny, predsednik uprave in glavni izvršni direktor Joy Global. "Menimo, da je to pravo partnerstvo za razvijajoče se potrebe naših strank, ki hkrati tudi izboljšuje našo zmožnost ohranjanja vodilne vloge v rudarstvu z revolucionarnimi tehnologijami in produkti, ki so najboljši v svojem razredu. Upravni odbor Joy Global je pri odločitvi upošteval otežene tržne pogoje, za katere podjetje verjame, da bodo trajali. Rudarstvo se sooča s cikličnimi težavami zaradi presežnih zalog in nezadostnega povpraševanja končnih uporabnikov, kar je pri večini proizvajalcev privedlo do omejitve denarnih tokov in ustvarilo vse bolj oteženo okolje. Ob tem opažamo tudi strukturne spremembe v premogovni industriji v ZDA in na Kitajskem."

"Naši podjetji imata podobno kulturo in vrednote," je nadaljeval Doheny, "in pričakujemo, da bodo številni zaposleni Joy Global izkoristili vznemirljive karierne priložnosti v okviru še večjega in bolj raznolikega podjetja. V imenu upravnega odbora in uprave Joy Global se svojim predanim zaposlenim zahvaljujemo za nadaljnje trdo delo in zavezanost reševanju najtežjih izzivov v rudarstvu."

Pogoji za zaključek transakcije

Zaključek transakcije je odvisen od običajnih odložnih pogojev, med drugim odobritve s strani delničarjev Joy Global, iztekom oziroma prenehanjem ustrezne čakalne dobe v skladu z Zakonom Hart-Scott-Rodino o izboljšanju protimonopolnih praks ter odobritve regulatorjev v določenih drugih državah. Transakcija naj bi bila zaključena v prvi polovici leta 2017.

Transakcija ni pogojena s pogoji financiranja. Komatsu je imel 31. marca 2016 sredstva v višini 2.616 milijard jenov (25 milijard dolarjev) in kapital v višini 1.517 milijard jenov (14 milijard dolarjev) ter bonitetno oceno A bonitetne hiše S&P in oceno A2 bonitetne hiše Moody's.

Svetovalci

Joy Global je za finančnega svetovalca najel Goldman, Sachs & Co., odvetniška pisarna Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pa deluje kot pravni svetovalec. Komatsujev finančni svetovalec je Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., pravna svetovalca pa Arnold & Porter LLP in Nagashima Ohno & Tsunematsu.

O podjetju Joy Global Inc.

Joy Global je eden izmed vodilnih dobaviteljev napredne opreme, sistemov in neposrednih storitev za globalno rudarsko industrijo. Oprema, ki se prodaja pod blagovnimi znamkami P&H, Joy in Montabert, je ključna komponenta poslovanja na številnih surovinskih trgih, med drugim pri energetskih surovinah, kamninah in industrijskih mineralih. Joy Global, ki ima sedež v Milwaukeeju v zvezni državi Wisconsin, v 20 državah zaposluje 12.000 ljudi. Več informacij je na voljo na www.joyglobal.com.

O podjetju Komatsu Ltd.

Podjetje Komatsu Ltd., ustanovljeno leta 1921, je diverzificiran dobavitelj produktov in storitev za industrijsko rabo. Podjetje je eno izmed vodilnih na področju gradbene in rudarske opreme, dejavno pa je tudi na drugih področjih, na primer industrijski mehanizaciji in vozilih, logistiki, elektroniki in rešitvami na drugih področjih. Podjetje ima sedež v Tokiu na Japonskem in na globalni ravni zaposluje več kot 47.000 ljudi. Več informacij je na voljo na www.komatsu.com.

Dodatne informacije in kje jih najti

Joy Global namerava pri komisiji za vrednostne papirje SEC priglasiti pooblastilo delničarjev v zvezi z nameravano transakcijo. Končno pooblastilo bo poslano oziroma posredovano delničarjem Joy Global in bo vključevalo pomembne informacije o nameravani transakciji. VLAGATELJI IN IMETNIKI VREDNOSTNIH PAPIRJEV NAJ PREVIDNO IN V CELOTI PREBEREJO POOBLASTILO IN DRUGE RELEVANTNE DOKUMENTE, PREDLOŽENE SEC-u, KO BODO LE-TI NA VOLJO. Vlagatelji in imetniki vrednostnih papirjev lahko kopijo pooblastila (ko bo na voljo) in druge dokumente, predložene SEC-u, pridobijo brezplačno na spletni strani SEC-a www.sec.gov.

Informacije v zvezi z udeleženci

Joy Global ter njegovi direktorji in izvršni direktorji se lahko v zvezi z nameravano transakcijo štejejo za udeležence zbiranja pooblastil vlagateljev in imetnikov Joy Global. Podatki o direktorjih in izvršnih direktorjih Joy Global so na voljo v pooblastilih za letno skupščino delničarjev za leto 2016 ter v nedavnih poročilih na obrazcu 10-K, predloženih SEC-u. Ti dokumenti so na voljo brezplačno na spletni strani SEC-s www.sec.gov. Dodatne informacije v zvezi z interesi udeležencev zbiranja pooblastil v zvezi z nameravano transakcijo bodo navedene v pooblastilu, ki ga bo Joy Global predložil SEC-u.

Previdnostna izjava v zvezi z napovednimi informacijami

To sporočilo vsebuje napovedne informacije v zvezi s podjetji Joy Global, Komatsu Ltd. In Komatsu America Corp ter predlagano transakcijo. Napovedne izjave so izjave, ki ne predstavljajo zgodovinskih dejstev. Tovrstne izjave prepoznamo po uporabi napovedne terminologije, na primer izrazov kot so "verjeti", "pričakovati", "lahko", "bo", "morda", "načrtovati", "morebiti", "planirati", "cilj", "potencialno", "pro forma", "želeti", "nameravati" ali "predvidevati" oziroma njihovih nikalnih oblik ali podobnih izrazov. Med takšne izjave spadajo izjave o strategiji, finančnih projekcijah, načrtih in ocenah (vključno z njihovimi podlagami), izjave v zvezi z načrti, cilji, pričakovanji ali posledicah nameravanih transakcij, in izjave o bodočih rezultatih, poslovanju, produktih in storitvah podjetja Joy Global in njegovih podružnic. Joy Global bralce opozarja, naj se ne zanašajo preveč na tovrstne izjave. Napovedne izjave so namreč podvržene številnim tveganjem in negotovostim. Dejanski rezultati oziroma izkušnje se lahko zato bistveno razlikujejo od teh, navedenih v napovednih izjavah. Med takšna tveganja in negotovosti spadajo: nezmožnost Joy Global, da pridobi soglasje delničarjev za nameravano transakcijo; možnost neizpolnitve oziroma zavrnitve odložnih pogojev transakcije, vključno z možnostjo, da vladni organ prepove ali zadrži transakcijo oziroma zavrne zahtevano soglasje; zamuda pri sklenitvi transakcije oziroma možnost nesklenitve transakcije; možnost, da regulatorji zahtevajo odprodajo sredstev v zvezi z nameravano transakcijo; nastanek kakršnega koli dogodka, ki bi lahko privedel do prekinitve sporazuma o združitvi; tveganje, da tožba delničarjev v zvezi z nameravano transakcijo vpliva na časovni potek ali izvedbo nameravane transakcije oziroma povzroči bistvene stroške v zvezi z obrambo, odškodnino ali odškodninsko odgovornostjo; tveganja v zvezi z doseganjem stroškovnih sinergij in njihovo časovnico; tveganja za Joy Global in upravo, povezana z oteževanjem transakcije; učinek objave transakcije na sposobnost podjetja Joy Global, da zadrži in zaposli ključne kadre ter ohrani odnose s strankami, dobavitelji in drugimi tretjimi osebami; spremembe dobavljivosti in cen surovin; oteženi globalni ekonomski in tržni pogoji; tveganja, povezana s prihodki na tujih trgih; motnje, izpad ali napad na globalne informacijske sisteme podjetja Joy Global; in spremembe pravnoformalnega in regulatornega okolja. Ta in druga tveganja so podrobneje opisana v letnem poročilu Joy Global na obrazcu 10-K za fiskalno leto, končano 30. oktobra 2015, ter v četrtletnih poročilih Joy Global na obrazcu 10-Q in drugih dokumentih, ki jih je po tem datumu Joy Global posredoval SEC-u. Joy Global se na zavezuje revidirati ali posodabljati napovednih izjav, tako da bi te odražale dogodke ali okoliščine, ki se pojavijo ali zgodijo po datumu katere koli napovedne izjave.

Sporočilo je v izvornem jeziku na voljo na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160721005442/en/

Kontakti

Joy Global Inc.
Analitiki in vlagatelji
Sandy McKenzie, +1 414-319-8506
sandy.mckenzie@joyglobal.com
ali
Mediji
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Andrew Siegel / Meaghan Repko
+1 212-355-4449
ali
Joy Global Inc.
Caley Clinton, +1 414-712-9728
caley.clinton@joyglobal.com

Vir: Joy Global Inc.