O-STA

Podpisana pogodba za posodobitev in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave

Velenje, 12. avgust 2016 - Danes dopoldne smo v prostorih Mestne občine Velenje podpisali koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave. Pogodbo smo podpisali za obdobje 20 let v vrednosti 776.521,95 evrov (z DDV).

Pogodbo sta podpisala župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor podjetja Javna razsvetljava, d. d., Stanko Furlan.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da smo že v preteklosti javno razsvetljavo v občini opremili v skladu z uredbami. V preteklosti nismo bili zadovoljni z odzivnostjo izvajalca, zato pričakujemo, da bomo s podpisom koncesije s podjetjem Javna razsvetljava, d. d., imeli bolj srečno roko. Koncesionar bo na terenu sodeloval z lokalnimi izvajalci, saj bo samo na takšen način lahko zagotovil dobro odzivnost in dosegal visoko kakovost.

V skladu s pogodbo bo koncesionar zamenjal 1900 svetilk s takšnimi, ki ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobne onesnaženosti (po prenovi bodo vse svetilke v skladi z uredbo), obnovili bodo 45 odjemnih mest ter vse obstoječe drogove (barvanje, povišanje, prestavitev, ipd.). Prav tako bodo vse nove nizko tipske svetilke opremljene z LED tehnologijo.

Letni prihranek je ocenjen na 50 tisoč evrov oz. 9.631.000 kWh v 20 letnem obdobju. Koncesija bo plačana iz prihranka električne energije, ki bo nastal zaradi prenove razsvetljave.

Pripenjamo tudi fotografiji.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Aleksandra Forštner, univ.dipl.politolog
Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 736, F: 03/8961 654

www.velenje.si