O-STA

Evropska noč raziskovalcev 2016 - Ljubljana

Spremljajoči dogodki:

Lokacija: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Večna pot 111, Ljubljana, www.nib.si

Termin: 14:00-19:00

Na Noč raziskovalcev bo NIB odprl svoja vrata obiskovalcem, ki bodo lahko pokukali v svet raziskovalca Nacionalnega inštituta za biologijo. Vodeni ogledi po enotah inštituta bodo potekali vsako polno uro med 14. in 19. uro, izpred recepcije glavne stavbe Biološkega središča. Obiskovalcem bomo na zanimiv in eksperimentalen način predstavili delo v vsakem izmed treh oddelkov, ki delujejo v Ljubljani:

Ø Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, katerega raziskave zajemajo širok spekter bioloških znanosti s poudarkom na preučevanju rastlin, njihovih škodljivcev in mikroorganizmov. Področja raziskav: GSO - gensko spremenjenimi organizmi, mikrobiologija in sistemska biologija.

Ø Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, katerega raziskave potekajo na treh med seboj povezanih področjih: genetski toksikologiji, biologiji raka in ekotoksikologiji. V okviru treh osnovnih področij se raziskuje poškodbe genskega materiala, nastanek in razvoj rakavih obolenj ter onesnaževanje in obremenjevanje vodnih ekosistemov.

Ø Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, ki raziskuje naslednja področja: nevrobiologija, komunikacija žuželk, ekofiziologija, čebele in divji opraševalci, zgodnje zaznavanje lesnih škodljivcev, taksonomija, ekologija celinskih voda, ekologija kopnega in naravovarstvo.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svoj prihod sporočite na e-naslov: helena.koncar@nib.si.

Lokacija: Biobanka d.o.o., Prevale 9, Trzin, www.biobanka.si

Termin: 18:00 - 22:00

Obiskovalci si bodo lahko ogledali visokotehnološki laboratorij, kjer gojimo človeške celice za zdravljenje najhujših bolezni. Popkovnično kri, tkivo in zobno pulpo zamrznemo in jo hranimo v tekočem dušiku za kasnejšo uporabo. Kako zamrzujemo s tekočim dušikom? Kakšne se celice tkiva popkovnice? Kako jih gojimo?

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svoj prihod sporočite na e-naslov: mojca.groselj@biobanka.si

Lokacija: Statistični urad Republike Slovenije, Litostrojska 54, Ljubljana, www.stat.si

Termin: 15:00 - 17:30

Na Noč raziskovalcev bo SURS odprl svoja vrata obiskovalcem, ki bodo lahko pokukali v zanimivi svet statistike. Obiskovalci se bodo srečali z vodstvom SURS, si ogledali prostore urada ter se preizkusili v interaktivnih kvizih in delavnicah:

Statistični podatki? Kviz, v katerem obiskovalci aktivno sodelujejo pri odkrivanju zanimivih statističnih podatkov. Trajanje: 10 min

Kaj dela SURS? Prikaz videa, iz katerega je razviden proces dela na SURS-u; osnovne informacije o SURS. Trajanje: 10 min

Spletno strganje podatkov: Interaktivna delavnica na temo zbiranja podatkov s poudarkom na novejših metodah, kot je npr. spletno strganje podatkov kot eden od načinov vključitve masivnih podatkov (Big data) v redni statistični proces. Trajanje: 10 min

So kje napake v podatkih? Interaktivna delavnica, na kateri obiskovalci aktivno sodelujejo na temo statistične obdelave podatkov, ene od faz statističnega procesa. Odkrivajo napake v poročanih podatkih, jih odpravijo in vstavijo manjkajoče podatke. Spoznajo tudi pomen usklajenosti z evropskimi podatki. Trajanje: 10 min

Statistični podatki na klik: Interaktivna delavnica, kjer obiskovalci preko osebne izkušnje iskanja podatkov na spletnih straneh SURS spoznavajo širok nabor podatkov, uporabnih za najrazličnejše namene. Trajanje: 15 min

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svoj prihod sporočite na e-naslov: simona.klasinc@gov.si

Lokacija: Naravni rezervat Iški morost, Ljubljansko barje

http://ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/naravni-rezervati/iski-morost/o-rezervatu/

Termin: 17:30 - 20:00

Ogled Naravnega rezervata Iški morost: Številne vrste ptic, kot so sove, podhujka in kosec, so aktivne ponoči in tako je ta čas tudi najbolj primeren za njihovo raziskovanje. Mnoge med nočno aktivnimi vrstami ptic so močno ogrožene, zato je znanje o njihovi ekologiji še posebno pomembno za uspešno varstvo.

V naravnem rezervatu bomo obiskovalcem tekom vodenega ogleda predstavili pozno košene vlažne travnike in druga življenjska okolja z visoko naravovarstveno vrednostjo, biotsko pestrost, ki tam živi, ter terenske metode za raziskovanje nočno aktivnih vrst ptic. Vsi obiskovalci bodo lahko tudi sami preizkusili terensko opremo ter razširili svoje znanje in razumevanje ekologije in varstva narave preko komunikacije s profesionalnimi ornitologi.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov: zeljko.salamun@dopps.si.

Lokacija: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, www.botanicni-vrt.si

Termin: 18:00 - 19:00

Tropski gozd v Ljubljani: V tropskem rastlinjaku Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani si bodo lahko obiskovalci pod strokovnim vodstvom ogledali zbirko tropskih rastlin, spoznali njih uporabo in različne zanimivosti o tropski flori. V rastlinjaku Tivoli pa si bodo samostojno poleg nekaterih tropskih rastlinskih predstavnikov ogledali še kaktuse in druge sočnice.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite na e-naslov: blanka.ravnjak@gmail.com.