O-STA

Rezultati anketne raziskave so razkrili, da upravljavci tveganj v Sloveniji in drugod po Evropi prevzemajo strateško vlogo in širši pogled na tveganja

Zveza evropskih združenj za upravljanje tveganj (FERMA - Federation of European Risk Management Associations in Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja, SI.RISK

Upravljavci tveganj v Sloveniji in v drugih evropskih državah v svojih podjetjih prevzemajo vse bolj strateški položaj in pomembnejšo vlogo v odnosu z osebami, odgovornimi za sprejemanje odločitev. Posledično imajo širši vpogled v tveganja, ki bi lahko vplivala na sposobnost podjetja, da uresniči svoje cilje.

Sledijo najpomembnejši zaključki osme evropske raziskave o tveganjih in zavarovanjih, ki jo je izvedla Zveza evropskih združenj za upravljanje tveganj (Federation of European Risk Management Associations - FERMA). Poročilo je bilo objavljeno danes na seminarju FERME, ki je potekal na Malti.

Na spletno raziskavo se je med aprilom in junijem 2016 odzvalo 634 upravljavcev tveganj iz združenj, včlanjenih v FERMO, vključno s člani Združenja Sl.RISK.

Več kot polovica vprašanih je navedla:

· da v organizaciji vzpostavlja kulturo tveganja (68 %),
· da upravlja tveganja v okviru poslovne strategije (62 %) in
· da razvija neprekinjeno poslovanje in druge programe za odzivanje na krizo (59 %),
· dve tretjini vprašanih pa poroča upravnemu odboru oziroma najvišjemu vodstvu podjetja.

Rezultati raziskave so pokazali, da se je zaskrbljenost glede gospodarskega stanja in motenj v neprekinjenem poslovanju med upravljavci tveganj od leta 2014, ko je bila izvedena ista raziskava, povečala. Gospodarsko stanje, motnje v neprekinjenem poslovanju ter politična in državna nestabilnosti so po mnenju anketirancev tri glavne vrste tveganj za podjetja. V letu 2016 so postala pomembnejša tudi digitalna tveganja - kibernetski napadi/varovanje podatkov ter informacijski sistemi in podatkovne baze.

Predsednik FERME Jo Willaert je dejal: "Rezultati raziskave kažejo na to, da upravljavci tveganj prevzemajo položaj, v okviru katerega pomagajo pri vključevanju upravljanja tveganja v poslovni model in kulturo svojih organizacij. Na tveganja gledajo z vidika celotnega podjetja in širšega poslovnega okolja, večina pa poroča direktorju ali upravnemu odboru."

Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK je dejala: "Podobne trende kot kaže evropska raziskava opažamo tudi v slovenskih podjetjih. Za prihodnjo raziskavo si želimo, da bi se vključilo čim več slovenskih podjetij. "

Anketiranci so poleg tega navedli, da si želijo osvojiti dodatna znanja, izkušnje in tehnike, kot so na primer analiza scenarijev in dognanja na podlagi preteklih dogodkov, da bi dobili boljši vpogled v naravo kompleksnih tveganj, s katerimi se njihova podjetja soočajo. Posledično težijo k temu, da se njihovi svetovalci, posredniki in zavarovatelji ne bi omejevali zgolj na transakcije, temveč v tovrstnih dejavnostih prevzeli podporno vlogo. Nadzor in prenos tveganja se na primer uvrščata med vsakodnevne odgovornosti večine upravljavcev tveganj (86 %), najpomembnejša prednostna naloga pa je postalo preprečevanje izgube.

Digitalna in kibernetska tveganja so nepresenetljivo vedno večje vprašanje, upravljavci tveganj pa stremijo k okrepljenemu partnerstvu z zavarovalnicami za preprečevanje izgube in izredno upravljanje. Nakup samostojnih kritij za kibernetska tveganja je od leta 2014 narasel, kljub temu pa dve tretjini podjetij tovrstnega kritja še vedno nima.

V Združenju SI.RISK si prizadevamo oblikovati program dogodkov in obravnavanih tem, tako da sledimo trendom in željam članom. Analiza scenarijev bo na programu v naslednjem letu, o kibernetskih tveganji smo že imeli celodnevni dogodek, vendar bomo tej temi še posvečali pozornost, saj slovenski zavarovalni trg ne razvija specifičnih produktov, kot na primer za kibernetska tveganja, temveč prevzema rešitve večjih tujih zavarovalnic.

Glede evropskih ciljev upravljavcev tveganj so odgovori iz raziskave naplavili tri jasne prednostne naloge, ki jih mora prevzeti FERMA: uradno priznati vlogo upravljavcev tveganj, jim ponuditi svetovanje na področju predpisov o varovanju podatkov in predstaviti mnenja upravljavcev tveganj o povečanih potrebah v zvezi s poročanjem in preglednostjo podjetij.

Jo Willaert je dejal: "Ugotovitve iz poročila bodo v okviru FERMINE misije in strategije, ki smo ju sprejeli na splošni seji junija, narekovale potek dejavnosti v naslednjih dveh letih, vključno z nadaljnjim razvojem programa potrjevanja poklicne usposobljenosti rimap®.

Evropsko poročilo o tveganjih in zavarovanjih bo s spremnimi dokumenti v celoti objavljeno na FERMINI spletni strani www.ferma.eu in njenih družbenih omrežjih.

Opombe novinarjem

Evropska raziskava o upravljanju tveganj in zavarovanj FERMA je potekala izključno prek spleta, in sicer med aprilom in junijem 2016. Skupaj je bilo 22 FERMINIM združenjem in deležnikom iz skupine AIG poslano 4407 vabil. Odzvalo se je 634 oseb, kar ustreza dobremu reprezentativnemu vzorcu 14 %. Zbiranje odgovorov in analizo rezultatov je opravilo neodvisno podjetje za raziskave Toluna. Raziskava poteka vsako drugo leto od leta 2002, kar pomeni, da je bila letos izvedena osmič.

FERMA se organizacijam, s katerimi je sodelovala v izvedbi raziskave - AIG, Chubb, EY, Marsh in XL Catlin - zahvaljuje za podporo v tako pomembnem projektu.

Stik z javnostjo FERME

Lee Coppack

koordinator odnosov z mediji pri FERMI, +44 (0) 7843 089904 (do 6. oktobra) in +44 (0) 208 318 0330

Typhaine Beaupérin

GENERALNA DIREKTORICA, +32 (2) 761 94 31

O FERMI

FERMA zastopa interese več kot 4700 evropskih upravljavcev tveganj in zavarovanj, od katerih dela približno tretjina v podjetjih s svojim lastnim zavarovanjem za kritje nekaterih tveganj, povezanih s poslovanjem.

Včlanjena združenja prihajajo iz naslednjih držav: Belgije (BELRIM), Bolgarije (BRiMA) Češke (ASPAR CZ), Danske (DARIM), Finske (FinnRima), Francije (AMRAE), Italije (ANRA), Luksemburga (ALRiM), Malte (MARM), Nemčije (GNVW), Nizozemske (NARIM), Norveške (NORIMA), Poljske (POLRISK), Portugalske (APOGERIS), Rusije (RusRisk), Slovenije (Sl.RISK), Španije (AGERS in IGREA), Švedske (SWERMA), Švice (SIRM), Turčije (ERMA) in Združenega kraljestva (Airmic).

Stik z javnostjo Združenje SI.RISK

Maja Šušteršič

predsednica Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK (krajše Združenje SI.RISK), +386 (0)31 66 88 04