O-STA

Janus Capital Group Inc. in Henderson Group plc se podajata v enakovredno združitev

Poglavitni poudarki

- Povezava, poimenovana Janus Henderson Global Investors plc, bo eden izmed vodilnih upravljalcev premoženje s 320 milijardami ameriških dolarjev sredstev v upravljanju in skupno tržno kapitalizacijo približno 6 milijard dolarjev.

- Janusov močan položaj na ameriškem trgu bo skupaj s Hendersonovim močnim položajem v Združenem kraljestvu in na evropskih trgih ustvaril resnično globalnega upravljavca premoženja z razpršeno geografsko prisotnostjo, ki dobro odraža globalno industrijo upravljanja skladov.

- Usklajeni podjetniški kulturi in korporativni strategiji bosta olajšali integracijo.

- Atraktiven potencial za rast, skupaj z letnimi neto stroškovnimi sinergijami v višini vsaj 110 milijonov dolarjev, naj bi ustvarila prepričljivo vrednost za delničarje.

- Glavna izvršna direktorja Hendersona in Janusa bosta skupaj vodila Janus Henderson Global Investors plc, kar odraža pomembnost gladke integracije v poslu, ki je osredotočen na ljudi.

- Združena skupina bo zaprosila za kotacijo na primarnem trgu NYSE-ja in bo obdržala Hendersonovo obstoječo kotacijo na ASX-u.

- Janusov največji delničar Dai-ichi Life (Dai-ichi) se je zavezal, da bo podpiral združitev in namerava okrepiti svoje strateško partnerstvo v združeni skupini.

LONDON & DENVER - (BUSINESS WIRE) - NI ZA OBVEŠČANJE, OBJAVO ALI DISTRIBUCIJO, V CELOTI ALI DELNO, V JURISDIKCIJAH, KJER BI TO VELJALO ZA KRŠITEV USTREZNE ZAKONODAJE V TEJ JURISDIKCIJI. TO SPOROČILO VSEBUJE NOTRANJE INFORMACIJE

To pametno sporočilo za javnost vsebuje multimedijske vsebine. Izvirnik je na voljo na: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/.

Henderson Group plc ("Henderson") (LSE & ASX: HGG) in Janus Capital Group Inc. ("Janus") (NYSE: JNS) sta danes sporočila, da sta njuna upravna odbora soglasno potrdila enakovredno združitev v obliki menjave delnic. Združeno podjetje se bo imenovalo Janus Henderson Global Investors plc.

Združitev bo izvedena z menjavo delnic, pri čemer bo vsaka navadna Janusova delnica zamenjana za 4,7190 novo izdane delnice Hendersona. Na podlagi trenutnega števila delnic naj bi Hendersonovi delničarji na koncu imeli v lasti 57% uveljavljajočih se delnic družbe Janus Henderson Global Investors, Janusovi delničarji pa 43%.

Združitev teh komplementarnih družb naj bi ustvarila enega izmed vodilnih aktivnih upravljavcev premoženja na svetu s precejšnjim obsegom, raznolikimi produkti in naložbenimi strategijami ter globoko in široko globalno distribucijo. Nastala bo organizacija, ki bo v dobrem položaju, da nudi vrhunske storitve za stranke, pridobiva tržne deleže in krepi vrednost za delničarje.

Glavni izvršni direktor Hendersona Andrew Formica je dejal: "Henderson in Janus sta dobro usklajena glede strategije, poslovanja in, kar je najpomembneje, kulture skrbi za stranke z osredotočanjem na neodvisno, aktivno upravljanje premoženja. Veselim se, da bom delal skupaj z Dickom, saj ustvarjamo družbo, katere obseg poslovanja bo omogočal, da po vsem svetu sodelujemo z več strankami, in ki bo imela moč, da zadovolji njihove bodoče potrebe ter vse večje zahteve naše industrije."

Glavni izvršni direktor Janusa Dick Weil je dejal: "To je za obe organizaciji daljnosežna povezava. Janus prinaša močno platformo na ameriškem in japonskem trgu, ki je komplementarna s Hendersonovo prisotnostjo na evropskih trgih in v Združenem kraljestvu. Ta komplementarnost med družbama bo olajšala integracijo in ustvarila organizacijo z razširjeno ekipo za odnose s strankami, širšim naborom produktov, večjo finančno močjo in še bolj vrhunskimi sodelavci, kar bo koristilo strankam, delničarjem in zaposlenim."

Prednosti združitve

Razširjena ekipa za odnose s strankami

- Boljša distribucija in pokritje ključnih trgov, vključno z ZDA, Evropo, Avstralijo, Japonsko in Združenim kraljestvom, ter rastoča prisotnost v azijsko-pacifiški regiji, na Bližnjem vzhodu in v Latinski Ameriki;

- Janus Henderson Global Investors bo imel glede na trenutno stanje naslednjo regionalno razporeditev sredstev v upravljanju: 54% Amerika, 31% Evropa in Bližnji vzhod in 15% panazijska regija; in

- Komplementarni atributi blagovnih znamk krepijo globalni tržni položaj.

Diverzificirani produktni in naložbene strategije

- Z diverzificiranimi produktnimi in naložbenimi strategijami bomo bolje izpolnjevali širši obseg sodobnih potreb strank;

- Henderson in Janus sta ločeno že vlagala v zadovoljevanje potreb bodočih strank po alternativnih virih dohodkov in absolutnih donosih;

- Združena organizacija bo imela širok spekter strategij za preseganje tržnih donosov; in

- Okrepljena globalna naložbena prisotnost, izkušnje z upravljanjem portfeljev in poglobljeno znanje raziskovalnih ekip podpirajo še boljše rezultate za stranke.

Okrepljen kadrovski bazen

- Povezava kadrov obeh družb bo ustvarila močnejšo organizacijo s približno 2300 zaposlenimi na 29 lokacijah po vsem svetu;

- Komplementarna narava obeh družb in razširjena globalna prisotnost ustvarjata širšo platformo za strokovni razvoj; in

- Kulturna kompatibilnost, ki temelji na skupnih vrednotah osredotočenosti na stranke in minimalnem prekrivanju naložbenih strategij in premoženja.

Finančna moč

- Skupna bilanca krepi finančno stabilnost v celotnem obdobju ekonomskega cikla in družbi Janus Henderson Global Investors omogoča, da raste in investira v nove priložnosti;

- Združena skupina je imela na dan 31. decembra 2015 skupne prihodke v višini več kot 2,2 milijarde dolarjev in dobičkom pred davki (EBITDA) v višini približno 700 milijonov dolarjev (glej opombo);

- Pričakuje se, da bo okrepljena ekonomija obsega izboljšala učinkovitost in dobičkonosnost; in

- Uprava družbe Janus Henderson Global Investors naj bi še naprej vodila progresivno dividendno politiko, po kateri dividende rastejo približno v skladu s srednjeročno rastjo dobička, pri čemer bo razmerje izplačil skladno s Hendersonovo trenutno prakso.

Ustvarjanje vrednosti

- Ciljna letna "run rate" tehtana vrednost stroškovnih sinergij v višini vsaj 110 milijonov dolarjev v prvih 12 mesecih po zaključku transakcije, ki bo v celoti realizirana tri leta po zaključku, kar predstavlja približno 16% osnovnega EBITDA-ja združene skupine (glej opombo);

- Sinergije naj bi vodile do dvoštevilčne rasti dobička na delnico obeh družb (brez enkratnih stroškov) v prvih 12 mesecih po zaključku; in

- V načrtu je 2-3 odstotne točke dodatnega neto novega pritoka denarja združene skupine po integraciji.

Korporativno upravljanje

V upravnem odboru bo enako število Hendersenovih in Janusovih direktorjev, pri čemer bo predsednik uprave Hendersona Richard Gillingwater postal predsednik združenega upravnega odbora, predsednik uprave Janusa Glenn Schafer pa namestnik predsednika.

Družbo Janus Henderson Global Investors bo upravljal novo imenovani izvršni odbor, katerega člani bodo poročali skupnima glavnima izvršnima direktorjema Dicku Weilu in Andrewu Formici:

- vodja naložb pri Janusu Enrique Chang bo postal globalni glavni direktor za naložbe

- Hendersonov globalni vodja distribucije Phil Wagstaff bo postal globalni vodja distribucije

- predsednik uprave Janusa Bruce Koepfgen bo postal vodja za področje Severne Amerike

- Hendersonov izvršni direktor za panazijsko regijo Rob Adams bo postal vodja za področje azijsko-pacifiške regije

- Janusova glavna finančna direktorica Jennifer McPeek bo postala direktorica za operativo in strategijo

- Hendersonov glavni finančni direktor Roger Thompson bo postal glavni finančni direktor

- Janusov glavni direktor za skladnost David Kowalski bo postal glavni direktor za upravljanje s tveganji

- Hendersonova vodja pravne službe in sekretarka Jacqui Irvine bo postala vodja pravne službe v skupini in sekretarka

Združitev ne bo vplivala na Janusove podružnice INTECH in Perkins. INTECH-ov glavni izvršni direktor Adrian Banner bo še naprej poročal INTECH-ovemu upravnemu odboru, Perkinsov glavni izvršni direktor Tom Perkins pa bo še naprej poročal Perkinsovemu upravnemu odboru.

Dividende in odkup lastnih delnic

Henderson in Janus sta se v Sporazumu o združitvi zavezala, da:

- Pred zaključkom združitve in pod pogojem, da to potrdijo delničarji, bodo Hendersonovi delničarji upravičeni do končne dividende tekom poslovnega leta, ki se zaključi 31. decembra 2016. Čas izplačila dividend se lahko spremeni, tako da se izvede pred zaključkom združitve;

- Pred zaključkom združitve in pod pogojem, da to potrdi Janusov upravni odbor, bodo Janusovi delničarji upravičeni do četrtletne denarne dividende novembra 2016 in februarja 2017; in

- Po zaključku združitve bodo delničarji družbe Janus Henderson Global Investors upravičeni do vmesne dividende za trimesečno obdobje, ki se konča 31. marca 2017, in sicer v znesku, ki ga bo določil upravni odbor družbe Janus Henderson Global Investors.

Prej načrtovani odkup lastnih delnic Hendersona, ki naj bi potekal v drugi polovici leta 2016, ne bo izvršen.

Odnos z Dai-ichijem

- Največji Janusov delničar Dai-ichi se je zavezal, da bo glasoval za združitev in verjame, da bo povezava še okrepila njegovo globalno partnerstvo z družbo Janus Henderson Global Investors;

- Po združitvi bo imel Dai-ichi v lasti približno 9% združene skupine in namerava dodatno vlagati v združeno skupino, tako da bo svoj lastniški delež povečal na vsaj 15%;

- V pomoč Dai-icihju pri doseganju njegovih lastniških ambicij so se pogodbenice sporazumele, da po morebitni združitvi Dai-ichiju prodajo opcije za vpis do približno 5% delnic nove družbe Janus Henderson Global Investors shares; in

- Dai-ichi načrtuje dodatne naložbe v produkte družbe Janus Henderson Global Investors po združitvi, in sicer do 500 milijonov dolarjev, kar pomeni, da bi družbi Janus Henderson Global Investors v upravljanje zaupal skupno 2,5 milijarde dolarjev sredstev.

O Hendersonu

Henderson je neodvisen globalni upravljavec premoženja, specializiran za aktivno investiranje. Henderson, ki je poimenovan po svoji prvi stranki in je bil ustanovljen leta 1934, je na stranke osredotočena družba z več kot 1000 zaposlenimi po vsem svetu in sredstvi v upravljanju v višini 95,0 milijard britanskih funtov. Glavna področja investiranja so evropske delnice, globalne delnice, globalni vrednostni papirji s fiksnim donosom, mešani skladi in alternativne naložbe. Družba ima sedež v Londonu, po svetu pa 19 podružnic.

Henderson kotira na Avstralski borzi ("ASX") in Londonski borzi ("LSE"), je član indeksov ASX 100 in FTSE 250 ter ima tržno kapitalizacijo približno 2,6 milijarde funtov (na dan 30. septembra 2016).

Na dan 30. junija 2016 je Henderson beležil skupni kapital v višini 1.876,1 milijona funtov ter osnovni dobiček pred davki v višini 220,0 milijona funtov za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

O Janusu

Janus Capital Group Inc. je globalno investicijsko podjetje, ki je zavezano doseganju boljših rezultatov za stranke s pomočjo širokega razpona naložbenih rešitev, med drugim z vrednostnimi papirji s fiksnim donosom, delnicami, alternativnimi naložbami in mešanimi skladi. Rezultate dosega s samostojnimi platformami za upravljanje sredstev znotraj družbe Janus Capital Management LLC (Janus) ter tudi z družbami INTECH, Perkins in Kapstream, poleg tega pa ponuja nabor indeksnih skladov. Vsaka posamezna ekipa ima specifično naložbeno znanje, perspektive, izkušnje in discipliniran pristop do tveganja. Naložbene strategije ponujamo v odprtih skladih v ZDA in tujini ter prek ločeno upravljanih računov, kolektivnih naložbenih skladov in indeksnih produktov. Janus ima sedež v Denverju in podružnice v 12 državah Severne Amerike, Evrope, Azije in Avstralije. Skupina je imela na dan 30. junija 2016 skupno za 195 milijard dolarjev sredstev v upravljanju in indeksnih skladih.

Janus kotira na Newyorški borzi ("NYSE") s simbolom JSN in ima trenutno tržno kapitalizacijo približno 2,6 milijarde dolarjev.

Na dan 30. junija je imel Janus bruto kapital v višini 2.839,8 milijona dolarjev ter za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, dobiček pred davki v višini 253,3 milijona dolarjev.

Brifing za finančne trge

Andrew Formica in Dick Weil bosta 3. oktobra 2016 gostila dva brifinga za finančne trge:

Brifing 1: Vodil ga bo Andrew Formica, glavni izvršni direktor Hendersona:

21:30 (Sydney) / 11:30 (London) / 06:30 (New York) / 04:30 (Denver)

Podrobnosti glede predstavitvenih materialov in avdio prenosa: Za dostop do predstavitvenih materialov in poslušanje avdio prenosa obiščite www.henderson.com/ir in kliknite na povezavo na domači strani.

Posnetek prenosa bo na voljo nemudoma po dogodku.

Podrobnosti telekonference: za vključitev v telekonferenco pokličite eno izmed spodaj navedenih številk. Sodelujočim priporočamo, da pokličejo 10 do 15 minut pred začetkom predstavitve.

Združeno kraljestvo 0800 694 0257 (brezplačen klic)

Avstralija 1800 020 199 (brezplačen klic)

ZDA 1 866 966 9439 (brezplačen klic)

Druge države +44 (0) 1452 555 566

(klic na to številko ni brezplačen)

Ime konference: Henderson Group, Market Update

Številka konference: 89099212

Predsedujoči: Andrew Formica

Brifing 2: Vodil ga bo Dick Weil, glavni izvršni direktor Janusa:

01:00 (Sydney) / 15:00 (London) / 10:00 (New York) / 08:00 (Denver)

Podrobnosti glede predstavitvenih materialov in avdio prenosa: Za dostop do predstavitvenih materialov in poslušanje audio prenosa obiščite ir.janus.com in kliknite na povezavo na domači strani.

Podrobnosti telekonference: za vključitev v telekonferenco pokličite eno izmed spodaj navedenih številk. Sodelujočim priporočamo, da pokličejo 10 do 15 minut pred začetkom predstavitve.

ZDA / Kanada: +1 (877) 723 9511

Združeno kraljestvo: 0808 101 7162

Avstralija: 1800 617 345

Vse druge države: +1 (719) 325 4926

Ime konference: Janus Capital Group Conference Call

Številka konference: 2501328

Predsedujoči: Dick Weil

Posnetek brifingov bo na voljo nemudoma po dogodku na spletni strani Henderson Group www.henderson.com/ir in na spletni strani Janusa ir.janus.com.

Podrobnosti združitve

V skladu s pogoji predlagane združitve se bosta poslovanje Hendersona in Janusa združila pod okriljem Hendersona, ki se bo preimenoval v Janus Henderson Global Investors plc ("Janus Henderson Global Investors").

Združitev bo potekala v obliki menjave delnic, pri čemer bo vsaka navadna delnica Janusa menjana za 4,7190 navadne delnice Hendersona. Menjalno razmerje je bilo določeno predvsem glede na povprečno dnevno ceno, tehtano glede na obseg, posamične družbe v 30 trgovalnih dneh pred to objavo.

Delničarji Janusa bodo delnice družbe Janus Henderson Global Investors dobili kot kupnino pri združitvi. Družba Janus Henderson Global Investors bo zaprosila za primarno kotacijo na NYSE-ju in bo obdržala obstoječo kotacijo na ASX-u. Po zaključku združitve namerava Janus Henderson Global Investors v celoti spoštovati vse veljavne predpise glede obveščanja delničarjev v ZDA in na ASX-u.

Henderson se bo takoj po združitvi preimenoval v Janus Henderson Global Investors in bo obdržal sedež v Jerseyju ter davčno rezidentstvo Združenega kraljestva.

Kotacija

Hendersonove delnice, ki trenutno kotirajo na borzah LSE in ASX, so uvrščene v indekse FTSE 250 in ASX 100; Janusove delnice trenutno kotirajo na borzi NYSE in so uvrščene v indekse S&P Mid-Cap ter Russel 2000.

Tako Henderson kot Janus menita, da bo likvidnost za vlagatelje združene skupine maksimizirana po zaključku združitve. Trenutno je za Henderson najbolj likvidni trg Avstralija, za Janus pa ZDA.

Ob upoštevanju stroškov in kompleksnosti dvojne kotacije na LSE in NYSE namerava Henderson odpovedati kotacijo na uradnem trgu in sprejem svojih delnic v trgovanje na LSE (umik iz borzne kotacije) in namesto tega postati podjetje, ki poroča SEC-u, ter zaprositi za sprejem na trgu NYSE, ki bo postal primarna kotacija. Janus Henderson Global Investors bo ohranil kotacijo svojih CDI-jev na ASX-u, ki je povezan z njegovo primarno kotaciji na NYSE.

Po zaključku združitve Janus Henderson Global Investors pričakuje, da bo ohranil uvrstitev v indeksa ASX 100 in Russel 2000, hkrati pa bo zaprosil za uvrstitev v S&P -jeve indekse.

Ustvarjanje vrednosti

Henderson in Janus sta prepričana, da obstajajo priložnosti za znatne prihranke pri stroških in za rast prihodkov.

Tako Henderson kot Janus se ponašata z dolgo zgodovino ustvarjanja vrednosti za delničarje pri integraciji transakcij in pravočasnega doseganja sinergij ob hkratni uspešni rasti temeljne dejavnosti in ohranjanja zvestobe ključnih zaposlenih.

Stroškovne sinergije

Henderson in Janus ciljata na letne "run rate" stroškovne sinergije v višini vsaj 110 milijonov dolarjev, ki bodo v znatni meri ustvarjeni v prvih 12 mesecih in v celoti realizirani v treh letih po zaključku združitve.

Stroškovne sinergije si obetamo iz konsolidacije prekrivajočih se funkcij in iz neplačnih stroškov, kot so najemnine ter stroški pravnih in strokovnih storitev. Ti prihranki bodo doseženi ob hkratnih prihrankih pri stroških in operativnih izboljšavah, ki v obeh družbah že potekajo. Stroškovne sinergije so neodvisno pregledali zunanji revizorji.

Za doseganje vsakoletnih ciljnih sinergij so predvideni enkratni stroški v višini od 165 to 185 milijonov dolarjev.

Priložnosti za rast prihodkov

Upravi Hendersona in Janusa verjameta, da lahko združitev poleg zgoraj navedenih stroškovnih sinergij ustvari znatne dodatne priložnosti za rast prihodkov, in sicer z uporabo prednosti znamk obeh družb pri navzkrižni prodaji razširjenega nabora produktov na Hendersonovih in Janusovih osrednjih posamičnih geografskih trgih in bazah strank:

- Ameriški segment malih vlagateljev, kjer Janus upravlja za približno 116 milijard dolarjev sredstev, kar je bistveno več kot Hendersonovih 12 milijard dolarjev v istem segmentu;

- Japonska, kjer ima Janus tudi zaradi strateškega partnerstva z Dai-ichijem trenutno približno16 milijard dolarjev sredstev v upravljanju, v primerjavi s Hendersonovimi manj kot 0.5 milijarde dolarjev sredstev v upravljanju;

- Združeno kraljestvo, kjer ima Henderson v upravljanju za 66 milijard dolarjev sredstev, Janus pa 3 milijarde dolarjev; in

- Evropa in Latinska Amerika, kjer ima Henderson v upravljanju sredstva v vrednosti 28 milijard dolarjev, Janus pa približno za 7 milijard dolarjev.

Upravi Hendersona in Janusa sta prepričani, da bo združena skupina po integraciji ustvarila približno za 2-3 odstotne točke dodatnih novih denarnih pritokov.

Finančni učinki prevzema

Pričakuje se, da bo združitev v prvih 12 mesecih po zaključku prinesla dvoštevilčno rast dobička na delnico obeh družb (brez upoštevanja enkratnih stroškov).

Pričakuje se, da bo efektivna davčna stopnja za združeno skupino odražala mešanico Hendersenovih in Janusovih samostojnih davčnih stopenj.

Priporočilo Hendersonove uprave

Člani uprave Hendersona menimo, da je združitev v najboljšem interesu Hendersona in vseh njegovih delničarjev, zato nameravamo soglasno predlagati, da Hendersonovi delničarji glasujejo za sklepe, ki bodo predloženi skupščini družbe, ki bo sklicana v povezavi z združitvijo.

Članom uprave Hendersona so finančno svetovanje v zvezi z združitvijo nudili Bank of America Merrill Lynch in Centerview Partners, pravno svetovanje pa Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Pri svetovanju Hendersonovim članom uprave sta se Bank of America Merrill Lynch in Centerview Partners zanašala na komercialno oceno združitve, ki so jo predložili člani uprave Hendersona.

Priporočilo Janusove uprave

Uprava Janusa je podprla združitev, jo označila za priporočljivo, pošteno do Janusa ter v interesu družbe in njenih delničarjev, zato bo Janusovim delničarjem priporočala, naj glasujejo za sprejem Sporazuma o združitvi na izredni skupščini Janusovih delničarjev, ki bo sklicana posebej za sprejetje Sporazuma o združitvi.

Skupini Janus Capital Group Inc. so svetovali Loeb Spencer House Partners, divizija za investicijsko bančništvo Loeb Partners Corporation, in Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP and Affiliates.

Povzetek časovnice

Ključne aktivnosti Datumi

Sporočilo o združitvi 3. oktober 2016

Janus rezultati za 3. četrtletje 25. oktober 2016

Hendersonova izjava o trgovanju za 3. četrtletje 27. oktober 2016

Hendersonovi rezultati za poslovno leto 2016 9. februar 2017

Pričakovana objava Janusovih rezultatov

za poslovno leto 2016 25. februar 2017

Objava dokumentov o združitvi Po rezultatih za 2016

Zaključek združitve Drugo četrtletje 2017

- Kotacija Janus Henderson Global Investors na NYSE-ju

- Umik Hendersona iz trgovanja na LSE-ju

- Nadaljevanje trgovanja z Janus Henderson Global Investors CDI-ji na ASX-u

Trenutno trgovanje

Henderson je imel na dan 31. avgusta 2016 v upravljanju za 100,0 milijard britanskih funtov sredstev (30. junij: 95 milijard funtov).

Sporazum o združitvi

3. oktobra 2016 sta Henderson in Janus sklenila Sporazum in načrt o združitvi ("Sporazum o združitvi") v zvezi s poslovno povezavo med Hendersonom in Janusom. V skladu s Sporazumom o združitvi se bo novoustanovljena podružnica v izključni lasti Hendersona pripojila Janusu, pri čemer bo Janus postal neposredna podružnica Hendersona v njegovi izključni lasti. Pogoji Sporazuma o združitvi določajo, da bo vsaka navadna delnica Janusa menjana za 4,7190 delnic Hendersona.

V povezavi s Sporazumom o združitvi je Dai-ichi sklenil glasovalni sporazum s Hendersonom in Janusom, v skladu s katerim se je zavezal, da bo s svojim deležem v Janusu glasoval za združitev.

Henderson in Janus nameravata združitev opraviti tako, da se bo za namene ameriškega zveznega davka na dobiček štela za reorganizacijo.

Sporazum o združitvi vsebuje običajne navedbe in zagotovila Hendersona in Janusa ter običajne vzajemne zaveze, ki jih je potrebno izpolniti pred zaključkom združitve, med drugim: (i) da bosta v vseh bistvenih pogledih poslovala kot običajno in v skladu s preteklimi praksami ter se vzdržala določenih dejanj brez privolitve nasprotne strani (razen objave in plačila dividend, navedenih zgoraj), (ii) da v zvezi z morebitnimi alternativnimi transakcijami ne bosta zbirala ponudb, sprožila, namerno spodbujala ali namerno izvajala dejanj, ki bi to olajšala, ter - z določenimi izjemami - da ne bosta sodelovala v nobenih razpravah ali pogajanjih v zvezi s tem, (iii) da z določenimi izjemami ne bosta umaknila, pogojevala ali spreminjala soglasja svojih upravnih odborov v zvezi s Sporazumom o združitvi, in (iv) da si bosta po svojih najboljših močeh prizadevala pridobiti ustrezna privolila držav, regulatorjev in tretjih oseb.

Sporazum o združitvi daje Hendersonu in Janusu določene pravice odstopa od sporazuma, med drugim v primeru, da (i) združitev ni sklenjena na dan oziroma do 30. septembra 2017 ("Presečni datum"), (ii) da delničarji na skupščinah Janusa in Hendersona ne potrdijo združitve, ali če (iii) postanejo pravnomočne ali brezprizivne kakršnekoli omejitve, ki preprečujejo ali prepovedujejo združitev oziroma združitev zaradi tega postane nezakonita. Poleg tega lahko Henderson in Janus posamično odstopita od Sporazuma o združitvi še pred skupščinama delničarjev, med drugim v primeru, da upravni odbor druge pogodbenice spremeni svoje priporočilo delničarjem, naj potrdijo združitev in sprejmejo Sporazum o združitvi.

Sporazum o združitvi nadalje določa, da morata Henderson ali Janus, če odstopita od sporazuma zato, ker delničarji druge pogodbenice na skupščini niso potrdili združitve, drugi pogodbenici izplačati odškodnino v višini dejanskih stroškov in izdatkov, pri čemer je odškodnina omejena na 10 milijonov dolarjev (približno 8 milijonov funtov). Hkrati določa, da sta ob odstopu od Sporazuma o združitvi pod določenimi pogoji, med drugim pri (i) spremembi priporočila upravnega odbora Hendersona ali Janusa ali (ii) odpovedi Sporazuma o združitvi s strani Hendersona ali Janusa v primeru, da delničarji na skupščini ne potrdijo združitve oziroma za združitev ni zaključena do presečnega datuma, pri čemer pride do ponudbe ali predloga za alternativno transakcijo v zvezi s to pogodbenico (in ta pogodbenica sklene oziroma zaključi to alternativno transakcijo v obdobju 12 mesecev), Henderson oziroma Janus drugi pogodbenici dolžna plačati nadomestilo za odstop od sporazuma v višini 34 milijonov dolarjev1 (približno 26 milijonov funtov) v gotovini.

Regulatorji

Združitev je pogojena z običajnimi odobritvami regulatorjev, med drugim potekom oziroma prekinitvijo čakalnih obdobij v skladu s Hart-Scott-Rodinovim zakonom o protimonopolnih izboljšavah iz leta 1976, odobritve združitve s strani Regulatornega organa za finančno industrijo (Financial Industry Regulatory Authority, Inc) ter odobritve združitve s strani Organa za finančno poslovanje (Financial Conduct Authority - "FCA") glede tega, da Henderson postane upravljavec Janusovega subjekta, ki ga nadzira FCA.

Pogoji združitve

Združitev bo sklenjena ob upoštevanju določenih običajnih pogojev za transakcijo te vrste in velikosti, kamor med drugim spada: (i) odobritev združitve s strani Janusovih delničarjev, (ii) odobritev združitve, preimenovanja Henderson Group plc v Janus Henderson Global Investors plc, določenih sprememb Hendersonovega statuta in akta o ustanovitvi ter umika delnic iz Londona s strani Hendersonovih delničarjev, (iii) zgoraj omenjene odobritve regulatornih organov, (iv) potrditev SEC-a, da je Hendersonova registracijska izjava glede na novo izdanih delnic v okviru združitve veljavna in da so te delnice sprejete v trgovanje na borzi NYSE, (v) odsotnost sodb, sklepov ali odredb, ki bi združitev preprečili oziroma jo razglasili za nezakonito, (vi) potrditev novih investicijskih svetovalnih sporazumov glede 67.5% Janusovih javnih skladov, in (vii) nekršitev izjav in zagotovil, ki sta jih podala Henderson in Janus (odvisno od pomembnosti) ter bistvena skladnost Hendersonovih in Janusovih dejanj s svojimi zavezami.

Sporazumi z Dai-ichi-jem

Največji Janusov delničar Dai-ichi se je zavezal glasovati za združitev in verjame, da bo povezava še okrepila njegovo globalno partnerstvo z Janus Henderson Global Investors. Po združitvi bo Janus imel v lasti približno 9% združene skupine in svoj delež v združeni skupini namerava povečati na vsaj 15%. Da bi Dai-ichiju pomagali pri uresničitvi namere, so se pogodbenice dogovorile, da bodo po uspešni združitvi Dai-ichiju prodale opcijo za vpis do približno 5% novih delnic družbe Janus Henderson Global Investors. Dai-ichi po zaključku združitve načrtuje dodatne naložbe v produkte Janus Henderson Global Investors v višini do 500 milijonov ameriških dolarjev, tako da bo skupno družbi Janus Henderson Global Investors v upravljanje zaupal 2,5 milijarde ameriških dolarjev.

Sporazum o investiranju in strateškem sodelovanju

Dne 3. oktobra 2016 so Janus, Henderson in Dai-ichi sklenili dopolnjen in prenovljen Sporazum o strateškem sodelovanju v zvezi z Dai-ichijevim nadaljnjim investiranjem v združeno skupino po zaključku združitve ("ICSA"). ICSA daje Dai-ichiju pravico do imenovanja direktorja v upravni odbor družbe Janus Henderson Global Investors, dostop do določenih informacijskih pravic v združeni skupini in prednostno pravico do sodelovanja v bodočih izdajah delnic združene skupine, kar je posamično odvisno od tega, ali bo Dai-ichi svoj delež v združeni skupini obdržal na ravni, doseženi tik po zaključku združitve (in ob upoštevanju določenih okoliščin razvodenitve delnic) ("Ustrezen delež"). ISCA določa, da Dai-ichijev delež v združeni skupini ne sme presegati 20%.

V skladu z ISCA mora Dai-ichi izpolnjevati (i) določene zaveze o mirovanju v zvezi z nakupom delnic družbe Janus Henderson Global Investors dokler njegov delež ne pade pod 3% vseh delnic združene skupine (takrat zaveze o mirovanju prenehajo) in (ii) določene omejitve glede prodaje delnic družbe Janus Henderson Global Investors (v obeh primerih obstajajo omejene izjeme). Omejitve glede prenosa prenehajo učinkovati, ko preneha veljati ISCA oziroma tri leta po podpisu, kar se zgodi prej. Janus Henderson Global Investors ima pravico predlagati enega ali več prednostnih tretjih vlagateljev za sodelovanje pri prodaji katerihkoli delnic v lasti Dai-ichija.

Dai-ichi soglaša, da bo naložbe v združeno skupino zadržal na ravni najmanj dveh milijard ameriških dolarjev, ob tem pa bo v nove naložbene produkte vložil še dodatnih 500 milijonov ameriških dolarjev, in sicer pod pogoji, ki bodo določeni v pogovorih, ki bodo potekali v dobri veri. Določen del Dai-ichijevih naložb bo še naprej vezan na naložbe semenskega kapitala. Janus Henderson Global Investors in Dai-ichi sta sklenila sodelovati v dobri veri in si bosta komercialno utemeljeno prizadevala za vzajemno prodajo naložbenih produktov v svojih distribucijskih kanalih.

ISCA vsebuje določene odstopne pravice, med drugim pravico, da Janus Henderson Global Investors ali Dai-ichi od sporazuma odstopita, če: (i) delež Dai-ichija v združeni skupini pade pod ustrezen delež, (ii) Dai-ichi izgubi pravico, da v upravni odbor družbe Janus Henderson Global Investors imenuje direktorja, ali (iii) tri leta po zaključku združitve ob 90-dnevnem odpovednem roku.

Opcijski sporazum

Henderson in Dai-ichi sta sklenila opcijski sporazum, v skladu s katerim bo pod pogojem, da Sporazum o združitvi stopi v veljavo, Henderson Dai-ichiju odobril: (i) 11 tranš po 5.000.000 delnic družbe Janus Henderson Global Investors oziroma približno 2.7% delnic Janus Henderson Global Investors po izvršni ceni 299,72 penijev na delnico, in (ii) pod pogojem, da to odobrijo Hendersonovi delničarji, devet tranš po 5.000.000 milijonov delnic družbe Janus Henderson Global Investors oziroma približno 2.2% delnic družbe Janus Henderson Global Investors po izvršni ceni 299,72 penijev na delnico. Cena, ki jo bo Dai-ichi plačal za nakup opcij, znaša 19,8 milijona funtov. Skupno bi delnice, prodane Dai-ichiju, v primeru uveljavitve ob zaključku združitve dale Dai-ichiju pravico do dodatnega približno 5% lastniškega deleža v združeni skupini.

Računovodske zadeve

Janus Henderson Global Investors bo četrtletno poročal v ameriških dolarjih v skladu z ameriškimi standardi GAAP, Henderson pa bo prešel od poročanja v skladu z IFRS standardi na standarde GAAP. Pro forma finančno poročilo v skladu z ameriškimi GAAP standardi naj bi bilo objavljeno v okrožnici, objavljeni v Združenem kraljestvu, in dokumentih, predloženih SEC-u. Pretekli finančni podatki, objavljeni v skladu s standardi IFRS, se lahko ob pretvorbi v GAAP bistveno spremenijo.

Henderson bo svoj osnovni kapital ob zaključku združitve s spremembo akta o ustanovitvi pretvoril iz britanskih funtov v ameriške dolarje, pod pogojem, da spremembo potrdijo delničarji na skupščini.

Pravila o obratnem prevzemu

V skladu s pravilom 5.6.12G(2) Pravilnika o kotaciji organa za kotacije v Združenem kraljestvu ("Pravilnik o kotaciji") Henderson potrjuje, da se združitev šteje za obratni prevzem Janusa s strani Hendersona za namene Pravilnika o kotaciji, in sicer zato, ker je združitev strukturirana kot prevzem Janusa s strani Hendersona ter zaradi Janusove velikosti v primerjavi s Hendersonom.

Henderson v skladu s pravilom 5.6.12G(2) potrjuje, da: (i) Janus izpolnjuje zahteve glede razkritij, ki veljajo na borzi NYSE, in (ii) ni bistvenih razlik med temi zahtevami glede razkritij in navodili za razkritja in transparentnost, ki jih zahteva FCA. Informacije, ki jih je razkril Janus na podlagi zahtev za razkritja borze NYSE so na voljo na www.janus.com.

Henderson bo pravočasno objavil okrožnico za delničarje, vključno z obvestilom o skupščini delničarjev, na kateri bo delničarje zaprosil za odobritev združitve in nekatere druge povezane zadeve.

Trenutna struktura združitve ni predmet Cityjevega kodeksa o prevzemih in združitvah.

Napovedne izjave in druge pomembne informacije

To sporočilo vsebuje napovedne izjave v smislu zvezne zakonodaje o vrednostnih papirjih, vključno z 27A. členom Zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 z vsemi spremembami in 21E. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev iz leta 1934 z vsemi spremembami, glede finančnih pogojev, rezultatov in poslovanja Janusa, Hendersona in združene družbe. Napovedne izjave po svoji naravi vsebujejo tveganja in negotovosti, saj se nanašajo na dogodke in so odvisne od okoliščin, ki se bodo zgodile v prihodnosti. Dejanski prihodnji rezultati se lahko bistveno razlikujejo od tistih, izrecno ali implicitno nakazanih v napovednih izjavah. Noben del tega sporočila se ne more razumeti kot napoved prihodnjega dobička. Niti Janus niti Henderson se ne zavezujeta, da bosta napovedne izjave posodabljala, najsi bo zaradi novih informacij, razvoja dogodkov v prihodnje ali kakšnega drugega razloga oziroma spremembe okoliščin, niti tega ne nameravata, razen če to od njiju zahteva zakonodaja o vrednostnih papirjih ali druga veljavna zakonodaja.

V povezavi z nameravano transakcijo namerava Henderson vložiti registracijsko izjavo, vključno s pooblastilom Janusa in drugimi dokumenti, povezanimi s predlagano transakcijo, Komisiji ZDA za trg vrednostnih papirjev ("SEC").

DELNIČARJI JANUSA IN HENDESRONA NAJ PREBEREJO VSE MOREBITNE DOKUMENTE, POVEZANE Z ZDRUŽITVIJO, KO BODO NA VOLJO (VKLJUČNO S PRILOGAMI TEJ IZJAVI), SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O ZDRUŽITVI. Vlagatelji in imetniki vrednostnih papirjev naj tudi pozorno pregledajo in obravnavajo posamična Janusove vloge pri SEC-u, kamor brez omejitev spadajo letna poročila na obrazcu 10-K, pooblastila, poročila o tekočem poslovanju na obrazcu 8-K in četrtletna poročila na obrazcu 10-Q. Kopije pooblastil po pošti poslane delničarjem Janusa, ko bodo na voljo. Kopije pooblastil bodo, ko bodo na voljo, brezplačno dosegljive tudi na spletni strani SEC-a na naslovu http://www.sec.gov, pridobite pa jih lahko tudi s prošnjo, poslano na naslov Janus Capital Group Inc. 151 Detroit Street, Denver, Colorado 80206.

Janus, Henderson in določeni direktorji in izvršni direktorji obeh družb se lahko v skladu s pravili SEC-a štejejo za udeležence pri pridobivanju pooblastil delničarjev Janusa v povezavi s predlagano transakcijo.

Informacije o direktorjih in izvršnih direktorjih Janusa ter njihovem lastništvu Janusovih delnic so na voljo v Janusovem letnem poročilu na obrazcu K-10 za poslovno leto, končano 31. decembra 2015, ki je bilo SEC-u predloženo 24. februarja 2016. Dodatne informacije v zvezi z interesi teh sodelujočih in drugih oseb, ki se lahko štejejo za sodelujoče pri pridobivanju pooblastil v zvezi s predlagano transakcijo, bodo na voljo v pooblastilu v zvezi s predlagano transakcijo, ko bo le-to objavljeno. Ko bo pooblastilo objavljeno, bo brezplačno na voljo na način, opisan v prejšnjem odstavku.

To obvestilo je bilo pripravljeno za namene skladnosti z veljavno zakonodajo in predpisi Združenega kraljestva in Avstralije in razkritja so lahko drugačna, kot bi bila, če bi bilo obvestilo pripravljeno v skladu z zakoni in predpisi druge jurisdikcije izven Združenega kraljestva oziroma Avstralije. To obvestilo in informacije v njem niso namenjene celotni ali delni objavi ali distribuciji v kateri koli jurisdikciji, kjer bi objava predstavljala kršitev veljavnih zakonov te jurisdikcije.

Nobena oseba ni pooblaščena za podajanje kakršnihkoli drugih informacij oziroma navedb kot tistih, navedenih v tem obvestilu, in v javni dokumentaciji, ko in če bo le-ta objavljena; v primeru, da so takšne informacije oziroma navedbe podane, se ne more šteti, da so jih odobrili Henderson ali Merrill Lynch International ali Centerview Partners.

Razen kjer je to izrecno navedeno, niti vsebina spletnih strani skupine Henderson ali skupine Janus niti druge spletne strani, dosegljive s hiperpovezavami na spletni strani skupine Henderson ali skupine Janus, ne predstavljajo dela te objave.

Ta objava ne predstavlja ponudbe za prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev ali ponudbe za nakup takšnih vrednostnih papirjev v ZDA. Nobenih vrednostnih papirjev, navedenih v tej objavi, se ne more ponujati ali prodajati v ZDA brez vnaprejšnje registracije v skladu s Zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933 z vsemi dopolnitvami ("Zakon o vrednostnih papirjih"), razen če v skladu s pogoji Zakona o vrednostnih papirjih obstaja izjema oziroma če je transakcija izvzeta iz tega zakona. Vsakršna javna ponudba vrednostnih papirjev v ZDA bo podana na podlagi prospekta, ki bo skladen z veljavnimi zahtevami in bo vseboval podrobne informacije o Hendersonu in Janusu ter njunih upravah in tudi finančne izkaze. V primeru, da za katero ponudbo delnic Hendersona ne obstaja možnost izvzetja iz Zakona o vrednostnih papirjih, se lahko takšna ponudba registrira pod pogoji, določenimi v Zakonu o vrednostnih papirjih.

Ta objava je informativne narave in v nobeni jurisdikciji ne predstavlja ponudbe za prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev oziroma ponudbe ali vabila za nakup takšnih vrednostnih papirjev oziroma povabila za glasovanje ali odobritev. Ta objava ne predstavlja prospekta ali enakovrednega dokumenta.

Merrill Lynch International ("Bank of America Merrill Lynch"), podružnica Bank of America Corporation, ki ima dovoljenje regulatorja Prudential Regulation Authority in jo v Združenem kraljestvu nadzirata Financial Conduct Authority in Prudential Regulation Authority, v povezavi s potencialno združitvijo deluje izključno za Hendersona in nobeno drugo osebo. Bank of America Merrill Lynch nikomur drugemu kot Hendersonu ni in ne bo odgovorna za zagotavljanje zaščite, ki jo uživajo njene stranke, ali za svetovanje v povezavi s potencialno združitvijo ali druge zadeve, na katere se nanaša ta objava.

Centerview Partners U.K. LLP ("Centerview Partners") ima dovoljenja Financial Conduct Authority, ki ga tudi nadzira. Centerview Partners v povezavi s potencialno združitvijo deluje izključno za Henderson. Centerview Partners nikomur drugemu kot Hendersonu ni in ne bo odgovorna za zagotavljanje zaščite, ki jo uživajo njene stranke, ali za svetovanje v povezavi s potencialno združitvijo ali druge zadeve, na katere se nanaša ta objava.

Razen morebitnih odgovornosti in obveznosti, ki jih nalaga Zakon o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000, Bank of America Merrill Lynch in Centerview Partners ne prevzemata nikakršne odgovornosti in ne podajata nikakršnih izrecnih ali implicitnih navedb ali zagotovil v zvezi z vsebino te objave, kar vključuje točnost, poštenost, zadostnost, celovitost ali preverljivost te objave ali katerih koli drugih izjav, ki so oziroma naj bi bile v njunem imenu podane v zvezi s Hendersenom ali morebitno združitvijo, in noben element te objave se v tem smislu ne šteje oziroma se ne bo štel kot obljuba ali navedba glede preteklosti ali prihodnosti. Bank of America Merrill Lynch in Centerview Partners posledično posamično do maksimalnega obsega, dovoljenega z zakonom, zavračata vsakršno odgovornost in obveznosti, ki bi jih sicer lahko imeli v zvezi s to objavo, pa najsi izhaja iz odškodninskih tožb, pogodbenih razmerij ali česa drugega (razen v obsegu, navedenem zgoraj).

Namen nobene izjave v tej objavi ni napovedovati dobiček in nobena izjava v tej objavi se ne more interpretirati, kot da pomeni, da bo dobiček na Hendersonovo delnico v tekočem ali prihodnjih poslovnih letih nujno enak ali večji kot v preteklosti objavljeni dobički na Hendersonovo delnico.

Vsebine spletnih strani, omenjenih v tem obvestilu, niso integrirane v to objavo oziroma ne predstavljajo dela te objave. Noben del te objave se ne more šteti za pridobivanje svetovalnih storitev za vlaganje oziroma za ponudbo za takšne storitve, niti ni objava temu namenjena.

Izjave v tej objavi glede preteklih trendov ali dejavnosti naj se ne razumejo, kot da se bodo nadaljevale v prihodnosti. Informacije v tej objavi se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila in razen če to zahteva veljavna zakonodaja, niti Henderson niti Bank of America Merrill Lynch ali Centerview Partners oziroma njihove podružnice ne prevzemajo odgovornosti, obveze ali zaveze, da bodo v tej objavi vsebovane napovedne izjave zaradi novih informacij, bodočega razvoja dogodkov ali kakšnih drugih razlogov posodobili, revidirali ali spreminjali. Ne zanašajte se pretirano na napovedne izjave, ki se nanašajo samo na datum te objave.

V povezavi s predlagano združitvijo bosta Henderson in Janus primorala Henderson, da predloži registracijsko izjavo, ki bo vključevala Janusov prospekt in pooblastilo, Henderson pa bo objavil tudi okrožnico za delničarje v Združenem kraljestvu. Ti dokumenti bodo vsebovali pomembne informacije o združitvi, ki jih je potrebno pred vsakršno odločitvijo v zvezi z združitvijo pozorno prebrati. Ti dokumenti bodo Hendersonovim in Janusovim delničarjem na voljo brezplačno. Vlagatelji in imetniki vrednostnih papirjev bodo lahko registracijsko izjavo (ko bo na voljo) pridobili brezplačno na SEC-ovi spletni strani www.sec.gov, ko bo vložena. Vsi dokumenti, predloženi SEC-u, bodo brezplačno na voljo tudi na Hendersonovi spletni strani www.henderson.com/ir in Janusovi spletni strani ir.janus.com.

Hendersonova okrožnica za delničarje v Združenem kraljestvu bo ob objavi na voljo na spletni strani www.henderson.com/ir.

Povzetek Sporazuma o združitvi in zgoraj navedenih pogojev združitve je v objavo vključen zato, da imajo delničarji na voljo informacije v zvezi s poglavitnimi pogoji Sporazuma o združitvi in ni namenjen temu, da bi spreminjal oziroma dopolnjeval katerakoli dejanska razkritja o Janusu, podana v javnih poročilih, predloženih SEC-u. Sporazum o združitvi je izključno pogodbeni dokument, ki vzpostavlja in določa pravna razmerja med pogodbenicami v zvezi s predmetno transakcijo, ni pa mišljen kot vir dejanskih, poslovnih ali operativnih informacij o pogodbenicah. Navedbe, zagotovila in zaveze pogodbenic v Sporazumu o združitvi so namenjene izključno pogodbenicam in vsebujejo pridržke, med drugim na podlagi informacij v časovnicah razkritij, ki so si jih pogodbenice izmenjale v povezavi z uveljavitvijo tega sporazuma. Navedbe in zagotovila se lahko uporabijo kot orodje za razporeditev tveganj med pogodbenicami, tudi v primerih, kjer pogodbenice nimajo popolnega vedenja o vseh dejstvih. Vlagatelji v skladu s Sporazumom o združitvi niso upravičene tretje osebe in naj navedb, zagotovil in zavez oziroma njihovih opisov ne štejejo za opis dejanskega stanja dejstev oziroma okoliščin Hendersona, Janusa ali njunih podružnic.

Sodelujoči pri pridobivanju pooblastil

Janus, Henderson ter njuni direktorji, izvršni direktorji in drugi člani uprave in zaposleni se lahko štejejo za sodelujoče pri pridobivanju pooblastil v povezavi s predlagano združitvijo. Informacije o Janusovih direktorjih in izvršnih direktorjih so na voljo na obrazcu 10-K za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ki je bil predložen 24. februarja 2016. Henderson namerava informacije o svojih direktorjih in izvršnih direktorjih navesti v registracijski izjavi, ko in če bo le-ta vložena. Druge informacije o sodelujočih pri pridobivanju pooblastil in opis njihovih neposrednih in posrednih deležev bodo po vrsti deležev vrednostnih papirjev in drugače na voljo v dokumentih, ki bodo v zvezi z združitvijo predloženi SEC-u, in sicer ko bodo na voljo. Vlagatelji naj pred glasovanjem skrbno preberejo vse dokumente, predložene SEC-u, ko bodo ti na voljo. Brezplačne izvode dokumentov lahko pridobite na zgoraj navedenih naslovih.

Opomba

To sporočilo vključuje določena merila v zvezi z Janusom, ki niso v skladu z ameriškimi računovodskimi standardi GAAP, in finančna merila v povezavi s Hendersonom, ki niso v skladu s standardi IFRS, vključno z EBITDA. Ta nerevidirana finančna merila, ki niso v skladu z GAAP oziroma IFRS standardi, je potrebno upoštevati poleg in ne namesto meril Janusovih finančnih rezultatov, pripravljenih v skladu z GAAP oziroma meril Hendersonovih finančnih rezultatov, pripravljenih v skladu z IFRS. Poleg tega so lahko ta merila definirana drugače, kot podobni izrazi, ki jih uporabljajo druge družbe.

Izvirnik je na voljo na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

Contacts

Informacije za vlagatelje

Henderson

Miriam McKay, vodja odnosov z vlagatelji

+44 (0) 20 7818 2106

miriam.mckay@henderson.com

investor.relations@henderson.com

ali

Janus Capital Group

John Groneman, podpredsednik upravnega odbora, vodja odnosov z vlagatelji in pomočnik za zakladništvo

+1 (303) 336-7466

john.groneman@janus.com

InvestorRelations@janus.com

ali

Informacije za medije

Henderson

Angela Warburton, globalna vodja komuniciranja

+44 (0) 20 7818 3010

angela.warburton@henderson.com

ali

Janus Capital Group

Erin Passan, vodja korporativnega komuniciranja

+1 (303) 394-7681

erin.passan@janus.com

ali

Združeno kraljestvo FTI Consulting

Andrew Walton, +44 (0) 20 3727 1514

ali

Azijsko-pacifiška regije: Honner

Rebecca Piercy, +61 2 8248 3740

ali

Bank of America Merrill Lynch (Handersonov finančni svetovalec, korporativni posrednik in sponzor)

Damon Clemow

Edward Peel

+44 (0) 20 7628 1000

ali

Centerview Partners (Hendersonov finančni svetovalec)

Robin Budenberg

Nick Reid

+44 (0) 20 7409 9700

Vir: Janus Capital Group Inc.