O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Odprto pismo predsedniku preiskovalne komisije Matjažu Hanžku

Odprto pismo predsedniku Komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

Spoštovani predsednik,

na sejah Komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj se ponovno pojavlja stališče, da sta družbi Premogovnik Velenje (PV) in Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) v času izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj Mestni občini Velenje plačevali odškodnine zaradi vplivov rudarjenja in proizvodnje električne energije na bivalno okolje. Ponovno navajamo, da Mestna občine Velenje do leta 2010 ni prejela nobene odškodnine, ne od Premogovnika Velenje, ne od Termoelektrarne Šoštanj. Po letu 2010 smo od omenjenih družb prejeli sredstva (EUR) v višini kot so navedene v spodnji tabeli.

2010201120122013201420152016SKUPAJ:
PV-390.000450.000450.000---1.290.000
TEŠ300.000250.000300.000750.000750.000750.000-3.100.000

Pred letom 2010 je le Občina Šoštanj prejemala odškodnino od Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj.