O-STA

Šolarji pognali kolesa za večjo varnost

Že peta generacija sodelujočih pri projektu Varno na kolesu ustvarja drobne, a pomembne korake k večji varnosti na slovenskih cestah.

Ljubljana, 17. november 2016 - Peto leto razpisa Varno na kolesu, ki je skupno povezal več kot 10.000 šolarjev, spodbuja k spoznavanju morebitnih pasti v prometu in učenke ter učence navdušuje za okolju in zdravju prijazno prevozno sredstvo - kolo. Po zaključenih štirih sezonah razpisa so že vidni primeri dobrih praks, kjer so na šolah oziroma v okolici sodelujočih šol uredili kolesarsko infrastrukturo in tako omogočili boljše pogoje za vse, ki se v šolo pripeljejo s kolesom.

Razpis Varno na kolesu je namenjen šolarjem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit in se s tem v novi vlogi šele vključujejo v promet. V tekočem šolskem letu je razpis k skupnim prizadevanjem za varnejše poti in uporabo kolesa povezal 87 osnovnih šol oziroma rekordnih 3.000 učenk in učencev. Slednji v okviru predpisanih nalog spoznavajo morebitne nevarne poti v svoji občini, še posebej pa v okolici svoje šole, se povezujejo s predstavniki lokalnih Svetov za preventivo in vzgojo v prometu ter drugimi predstavniki lokalnih oblasti in tako opozarjajo ter osveščajo k oblikovanju ustreznejših pogojev za kolesarje.

Realizirani predlogi učenk in učencev v občini Mislinja

Na osnovni šoli Mislinja, ki pri projektu sodeluje že nekaj let, so ugotovili, da v okolici šole nimajo varnih kolesarskih poti in tudi ne površin, kjer bi jih lahko dogradili, zato je občina na njihovo pobudo uredila talne oznake za navidezne kolesarske poti na najbolj prometnih površinah v okolici šole. Finalisti razpisa prejmejo tudi denarne donacije, ki so jih lanskoletne finalistke - OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Moravče in OŠ Bršljin - namenile za nakup šolskih koles za potrebe kolesarskih izpitov oziroma ureditev kolesarnic na šoli, s čimer želijo učenke in učence spodbuditi, da pot do šole premagajo aktivno - na kolesu.

Kako varni so kolesarji v Sloveniji?

V Sloveniji se je v tekočem letu (do konca oktobra 2016) zgodilo 1.274 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, med njimi jih je bilo 163 kolesarjev huje telesno poškodovanih, 10 kolesarjev pa se je smrtno ponesrečilo. Tudi zato je vzgoja in preventiva na tem področju še kako dobrodošla. Šolarji, ki sodelujejo pri projektu, se bodo poleg opazovanja prometnih poti na svoji šolski poti posvetili tudi pravilni opremi kolesa, preverili varnost svojih koles, v zadnjem sklopu pa bodo ugotavljali, kakšne učinke ima kolesarjenje na zdravje in okolje.

Vse sodelujoče šole oziroma vsi učenci bodo za svoj trud nagrajeni s praktičnimi nagradami, regijski in nato vseslovenski finalisti prejmejo denarne donacije in dodatne praktične nagrade. Skupen nagradni sklad znaša več kot 20.000 evrov.

Dodatne informacije v imenu družbe Butan plin: Tanja Medved, e: varnonakolesu@butanplin.si,m: +386 31 333 616

O razpisu Varno na kolesu

Razpis Varno na kolesu je nastal na pobudo družbe Butan plin, ob strokovni podpori Javne agencije RS za varnost prometa in Kolesarske zveze Slovenije ter v sodelovanju s partnerji: družbo Telekom Slovenije, družbo BTC in drugimi podporniki. Sodelovanje otrok in njihovih mentorjev poteka v okviru treh različnih sklopov nalog, kjer šolarji opazujejo šolske poti in morebitne nevarnosti v prometu, preverjajo obvezno opremo kolesa in kolesarja ter razmišljajo o kolesarjenju kot o zdravju in okolju prijaznem prevoznem sredstvu. Šole bodo po vsakem zaključenem sklopu posredovale izdelke v ocenjevanje strokovni komisiji. Pridobljene točke v vseh sklopih se nato seštejejo in določijo regijskega finalista oziroma finaliste, izmed katerih bo razglašen tudi vseslovenski zmagovalec.

Več o poteku razpisa preverite na www.varnonakolesu.si oziroma FB Varno na kolesu.