O-STA

Velenje za razvoj sodobne digitalne družbe

Mestna občina Velenje si prizadeva čim bolje izrabiti razvojne priložnosti, ki jih omogoča informacijska tehnologija. Prav zaradi tega spodbuja in sodeluje pri projektih, ki so namenjeni ozaveščanju in pospeševanju razvoja sodobne digitalne družbe.

V sredo, 23. novembra, je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič sprejel vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zorana Stančiča. Pogovor je tekel v smeri iskanja možnosti sodelovanja, odkrivanja priložnosti in prizadevanj za čim učinkovitejše koriščenje evropskih nepovratnih sredstev v aktualni finančni perspektivi. Mestna občina Velenje je glede na višino uspešno pridobljenih nepovratnih sredstev v minuli finančni perspektivi ena izmed najuspešnejših občin v Sloveniji. Zoran Stančič je ob obisku povedal, da je Velenje zgled dobro urejenega mesta in da je potrebno koncept pametnih mest prikrojiti glede na potrebe posameznega mesta.

V sredo popoldan je v SAŠA Inkubatorju, v organizaciji IPAK Instituta in Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, potekala razprava Pametne skupnosti in evropske digitalne storitve za razvoj Velenja. Na razpravi so opredelili razvojne priložnosti za Velenje in Šaleško regijo, katere prinašajo pametne skupnosti in enotni digitalni trg v Evropski uniji, povezano z razvojem digitalnih veščin in rastjo digitalnega gospodarstva. Kot pozitivne priložnosti so bile izpostavljene uporabnikom še prijaznejša ter enostavnejša uporaba javnih storitev in možnost optimizacije poslovnih procesov in sistemov gospodarskih ter drugih pravnih subjektov z namenom dviga konkurenčnosti in nadaljnjega razvoja. Na razpravi so sodelovali podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije Marjan Turk, predsednik slovenskega informacijskega grozda eAlijansa Franjo Pustoslemšek, direktorica EBA, Agencije za elektronsko poslovanje dr. Cvetka Tinauer in zunanji sodelavec IPAK inštituta za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij ter predstavnik mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo dr. Stanko Blatnik. Razpravo je moderiral mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo.

V četrtek, 24. novembra, je v okviru 11. Vrha slovenskega gospodarstva, s tematiko Digitalizacija slovenskega gospodarstva, župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič kot predsednik Skupnosti občin Slovenije podpisal Izjavo o vzpostavitvi in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji digitalna.si. Izjavo o digitalni koaliciji so podpisali tudi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek, glasnik digitalne tehnologije Marko Grobelnik, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije dr. Jadran Lenarčič, predstavnik mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo mag. Simon Delakorda in predstavnik Rektorske konference Republike Slovenije dr. Ivan Svetlik. Podpisniki digitalne koalicije si bodo prizadevali za pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije in njenega gospodarstva, za usklajevanje ukrepov za digitalizacijo Slovenije, za večjo uporabo storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij in izboljšanje e-veščin.

Lokalne skupnosti so pomemben deležnik v koaliciji, že zaradi razvoja pametnih skupnosti in mest, ki je ena izmed dveh vsebinskih prioritet strategije Digitalna Slovenija 2020, kot tudi Strategije pametne specializacije. Skupnost občin Slovenije je s podpisom izjave naredila pomemben korak za tesno sodelovanje lokalnih skupnosti v partnerstvu Slovenske digitalne koalicije, ki bo posvetovalne, koordinativne narave. Z razvojem in uporabo pravih digitalnih orodij lahko občine sprejemajo odločitve temelječe na boljših podatkih, lažje predvidijo probleme, kar omogoča boljšo koordinacijo in učinkovito uporabo sredstev, svojim občanom in podjetjem pa nudijo prijaznejši dostop do storitev ob največji možni meri transparentnosti in vključenosti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje