O-STA

Knjižni novosti pri Znanstveni založbi

Spoštovani,
radi bi vas seznanili z izidom dveh novih knjig, ki sta izšli pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zahodni Balkan na poti v EU. Pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije, Ana Ješe Perković.
"Če se nam je še nedavno tega zdelo, da je Evropska unija zgodba o uspehu, ki je uspela integrirati različne evropske narode, vzpostaviti mir na Stari celini in s svojo širitveno politiko transformirati nekdanje socialistične države na njenem Vzhodu, lahko danes damo precej bolj kritično oceno evropskemu projektu," ugotavlja avtorica knjige Ana Ješe Perković. Kot pravi, se zdi ukvarjanje z Zahodnim Balkanom v luči brexita, vzpona populizma in nacionalizma v Evropi, eroziji demokracije na Madžarskem res postranskega pomena, a ga ne smemo zanemariti, saj med drugim Zahodni Balkan leži na migrantski poti, ki se vije od bližnjega Vzhoda do EU.

Človek, delo in organizacija: pregled psiholoških področij in perspektiv, Boštjan Bajec, Eva Boštjančič, Sara Tement.
Gre za prvo znanstveno delo v slovenskem jeziku, ki obravnava tako široko področje, kot so predmet ter metode psihologije dela in organizacij. Monografija je sistematičen pregled ključnih področij, kot so selekcija kadrov, zaposlovanje, izobraževanje in razvoj zaposlenih, organizacijski razvoj, merjenje delovne uspešnosti, zadovoljstva pri delu .... Predstavljena so tudi sorodna področja psihologije dela, ki so se oblikovala zaradi razvojnih, političnih, ekonomskih in socialnih potreb ter na4rave določenih poklicev oz. delovnih področij, kot so denimo vojaška psihologija, letalska, okoljska, politična, humanitarna psihologija.

Vse najlepše v letu 2017 vam želim!

Polona Movrin

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Polona Movrin
samostojna strokovna sodelavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216, M.: +386 31 325 513
polona.movrin@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si