O-STA

Uspešno zaključen enoletni program zelene Ljubljane

Ljubljana, 4. januar 2017 - S prireditvijo ZELENA NOČ. ZATE., na kateri je nastopila skupina Perpetuum Jazzile, se je 2. januarja 2017 zaključil enoletni projekt Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016. "Ljubljana bo tudi v prihodnje nadaljevala svojo pot po načelih trajnostnega razvoja, ki smo jo začrtali pred desetletjem, in ki nam je prinesla ta prestižni naslov", je na zaključnem dogodku izpostavila podžupanja Tjaša Ficko, vodja projekta.

Skupina Perpetuum Jazzile; foto: Doris Kordić

Naslov Zelena prestolnica Evrope 2016 smo obeležili s celoletnim programom, ki je bil razdeljen na dvanajst tematskih mesecev. Januar je bil v znamenju pametnega ravnanja z odpadki, februarja je bila v ospredju lokalna samooskrba, marca odgovorno ravnanje z vodo, aprila kakovost zvočnega okolja, maja zelene površine, junija energetska učinkovitost, julija biotska raznovrstnost in čebele, avgusta trajnostni turizem, septembra trajnostna mobilnost in skrb za kakovost zraka, oktobra les, novembra prilagajanje podnebnim spremembam, decembra pa smo program zaključili z eko-inovacijami, zelenimi delovnimi mesti in trajnostnim lokalnim upravljanjem.

V informacijski točki Točka.Zate., ki je stala pred Mestno hišo, je celo leto potekal brezplačen program, namenjen različnim ciljnim skupinam. V celotnem letu je v točki potekalo več kot 600 dogodkov, ki jih je obiskalo skoraj 34.000 ljudi. Pri programu so aktivno sodelovale vse ljubljanske četrtne skupnosti - vsaka izmed njih je bila tri tedne ambasadorka Zelene prestolnice Evrope 2016 in v tem času so na njihovem območju pripravili vrsto zelenih aktivnosti in dogodkov; skupaj več kot 220. Poleg četrtnih skupnosti so pri pripravi programa sodelovali še številni partnerji, od javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Ljubljana, do šol in vrtcev ter nevladnih organizacij, posameznikov in zasebnih podjetij. Skupno je program soustvarjalo več kot 300 deležnikov.

Informacijsko točko smo po izteku projekta preselili v Podutik, kjer bo namenjena spodbujanju kolesarjenja.

V program zelenega leta se je aktivno vključilo tudi 24 ambasadorjev Zelene prestolnice Evrope. Izbrali smo jih med sodelavkami in sodelavci Mestne občine Ljubljana ter njenih javnih zavodov in podjetij, med znanimi Ljubljančani in Ljubljančankami ter med meščankami in meščani, ki so nas prepričali s svojim pogledom na zeleno Ljubljano.

Podžupanja Tjaša Ficko, vodja projekta, foto: Doris Kordić

Podžupanja Tjaša Ficko je izpostavila, da ima naslov Zelena prestolnica Evrope 2016 za Ljubljano vrsto pozitivnih učinkov tako doma kot v tujini, in izrazila veselje, da velika večina Ljubljančank in Ljubljančanov pozna naslov, ter da so mnogi sodelovali pri različnih zelenih aktivnostih in tako dodatno okrepili skupno okoljsko zavest. Še posebej aktivni so bili najmlajši, saj je v programu sodelovalo kar 37.000 otrok iz ljubljanskih vrtcev in šol, ki bodo zagotovo najboljši ambasadorji naravi prijaznega razvoja Ljubljane v prihodnje.

Med pozitivnimi učinki naslova je tudi dvig prepoznavnosti Ljubljane v tujini; oči tuje javnosti so bile celo leto uprte v nas, v evropskem prostoru in širše smo okrepili blagovno znamko mesta, prejeli smo števila mednarodna priznanja in nagrade, povečal se je obisk tujih gostov, povečalo se je zanimanje tujih investitorjev. Vsi ti učinki pozitivno vplivajo na kakovost življenja v našem mestu, saj je bilo izvedenih veliko novih projektov, s katerimi smo še dodatno izboljšali življenje naših prebivalcev.

Ljubljana, ponosna nosilka naslova Zelena prestolnica Evrope 2016, bo še naprej stopala po zeleni poti, "saj nas ta prestižni naslov zavezuje k trajnostnim načelom razvoja, pri čemer se zavedamo, da je treba pri vseh aktivnostih imeti v mislih zeleno komponento, brez katere v prihodnosti ne bo mogoče izvesti zastavljenih projektov", je sklenila podžupanja Tjaša Ficko.

Ljubljano bo na zelenem prestolu Evrope nasledil nemški Essen; uradna predaja naslova bo 21. januarja 2017.

Naslov Zelena prestolnica Evrope je najvišji naslov, ki ga Evropska komisija podeljuje na področju trajnostnega razvoja mest.

V Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, smo po mnenju Evropske komisije naredili največ sprememb v kakovosti življenja v najkrajšem času. Že leta 2007 smo z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 stopili na pot trajnostnega razvoja mesta, v okviru katerega sledimo zastavljenim ciljem - zagotoviti kakovostno življenje vsem našim meščankam in meščanom v zelenem, varnem, čistem in urejenem mestu.

Naziv ima za Ljubljano velik pomen, saj nas uvršča na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest, hkrati pa smo edino mesto v osrednji in jugovzhodni Evropi, ki je prejelo ta prestižni naziv.

Ljubljančani živimo zeleno prestolnico Evrope.

Več informacij o dogajanju skozi vse leto na www.zelenaljubljana.si.