O-STA

JAVNO PISMO Odziv na odgovor poslanca Matjaža Hanžka iz dne 21. 12. 2016

Spoštovani poslanec ZL, podpredsednik TRS - Stranke za ekosocializem in trajnostni razvoj

g. Matjaž Hanžek

V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os smo veseli, da smo dobili sploh prvi odgovor kakšnega predstavnika Združene levice potem, ko smo na vašo poslansko skupino 16. septembra 2016 poslali prošnjo za srečanje na temo 3. razvojne osi, kjer bi morda dileme med nami že lahko bile razrešene. Mimogrede naj dodam, da je Združena levica edina poslanska skupina v Državnem zboru, ki se ni odzvala prošnji za srečanje z Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os.

Koroška regija izumira, saj se demografska piramida spreminja v obliko žare. Odliv mladih v 25 letih je skoraj 37%. Koroško gospodarstvo z regijo SAŠA zaposluje 35.000 ljudi in ustvari 1.1 mrd EUR dodane vrednosti. Cestna infrastruktura pa temu ne sledi. Korošci samo s plačilom cestnin v proračun, zberemo več denarja kot ga država namenja za obnovo in vzdrževanje naših cest. Najbolj boli pa podatek , da se je na regionalni cesti G1-4 Arja vas-Dravograd zgodilo kar 71% več prometnih nesreč kot na avtocesti Trojane-Tepanje v enakem obdobju. To je samo nekaj podatkov, ki kažejo na neenakopraven razvoj Slovenije. Več zaskrbljujočih podatkov lahko najdete v naši študiji "HOČ'MO CESTO!": http://hitronakorosko.si/images/hocemo_cesto!.pdf

Govoriti o podpori 3. razvojni osi, hkrati pa vlagati vse napore v to, da se ustavijo postopki umeščanja trase hitre ceste med Velenjem in avtocesto A1, ne govorijo ravno v prid vaši podpori o tem, da bo Koroška končno enkrat dobila sodobno prometnico kot ji pripada. Nenazadnje ste o tem jasno sporočili preko Twitterja, dne 13. decembra 2016:Razumemo skrb prebivalcev ob delu, kjer naj bi potekala trasa hitre ceste. Vendar nihče javno ne poudari, da bodo tem prebivalcem zaradi gradnje hitre ceste ponujene nadomestne gradnje in odškodnine. Rastišča hmelja na tistem območju pa so v večinski lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ob tem se sprašujemo, kakšen nacionalni interes pri zagotavljanju prehrambene samooskrbe Republike Slovenije pa predstavlja hmelj? Je morda ta interes širši od vsakodnevne stiske več kot 100.000 ljudi brez sodobne prometne povezave?

Korošci imamo čakanja dovolj. Vsaka ura, ki je izgubljena zaradi slabe ceste je preveč, vsako življenje, ki se izgubi na regionalni cesti je preveč. Zato se bomo še naprej zavzemali, da se cesta na Koroško zgradi čim prej.

Glede lesnega centra pa nas neizmerno veseli dejstvo, da se bo lahko v lesni branži zaposlila polovica dnevnih migrantov, ki se vsakodnevno izpostavljajo nevarnim koroškim cestam. Dnevnih migracij je po podatkih SURS-a za leto 2015 samo na Koroškem kar 5.179. Po vaših trditvah bi se jih tam zaposlila polovica, kar znaša 2.589 novih delovnih mest v Lesnem centru na Koroškem. Držimo vas za besedo, da bo temu res tako.

Ko boste morda v prihodnje obiskali Koroško, bi vas radi seznanili s številnimi zgodbami mladih, ki so morali zaradi zaostalosti regije ter slabe prometne povezave Koroške s centrom, zapustiti svoj dom in to brez vsakih odškodnin.

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Aljaž Verhovnik, vodja iniciative