O-STA

Izjava po sestanku koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi

V petek 6. januarja 2017 je na DARS-u potekal sestanek koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi. Koroško delegacijo so zastopali predsednik Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič, poslanec Danilo Anton Ranc ter predstavnika Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik. V imenu DARS-a sta se sestanka udeležila Janez Kušnik in Ana Sodnik, s strani Ministrstva za infrastrukturo pa je bil prisoten mag. Zvonko Zavasnik.

Predstavniki DARS-a in ministrstva so Korošcem predstavili, da je bilo gradivo za sprejem državnega prostorskega načrta (DPN) Šentrupert-Velenje v decembru 2016 posredovano na Vlado Republike Slovenije. Izpostavljeno je bilo pričakovano negativno mnenje kmetijskega ministrstva že v medresorskem usklajevanju. Kot je poudaril mag. Zvonko Zavasnik so na Ministrstvu za infrastrukturo odpravili vse ovire, ki bi lahko povzročile zamike pri sprejemu DPN Šentrupert-Velenje. Vsi prisotni pa so izrazili pričakovanje sprejema DPN Šentrupert-Velenje, o katerim bi naj Vlada odločala že v prihodnjem tednu, najkasneje pa še v tem mesecu.

DARS je prisotne obvestil, da je bila študija širših ekonomskih učinkov končana. Posebej je bil izpostavljen podatek, da bo izgradnja sodobne prometnice na območju savinjsko-šaleške in Koroške doprinesla letno med 32-40 mio EUR k BDP-ju države.

Študija širših ekonomskih učinkov bo še ta mesec implementirana v študijo variant, ki bo odločila faznost gradnje in obseg hitre ceste na relaciji Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec. Z DARS-a so še sporočili, da lahko na odseku Šentrupert-Velenje realno ocenjujemo izgradnjo 4-pasovnice, medtem ko na zgornjem delu teh zagotovil ni, in to kljub temu, da gradnja 2-pasovnice stane kar 75% ocenjene vrednosti 4-pasovnice.

Koroška delegacija je kot že ničkolikokrat izpostavila nujnost izgradnje 4-pasovnice do Koroške ter seveda jasen dogovor o nadaljevanju izgradnje ceste vse do mejnega prehoda Holmec. Pri tem smo Korošci pristojne opozorili, da bomo sprožili resne opozorilne ukrepe, če aktivnosti na severnem kraku 3. razvojne osi do februarja tega leta ne bodo premaknile naprej.

Še posebej je bila koroška delegacija zaskrbljena nad informacijo, da država nima jasne vizije, kako zagotoviti finančna sredstva za gradnjo hitre ceste na Koroško, saj je državno poroštvo DARS-u zaradi zahtev EUROSTAT-a padlo v vodo. Korošci odgovora o alternativnih možnostih financiranja nismo dobili.

Glede zapletov pri sprejemu DPN Šentrupert-Velenje smo Korošci ponovno zahtevali pospešitev aktivnosti na relaciji Velenje-Slovenj Gradec, kjer je DPN že sprejet. Pristojne smo pozvali naj ne glede na zaplete v spodnjem delu trase nemudoma pričnejo z nakupi zemljišč in izvedbo projektiranja na relaciji od Velenja proti Koroški.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Aljaž Verhovnik, vodja iniciative

--

Mladinski svet Ravne na Koroškem
Prežihova ulica 7
2390 Ravne na Koroškem
T: 031 452 778
E: ms.ravne@gmail.com

www.msr.si