O-STA

Obnovljena razsvetljava na križišču v Prelogah

Konec minulega leta smo zaključili z obnovo razsvetljave na križišču v Prelogah in tako izboljšali vidljivost na tem križišču, ki je zelo prometno. Vrednost investicije je 21.500 evrov (brez DDV).

Obnova je zajemala 13 novih LED luči in postavitev nove električne omarice na Špeglovi ulici. Z novo omarico bomo lahko razsvetljavo na tem območju še širili proti križišču v Pesju ali proti podvozu pri deponiji premoga.

Izvajalec del je bilo podjetje SCR, d. o. o.