O-STA

Lani rešili 124 stanovanjskih problemov

Velenje, 12. januar 2017 - Mestna občina Velenje je zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, na podlagi katerega je bila oblikovana veljavna prednostna lista, objavila oktobra leta 2015.

Septembra 2015 smo zaključili projekt Poslovno stanovanjski objekt Gorica, v okviru katerega smo pridobili kar 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest.

Mestna občina Velenje je v lanskem letu rešila 124 stanovanjskih problemov občank in občanov. 88 stanovanj smo dali v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine (A lista), 14 prosilcem smo v najem dali neprofitna stanovanja, za katera so zavezani plačati lastno udeležbo (B lista), 22 občanom pa smo stanovanjski problem rešili z dodelitvijo bivalnih enot, službenih stanovanj ali prenosom stanovanjske pravice na družinskega člana.

Na veljavni prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem imamo še 200 prosilcev. Nov razpis bomo objavili, ko bo veljavna prednostna lista izčrpana, predvidoma v prvi polovici leta 2018.

Mestna občina Velenje beleži pozitivno demografsko sliko oziroma naravni prirast. Prav zaradi tega bomo tudi v prihodnje poskušali našim občanom zagotoviti dovolj stanovanjskih enot. Predvidevamo, da bomo v letošnjem letu rešili še okoli 100 stanovanjskih problemov.


Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje