O-STA

Odgovor MOV na tožbo v zvezi z azilnim domom na Upravnem sodišču RS v Celju

Velenje, 12. januar 2017 - Konec minulega leta smo prejeli tožbo zoper odločitev Mestne občine Velenje v zvezi s Pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma. Tožeče stranke zastopa odvetnik Radovan Cerjak iz Ljubljane.

Svet Mestne občine Velenje je na svoji 17. seji dne 29. 11. 2016 sprejel Sklep oziroma zahteve o vzpostavitvi Azilnega doma na območju Velenja. Tožeče stranke izpodbijajo odgovor Mestne občine Velenje z dne 20. 12. 2016, s katerim smo odgovorili, da sprejeti sklepi ne predstavljajo splošnega akta, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati z referendum.

Tožeče stranke v tožbi navajajo, da sklepi, sprejeti na seji Sveta Mestne občine Velenje, ne odražajo resnične volje občank in občanov naše občine ter zahtevajo, da sodišče odločitev Mestne občine Velenje z dne 20. 12. 2016 kot nezakonito razveljavi.

Mestna občina Velenje je na tožbo odgovorila in predlagala, da se tožba zavrže, saj odgovor Mestne občine Velenje sploh ni upravni akt, temveč gre zgolj za dopis (odgovor), s katerim seznanjamo, da v konkretnem primeru ne gre za zadevo iz pristojnosti občine, o kateri bi se lahko razpisal referendum.

V odgovoru na tožbo je Mestna občina Velenje poudarila, da se je s sprejetim Sklepom oziroma zahtevami občinski svet zgolj seznanil z namero države o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, hkrati pa skozi celoten sklep Vladi Republike Slovenije postavil zahteve v zvezi z vzpostavitvijo izpostave Azilnega doma na območju Velenja. Odločitev o vzpostavitvi azilnega doma oziroma njegove izpostave, kot tudi odločitev o nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito, je v izključni pristojnosti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, kot to določa 80. člen Zakona o mednarodni zaščiti.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje