O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V Zdravstvenem domu Velenje nov mamograf

Velenje, 19. januar 2017 - Zdravstveni dom Velenje je v začetku leta pridobil nov digitalni mamografski aparat. To je edini mamograf takšne kvalitete na Šaleškem in Koroškem območju, ki omogoča bistveno kvalitetnejše rezultate pregleda ob bistveno manjši ogroženosti od sevanja.

Celotna vrednost investicije oz. vrednost nakupa mamografa je bila 155 tisoč evrov, od tega je Mestna občine Velenje financirala nakup v višini 50 tisoč evrov. Zdravstveni dom Velenje je nakup mamografa načrtoval v Finančnem načrtu za leto 2016, ki je bil sprejet na seji sveta zavoda, 19. aprila 2016. V skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 je bilo izvedeno javno naročilo št. 3/2016 za nakup mamografskega aparata, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil z dne 10. 6. 2016.

V letu 2016 je bilo v Zdravstvenem domu Velenje opravljenih približno 1.450 pregledov z mamografom, v letu 2017 se predvideva 1.800 pregledov. mestna