O-STA

Mednarodna koalicija na okrožnem sodišču v nizozemskem Rotterdamu vložila odškodninsko tožbo zaradi korupcije in prevare, ki so jo domnevno zagrešili Petroleo Brasiliero, nekatere podružnice in njihovi direktorji

24. januar 2017 05:01 UTC

ROTTERDAM, Nizozemska--(BUSINESS WIRE)-- Mednarodna koalicija je danes sporočila, da je bila včeraj na nizozemskem sodišču vložena tožba v imenu institucionalnih vlagateljev, ki so utrpeli na milijarde dolarjev izgub z naložbami v Petroleo Brasiliero SA ("Petrobras"). Koalicija, ki si prizadeva za ugotovitveno sodbo kot posledico domnevnih koruptivnih dejanj družbe in njenih predstavnikov, predstavlja vlagatelje, ki so kupili Petrobrasove vrednostne papirje na brazilski borzi BM&FBOVESPA in druge vrednostne papirje, ki so jih kupili v transakcijah izven območja in pravdne pristojnosti ZDA. Oškodovana skupina vlagateljev meni, da ima za tožbo optimalno pravno pristojnost Nizozemska, saj ima tu sedež Petrobras Global Finance B.V. in več drugih Petrobrasovih podjetij in enot. Poleg tega ima nizozemski pravni sitem uveljavljeno sodno prakso globalne poravnave za mednarodne vlagatelje, ki želijo uveljaviti povračilo škode, ki je posledica nepravilnosti in kršitev mednarodne zakonodaje o vrednostnih papirjih.

Zahtevek v 172 strani dolgi utemeljitvi navaja, da so vlagatelji leta 2014, ko je v javnosti končno prišlo do razkritja večletnega in kompleksnega sistema goljufij in podkupovanj pod vodstvom uprave in predstavnikov Petrobrasa, izgubili več milijard dolarjev, evrov in brazilskih realov zaradi občutnih slabitev premoženja in strmih padcev vrednosti Petrobrasovih delnic.

Dokument je vložila fundacija Stichting Petrobras Compensation Foundation ("fundacija"), ki ima sedež na Nizozemskem in jo predstavlja koalicija nizozemskih, ameriških, brazilskih in britanskih odvetniških družb ter podpira velika skupina mednarodnih vlagateljev in International Securities Associations and Foundations Management Company Ltd. ("ISAF"). Fundacija je neprofitna ustanova, ki deluje v imenu skupine oškodovanih vlagateljev Petrobrasa. Vodijo jo visoko usposobljeni in neodvisni člani uprave, med drugim: g. H. Th. Bouma (predsednik), nekdanji partner pri odvetniški družbi Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in nekdanji namestnik sodnika na prizivnem sodišču v Hagu; g. A.H. Korthals, nekdanji sekretar za obrambo v nizozemski vladi in nekdanji sekretar za pravosodje v nizozemski vladi; g. C.J. Vriesman, nekdanji vršilec dolžnosti župana občine Den Helder in nekdanji generalni direktor Nacionalne službe za gozdove in Ministrstva za stanovanjsko politiko, prostorsko načrtovanje in okolje. Več informacij o upravnem in izvršnem odboru fundacije je na voljo na spletni strani fundacije (http://www.pbcompensation.com/).

Cilji tožbe in kako povrniti izgube

Pravdo na Nizozemskem podpira in financira ISAF, preko katerega lahko oškodovani vlagatelji tožijo za odškodnino in uveljavijo obvezujočo poravnavo za vrednostne papirje, ki so predmet pravde. Upravičeni vlagatelji Petrobrasa sodelujejo po načelu plačila honorarja le v primeru uspeha, brez tveganja vnaprejšnjih stroškov.

Fundacija je Petrobras in ostale povabila na pogovore o pravični rešitvi za škodo, ki je bila povzročena vlagateljem, ki jih predstavlja fundacija. Do današnjega dne vabilo ni bilo sprejeto, zato je bil sprožen pravdni postopek.

Pristojnost

Nizozemska je optimalno pristojno območje za tožbo proti Petrobrasu v tem primeru

Prek fundacije nizozemski in mednarodni vlagatelji vodijo pravni spor na Nizozemskem, kjer ima sedež Petrobras Global Finance B.V. in več drugih podjetij in enot Petrobrasa. Poleg tega so učinki domnevnih goljufij segali tudi na Nizozemsko. Prizadevanja fundacije v zvezi s tožbo in poskusom poravnave se nanašajo na Petrobrasove vrednostne papirje, ki trgujejo na borzi BM&FBOVESPA v Sao Paolu in prek povezanih trgov, kot so Latibex na Bolsa De Madrid, skupaj z določenimi obveznicami, ki so bili v evrih, funtih ali v ameriških dolarjih izdani prek Petrobras Global Finance B.V. Odločitev koalicije, da sproži pravdni spor na Nizozemskem, upošteva tudi dejstvo, da v kolikor se strani v času postopka odločita za poravnavo, ima nizozemski pravni sistem uveljavljeno sodno prakso globalnih poravnav za mednarodne vlagatelje, ki si prizadevajo za odškodnino za škodo, povzročeno z nepravilnostmi in kršitvami mednarodne zakonodaje o vrednostnih papirjih.

Tožbe za vrednostne papirje v ZDA

Tožbe, ki so bile v ZDA vložene v imenu vlagateljev, pokrivajo izgube delnic American Depository Shares, s katerimi se trguje na newyorški borzi, in nekaterih dolarskih obveznic. To pomeni, da izgube vlagateljev, ki izhajajo iz delnic, ki trgujejo na borzi BM&FBOVESPA, in določenih obveznic, vključno z evrskimi obveznicami, niso vključene v skupinsko tožbo v ZDA in tožbe s pravico do izstopa (opt-out).

Arbitraža v Braziliji

ISAF je v sodelovanju s koalicijo mednarodnih odvetniških družb, ki delujejo v različnih pravnih območjih, poglobljeno preučila možnost za sprožitev arbitraže med oškodovanimi vlagatelji in Petrobrasom pred arbitražno zbornico borze BM&FBOVESPA v Braziliji. Ta analiza skupaj z analizo, ki so jo pravili institucionalni vlagatelji neodvisno od ISAF, vodi do zaključka, da je nizozemska pravdna strategija, ki sta jo pripravila fundacija in ISAF, optimalna in najbolj verjetna pot do smiselne odškodnine v korist oškodovanih vlagateljev.

O delničarski fundaciji

Organizatorji fundacije. Stichting Petrobras Compensation Foundation, fundacija s sedežem na Nizozemskem, ki nastopa v imenu oškodovanih vlagateljev Petrobrasa, je ISAF pooblastila za stike z vlagatelji, odvetniškimi družbami, ponudniki storitev in mediji in za vsa administrativna opravila, vključno z zbiranjem podatkov o trgovanju strankl, izračunom izgub, potrdil o izgubi in vsemi pogledi ravnanja z dokumentacijo. Poleg tega bo ISAF financiral vse stroške pravdnega postopka, vključno s honorarji odvetnikov in izvedencev, obdelavo, zbiranjem podatkov, administracijo in upravljanje z zahtevki, vključno z izplačilom potencialnih odškodnin.

Odvetniške družbe. Lemstra Van der Korst N.V., vodilna nizozemska odvetniška družba za pravdne postopke in skupinske tožbe, nastopa v imenu fundacije in se posvetuje z družbami za pravdne postopke za področje vrednostnih papirjev, Motley Rice in Lowey Dannenberg Cohen & Hart in Withers LLP, ter brazilskimi odvetniškimi družbami.

Analiza in obdelava zahtevkov. Battea Class Action Services, LLC, vodilna mednarodna družba na področju vlaganja skupinskih tožb v zvezi z vrednostnimi papirji, je bila zadolžena za zbiranje podatkov o strankah in obdelavo in overjanje izračunov o izgubah vlagateljev.

Originalna verzija sporočila je na voljo na businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170123006220/en/

Kotakti

ISAF
Adam Foulke, +1 203-252-3378
media@isafpetrobras.com

Vir: International Securities Associations and Foundations Management Company Ltd.