O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Razvoj turizma v Velenju

Velenje, 25. januar 2017 - Na včerajšnji 18. seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki sprejeli Predlog Kodeksa za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja in Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje za obdobje 2017-2021, ki ju je predstavila Urška Gaberšek, svetovalka Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje.

Mestna občina Velenje je s sprejetim Kodeksom za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja zagotovila smernice, katerim bodo vodniki pri svojem delu lahko sledili. Zagotavljali bomo lahko kakovostnejše lokalno turistično vodenje in pogoje za pridobitev boljšega znaka Slovenia green ter ostalih vidikov trajnostnega razvoja turizma v mestni občini Velenje.

Uspešna in odgovorna turistična destinacija se ne more razvijati brez jasno zapisanih strateških smernic razvoja, zato je Mestna občina Velenje v letu 2016 pristopila k izdelavi strategije razvoja in trženja turizma. Strategija temelji na dosedanjih spoznanjih in posebnostih lokalnega okolja ter je usmerjena v učinkovit trajnostni razvoj turizma na območju mestne občine Velenje.

V okviru strategije so bile opravljene številne analize, na podlagi katerih smo oblikovali strateške smernice nadaljnjega razvoja. Kot prednosti naše destinacije so bili izpostavljeni rudarska zgodovina in tradicija, Velenjsko jezero s plažo, zgodovina in zgodba socialističnega proletarskega mesta, tradicija tehnološke naprednosti, bogata kulturna dediščina, močna identifikacija meščanov z mestom, atraktivno naravno okolje v bližini, ki omogoča raznolike aktivnosti na prostem, številni dogodki, predvsem močna festivalska ponudba, dostopnost objektov, brezplačni javni prevoz in najem koles, čistoča, urejenost, kakovost kopalnih voda in razpoložljivost prenočišč.

V okviru strategije so opredeljene 4 razvojne prioritete - ljudje in okolje, turistična ponudba, turistična infrastruktura in trženje.

Mestna občina Velenje potrebuje sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma tudi za potrebe prijav na različne projekte na področju turizma, pridobitev boljšega znaka Slovenia green ter nadaljnji trajnostni razvoj turizma v mestni občini Velenje.