O-STA

DPN je sprejet. Kako naprej?

Potem, ko je bila Mladinska iniciativa za 3. razvojno os takoj po novem letu seznanjena s potekom aktivnosti na DARS-u, smo bolj kot to nestrpno pričakovali sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu na relaciji Šentrupert-Velenje. Zgornji del trase hitre ceste od Velenja proti Koroški je namreč že vse od leta 2013, ko je bil sprejet DPN Velenje-Slovenj Gradec, ujetnik odločitve o spodnjem delu trase.

Vlada je 12. januarja 2017 sprejela DPN Šentrupet-Velenje, čeprav je sprva kazalo, da te točke na dnevnem redu ne bo. Odločitev je bila sprejeta z veliko večino, nasprotovanje pa je izrazil zgolj kmetijski minister mag. Dejan Židan. DPN je tako dokončno odločil traso hitre ceste med avtocesto in Slovenj Gradcem. S tem je bil storjen pomemben korak, ki je podlaga za vse nadaljnje.

Po planu Ministrstva za infrastrukturo naj bi v letošnjem letu DARS kot investitor določil etapnost (faznost) izgradnje hitre ceste na relaciji Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec. Potrebno bo skleniti pogodbe s svetovalnimi inženirji za vodenje in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije. Sledile bodo izdelave projektnih nalog in naročilo izdelave projektne dokumentacije preko razpisa. V letošnjem letu pa so načrtovani še nakupi zemljišč na trasi. S takšnim tempom bi lahko pričeli z gradbenimi deli na relaciji Šentrupert-Slovenj Gradec v letu 2019.

Zlasti bo za Korošce pomemben februarski sestanek na DARS-u, ko se odločalo o etapnosti (faznosti) gradnje hitre ceste od Velenja proti Koroški. S tem bo namreč odločeno ali bo cesta štiri ali zgolj dvopasovnica. Nesporno stališče Mladinske iniciative pa je, da se mora do Koroške zgraditi štiripasovna hitra cesta.

Prav zaradi tega Mladinska iniciativa še krepi svoje aktivnosti. Že v ponedeljek 30. januarja 2017 bo na pobudo Mladinske iniciative potekala 90. seja Komisije za lokalno samoupravo in lokalni razvoj v Državnem svetu Republike Slovenije, kjer bomo pri točki dnevnega reda "Nujnost izgradnje 3. razvojne osi na Koroškem" predstavili študijo HOČ'MO CESTO!. Že naslednji dan (v torek, 31. januarja) se bo Mladinska iniciativa sestala s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in mu predstavila neenakomeren položaj pri razvoju Koroške v primerjavi z drugimi regijami po Sloveniji. O izsledkih obeh dogodkov, vas bomo obvestili.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os
Aljaž Verhovnik, vodja iniciative