O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Vrtec v prenovljeni Vili Mojca

Velenje, 31. januar 2017 - V četrtek, 2. februarja, bomo ob 17. uri odprli prenovljene prostore Vile Mojca (Cesta Borisa Kraigherja 5), v katerih bodo delovali trije oddelki Vrtca Velenje. Prostore bo novemu namenu predal podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

V začetku februarja se bodo tri skupine otrok iz enote Najdihojca Vrtca Velenje (2 oddelka 4-5 let in 1 oddelek 3-4 let) preselile v prenovljene prostore Vile Mojca.

Investicija je bila vredna dobrih 230 tisoč evrov, ki smo jih v celoti zagotovili iz proračuna Mestne občine Velenje. V stroške investicije so vključeni strojna, elektro in gradbena dela, hidroizolacija, nadzor, varstvo pri delu, nakup kuhinje, pohištva, zunanjega igrala, nove ograje okrog zunanjega igrišča in gradnja dovozne poti.

Mestna občina Velenje je v preteklem letu za tekoče in investicijsko vzdrževanje vrtcev ter za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih namenila več kot 308 tisoč evrov, za celotno področje predšolske vzgoje pa preko 4 milijone evrov.

Mestna občina Velenje je ena izmed otrokom prijaznih občin, ki ves čas zagotavlja dodatne prostorske kapacitete za vključitev vseh otrok v Vrtec Velenje, katerih starši izrazijo ta interes. Čakalnih vrst praktično ni, saj v roku meseca ali dveh zagotovimo dovolj kapacitet. Vrtec Velenje deluje v 12 enotah na 18 lokacijah, vključno z oddelki, ki gostujejo na 5 osnovnih šolah.

V Vrtcu Velenje se število otrok od leta 2008 konstantno povečuje. Po številu vključenih otrok se uvršča v sam slovenski vrh, saj bo v februarju 2017 v Vrtcu Velenje vključenih že več kot 1420 otrok, razporejenih v 80 oddelkov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje