O-STA

Seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov

Velenje, 7. februar 2017 - Včeraj popoldne je v protokolarni sobi Mestne občine Velenje potekala seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov, ki jo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je uvodoma prisotnim zahvalil za sodelovanje in predstavil nove člane Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje (v. d. načelnica Upravne enote Velenje mag. Franja Tevž, komandir Policijske postaje prometne policije Celje Vinko Mlakar, direktorica Centra za socialno delo Velenje Valerija Kidrič, direktor Zdravstvenega doma Velenje mag. Janko Šteharnik in predsednik Aktiva ravnateljev osnovnih šol Velenje Zdenko Gorišek).

Komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak je predstavil varnostne razmere na območju policijske postaje Velenje in mestne občine Velenje v letu 2016. V lanskem letu je njihovo delo precej zaznamovala stavka in večje število varovanj javnih prireditev.

Na področju kriminalitete v letu 2016 beležijo za 7 % manj obravnavanih kaznivih dejanj, preiskanost kaznivih dejanj pa je v okviru predlanskih odstotkov - 61,6 %. Na področju premoženjske kriminalitete beležijo padec. Za 16 % manj je tatvin in velikih tatvin, zmanjšalo se je tudi število vlomov v objekte in tatvin vozil (6 odtujenih vozil od 11 so našli).

Pri kaznivih dejanjih zoper življenje in telo so zabeležili porast. Najbolj je narastlo število kaznivih dejanj nasilje v družini in tudi izrečenih ukrepov prepovedi približevanj.

V lanskem letu so obravnavali manj kaznivih dejanj na področju zlorabe drog, na področju vzdrževanja javnega reda pa so podatki primerljivi z letom 2015. Na javnih prireditvah niso beležili hujših kršitev. Največ asistenc v lanskem letu so opravili v zdravstvenih ustanovah, število samomorov je ostalo enako - 7, našli pa so vseh 5 pogrešanih oseb.

V cestnem prometu so obravnavali za 1 % manj prometnih nesreč. Število prometnih nesreč na območju mestne občine Velenje vse od leta 2012 standardno upada.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je v primerjavi z letom 2015 (11 %) zvišal in znaša 13,3 %. Najbolj pogosti vzroki za prometne nesreče še vedno ostajajo neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil prednosti, nepravilna stran in smer vožnje ter neustrezna varnostna razdalja. Komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak je ob zaključku izpostavil dobro sodelovanje tako z Medobčinsko inšpekcijo, redarstvom in varstvom okolja kot tudi s Šolskim centrom Velenje, vrtci in upravno enoto. Izvedli so veliko preventivnih predavanj in akcij. Povedal je tudi, da bodo policisti predvidoma meseca maja dobili nove uniforme.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je po predstavitvi varnostnih razmer povzel, da podatki niso zaskrbljujoči in da ne odstopamo od povprečja primerljivih mest. V nadaljevanju seje je župan predstavil napovedane spremembe glede izpostave azilnega doma v Velenju. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je Mestno občino Velenje obvestilo, da išče dodatne kapacitete za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito. Na seji Sveta Mestne občine Velenje so svetniki sprejeli dobre sklepe, ki se nanašajo na namestitev prosilcev za mednarodno zaščito (do največ 30 prosilcev, izključno družine oziroma ranljive skupine, skrb za varnost tako azilantov kot tudi okoliških prebivalcev, primerna ureditev prostorov).

Vse sprejete sklepe so na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije s soglašanjem sprejeli in vodili postopke naprej. Zavezali so se, da pogodbe z lastnikom objekta bivšega Vegradovega samskega doma ne bodo podpisali, ne da bi predhodno obvestili Mestno občino Velenje.

Civilna iniciativa je zahtevala razpis referenduma, saj hočejo razveljaviti sklepe. Če bi referendum sprejete sklepe razveljavil, ne bi imeli podlage za postavljanje pogojev Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, ki bi lahko po lastni presoji namestil azilante v bivšem Vegradovem samskem domu (do maksimalno 150 ljudi, kot so prvotno načrtovali).

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije nadaljuje s postopki. V kratkem lahko Mestna občina Velenje pričakuje obvestilo o njihovi odločitvi. Če se ministrstvo odloči za podpis pogodbe z lastnikom objekta bivšega Vegradovega samskega doma, bomo zahtevali, da se sprejeti sklepi Sveta Mestne občine Velenje upoštevajo in realizirajo. Skladno s sprejetimi sklepi ne bomo dovolili, da v Velenju namestijo večje številu prosilcev za mednarodno zaščito, dokler niso po vsej Sloveniji enakomerno razporejeni. Vztrajali bomo tudi pri tem, da pridejo družine, kar je v skladu z odločitvijo Krajevne skupnosti Stara vas, ki je bila ob valu beguncev leta 2015 pripravljena sprejeti 10 družin.

V sodelovanju z vsemi odgovornimi institucijami bi lahko nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito v Velenju izpeljali kot primer dobre prakse. Tudi v Logatcu, kjer že deluje takšna izpostava, ne beležijo nikakršnih težav. Azilanti so zelo dobro vključeni v lokalno skupnost, aktivno sodelujejo pri organizaciji kulturnih prireditev. Razumemo tudi strah krajanov Stara vas, saj mediji v večini primerov predstavljajo negativne zgodbe.

Člani Sosveta za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje so potrdili sklepe, ki jih je predlagal župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič:

1. Na podlagi dosedanjih poročil in dogajanj ne pričakujemo, da bi lahko prihod 30 prosilcev za mednarodno zaščito (družine oziroma ranljive skupine) kakorkoli ogrožal varnost občank in občanov na območju mestne občine Velenje, kar je zagotovilo tudi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

2. Soglašamo, da je Svet Mestne občine Velenje sprejel dobre sklepe, ki jih je potrebno dosledno izvajati.

3. Pozivamo vse tiste, ki želijo z referendumom razveljaviti sprejete sklepe, da še enkrat temeljito razmislijo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje