O-STA

Na Zlatem griču namesto sadovnjaka zaenkrat travnik

Velenje, 9. februar 2017 - Obveščali smo že, da je Mestna občina Velenje decembra 2016 pridobila lastninsko pravico na devetih parcelah na Zlatem griču nad mestnim otroškim igriščem v Velenju.

V začetku letošnjega leta je bilo zemljišče pregledano in ugotovljeno je bilo, da je plantažni sadovnjak na tem ozemlju "izčrpan". Sadovnjak, v katerem je po oceni dobrih 12 tisoč dreves, zadnjih 17 let ni bil obnovljen, življenjska doba sadovnjaka s podobno gostoto dreves na takšni površini pa je cca 20 let.

Tako je bila sprejeta odločitev, da se sadovnjak odstrani, celotna površina pa bo, do sprejetja novega Občinskega podrobnega prostorskega akta in posegov v prostor, preurejena v travnik.

Pristojne službe so že izbrale izvajalca, ki bo dela izvedel, in sicer bo to podjetje Andrejc, d. o. o. Dela, ki naj bi se začela takoj po podpisu pogodbe oziroma, takoj ko bodo razmere to dopuščale, pa naj bi bila končana v tridesetih dneh od podpisa pogodbe. Območje Zlatega griča bomo po ureditvi v travno površino oddali v najem lokalnim kmetijskim pridelovalcem ter tako zagotovili, da bo zemljišče redno vzdrževano. Razpis za oddajo zemljišča v najem bo objavljen predvidoma v začetku marca.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si