O-STA

Objavljen natečaj za naj prostovoljca in naj prostovoljsko organizacijo leta 2016 v Mestni občini Velenj

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) smo pravkar objavili javni natečaj, preko katerega bodo - na podlagi prijav - izbrani prostovoljke, prostovoljci in naj prostovoljna organizacija leta 2016 v Mestni občini Velenje.

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer do 30 let ter nad 30 let. Kot starostna meja bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2016.

Natečaj vsako leto objavimo Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča.

V petek, 7. aprila 2017, bomo ob 18. uri v Vili Bianci pripravili prireditev ob dnevu za spremembe, na kateri bomo razglasili tudi naj prostovoljce in naj prostovoljsko organizacijo v Mestni občini Velenje za leto 2016.

Vse organizacije in posameznike, ki se tako ali drugače ukvarjajo s prostovoljstvom, vabimo, da sodelujejo na javnem natečaju, s katerim želimo spodbuditi prostovoljsko delo in se tudi zahvaliti vsem, ki se zavedajo pomena prostovoljstva.