O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Ustanovljen Klub podjetnikov SAŠA regije

Včeraj je bil na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in predsednika Uprave Gorenja Franja Bobinca v Podjetniškem centru Standard ustanovljen Klub podjetnikov SAŠA regije.

Kot člani Upravnega odbora so bili imenovani Franjo Bobinac, Peter Dermol, mag. Ludvik Golob, Boštjan Gorjup, mag. Ivan Kotnik, Barbara Pokorny, Tanja Skaza, Marko Škoberne, mag. Janko Šteharnik in dr. Cvetka Tinauer, ki so za prvega predsednika kluba imenovali Franja Bobinca, za podpredsednika pa je bil imenovan Boštjan Gorjup.

Uvodoma je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič izrazil veselje, da je prišlo do formalne ustanovitve kluba podjetnikov, s katerim želimo krepiti sodelovanje in povezovanje tako gospodarskih kot tudi negospodarskih organizacij. Tovrstno celovito delovanje bo omogočalo nadaljnji gospodarski in podjetniški razvoj SAŠA regije ter ustvarjanje novih delovnih mest, ki bodo občanom zagotavljala boljšo kakovost življenja.

Župan se je prisotnim zahvalil tudi za pomemben prispevek k temu, da je vlada umestila 3. razvojno os, ki postaja realnost in bo v prihodnjih letih pozitivno vplivala na vlaganja investitorjev ter razvoj turizma. Mestna občina Velenje je že v preteklosti veliko naporov in tudi finančnih sredstev vložila v spodbujanje podjetništva in realizirala uspešne projekte kot so Podjetniški center Standard, Poslovna cona Rudarski dom in SAŠA inkubator.

Predsednik Uprave Gorenja Franjo Bobinac je poudaril dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo. Po njegovem mnenju povezovanje prinaša pozitivne učinke, ki vplivajo na boljše rezultate celotne regije. Pomembno je, da so v upravni odbor kluba imenovani predstavniki, ki delujejo na različnih področjih in niso le uspešni v svojih organizacijah, ampak pomembno prispevajo k razvoju kraja in so tudi družbeno odgovorni.