O-STA

Niso izpolnjeni pogoji za razpis naknadnega referenduma

čeraj, v sredo, 15. februarja, je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič na novinarski konferenci povedal, da je pobuda Civilne iniciative proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma v Velenju za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma v Mestni občini Velenje, v nasprotju z določili 46. člena Zakona o lokalni samoupravi in 87. člena Statuta Mestne občine Velenje in ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje postopka za razpis naknadnega referenduma.

Kot smo vas že obveščali je Civilna iniciativa proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma v Velenju (v nadaljevanju CI) dne 12. 12. 2016 na župana Mestne občine Velenje naslovila pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma v Mestni občini Velenje na sprejete Sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, ki jih je sprejel Svet Mestne občine Velenje na svoji 17. seji dne 29. 11. 2016.

Sklepi oziroma zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja (http://arhiva.velenje.si/www3/datoteke/2016/Sklepi%20Azilni%20center.pdf), so bili pripravljeni in sprejeti na seji Sveta Mestne občine Velenje z namenom zaščite občank in občanov Mestne občine Velenje. Odločitev o vzpostavitvi azilnega doma oziroma njegove izpostave, kot tudi odločitev o nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito, je v izključni pristojnosti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, kot to določa 80. člen Zakona o mednarodni zaščiti.

S strani CI predlagano referendumsko vprašanje naj bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavijo Sklepi oziroma zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, ki jih je sprejel Svet Mestne občine Velenje na seji dne 29. 11. 2016?". Večkrat smo že poudarili, da Sklepi oziroma zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja številčno omejujejo prihod prosilcev za mednarodno zaščito (do 30 oseb in izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, družine) in z njimi Vladi Republike Slovenije postavljamo tudi druge zahteve v zvezi z vzpostavitvijo izpostave Azilnega doma na območju Velenja. Z razveljavitvijo sklepa lahko Ministrstvo za notranje zadeve brez omejitev v Velenje namesti več prosilcev za mednarodno zaščito, kar smo s sklepom želeli preprečiti, in ne spoštuje zahtev, ki so določene s sklepom Sveta Mestne občine Velenje.