O-STA

Javna obravnava Osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05

V sredo, 22. februarja, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05 (naselje Kavče, Podkraj - zahodni del, Zabrdo, Podgorje in Tajna).

Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani, predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in zainteresirane javnosti.