O-STA

Izjava za javnost po sestanku Odbora za izgradnjo hitre ceste

V četrtek, 22. marca 2017, se je na Občini Prevalje sestal Odbor za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Prisotni so bili: koordinator odbora dr. Matic Tasič, županja in podžupan Dravograda Marijana Cigala ter Anton Preksavec, s strani GZS za Koroško Mojca Kert in Aleksandra Gradišnik, Karmen Sonjak (RRA Koroška) in Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

Koordinator odbora je sestanek sklical zaradi zadnjega obiska ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča v Slovenj Gradcu. Minister je ob svojem obisku izjavil, da se bo hitra cesta ustavila v Slovenj Gradcu in da je od tam do Holmca predvidena rekonstrukcija obstoječih glavnih in regionalnih cest, ki bi jih naj izvedla Direkcija RS za infrastrukturo. Takšna informacija je prižgala rdeči alarm v odboru, ki ne odstopa od izgradnje štiripasovne hitre ceste na celotnem odseku med avtocesto A1 in mejnim prehodom Holmec!

Ravno jutri bosta minili dve leti od kar je bila na Koroškem na obisku vlada dr. Mira Cerarja. Tako minevata tudi dve leti od obljube, da se bo cesta na Koroško pričela graditi leta 2019. V duhu tega je odbor sprejel naslednje sklepe:

1. Javnost in pristojne vladne in druge organe se informira, da odbor ne odstopa od namere za izgradnjo hitrocestne povezave od avtoceste A1 do mejnega prehoda Holmec.

2. V prihodnjem tednu bo javnost obveščena, da je bila podpisana skupna izjava gospodarstva Koroške in Savinjsko-Šaleške regije o nesporni podpori izgradnje hitre ceste vse do mejnega prehoda Holmec, ki jo je do danes podpisalo več kot 100 podjetij iz tega območja.

3. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je odboru predočila tudi osnutek protokola o izgradnji hitre ceste na relaciji Šentrupert - Holmec, katerega bi podpisali minister za infrastrukturo ter predsedujoča svetoma Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. Odbor je sklenil, da bo predlog osnutka obravnaval Svet koroške regije v najkrajšem času. Po sprejemu na svetu regije bo predlog protokola poslan v podpis pristojnim.

4. Odbor je sklenil, da naj Svet koroške regije pristojne opozori, da vsak odmik od podpisa protokola pomeni izvedbo sankcij, ki se bodo odražale v organiziranem oviranju prometa, kot znak protesta prebivalcev Koroške in Savinsjko-Šaleške regije zaradi neresnega pristopa ministrstva do izgradnje hitre ceste na celotnem odseku od Šentruperta do Holmca.

5. V začetku aprila bo zahtevan sklic operativnega sestanka med DARS-om in predstavniki odbora. Teme:

a. potrditev terminskega plana s strani DARS, ki je bil predstavnikom DARS-a predan na delovnem sestanku v začetku meseca marca z rokom potrditve do 31.03.2017,

b. predstavitev študije ekonomskih učinkov in študije variant (faznosti) izgradnje ceste,

c. določitev terminskega plana izgradnje hitre ceste na relaciji Šentrupert - Holmec.

6. Odbor nalaga predsedniku Sveta koroške regije dr. Tomažu Roženu, da v imenu sveta regije zahteva sestanek s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem na temo izgradnje cestno prometne infrastrukture na Koroškem.

HOČ'MO CESTO!

Svet koroške regije predsedujoči dr. Tomaž Rožen, l. r.Odbor za izgradnjo hitre ceste na Koroško koordinator dr. Matic Tasič, l. r.Mladinska iniciativa za 3. razvojno os koordinator Aljaž Verhovnik, l. r.