O-STA

Znanost v boju proti raku - iz laboratorija do bolnikove postelje

V Portorožu bo od 19. do 23. aprila 2017 potekala "8. Konferenca o eksperimentalni in translacijski onkologiji", ki jo tradicionalno organizira Društvo radiologije in onkologije. Na konferenci s svojimi predavanji in predstavitvami sodelujejo številni domači in tuji vrhunski raziskovalci, med njimi tudi kandidat za Nobelovo nagrado, zdravniki in klinični onkologi ter kirurgi. Konferenca je namenjena tudi izobraževanju doktorskih študentov in mlajših raziskovalcev, ki na področje teh raziskav šele vstopajo in seveda njihovi mednarodni izmenjavi ter mreženju v želji po večji internacionalizaciji področja.

Program konference bo strokovno zelo aktualen, saj bodo predstavljene najnovejše raziskave in klinični pristopi v imunoterapiji in naprednem celičnem zdravljenjeu raka. Številne raziskave kažejo, da nova imunska zdravila pomenijo velik korak naprej pri zdravljenju raka, saj se je pri določenih populacijah bolnikov preživetje bistveno izboljšalo, žal pa ostaja še vedno kar velik delež bolnikov, ki jim nova imunska zdravila ne pomagajo. Rezultati teh raziskav bodo predstavljeni v sklopih "Imunsko zdravljenje raka".

Odlični znanstveniki svetovnega slovesa bodo razpravljali tudi o aktualnem fenomenu rakavih matičnih celic, ki so zaradi svoje odpornosti na zdravljenje nova tarča zdravljenja raka. Žal seveda še ne tako učinkovita, kot bi si to želeli. Razpravljali bomo o možnem zdravljenju možganskih bolezni z matičnimi celicami, možganskemu tumorju (glioblastomu) pa bo posvečena posebna sekcija, saj je to eden najbolj agresivnih in neozdravljivih rakov. Podobno kot je nizkega preživetja rak pankreasa (trebušne slinavke), kjer bodo razprave potekale o možnosti imunoterapije in novih metod genskega zdravljenja - (Crispr-CAS) tega tumorja. Najnovejše o matičnih celicah bo predstavljeno v dveh ločenih sekcijah sklopa "Rakave matične celice in celično zdravljenje". V tem sklopu bo govora tudi o naprednih celičnih terapijah z gensko spremenjenimi celicami, ki izražajo terapevtske gene.

Elektrokemoterapija se je v evropski onkologiji že dodobra usidrala v onkološke centre. Trenutno se izvaja v 140 centrih po vsej Evropi predvsem za zdravljenje kožnih tumorjev, klinične študije pa se izvajajo tudi za zdravljenje globlje ležečih tumorjev in tumorjev v področju glave in vratu. Rezultati teh študij ter predstavitev dela v veterinarski onkologiji na področju elektrokemoterapije so predstavljeni v sekciji Biomedicinska uporaba elektroporacije II. Bolj temeljnim raziskavam pa je posvečena sekcija Biomedicinska uporaba elektroporacije I, kjer bodo predstavljene novosti v imunoterapiji melanoma, zdravljenja s protitelesi z uporabo genske elektrotransfekcije, vpliv elektroporacije na imunski sistem in stres ter metoda elektrotransfekcije za vnos v kožo.

Sodobna diagnostika in raziskave na področju raka so povezane z uporabo kompleksnih metodologij, ki zahtevajo visoko tehnološko raziskovalno opremo. Zaradi tega sta na letošnji konferenci organizirana tudi dva sklopa predavanja o Naprednih biomedicinskih tehnologijah, kjer vrhunski proizvajalci predstavljajo najnovejšo raziskovalno in diagnostično opremo ter njihovo uporabo v onkologiji.

Kljub temu da pogosto ne poznamo vzroka nastanka raka, pa je znano, da številni zunanji dejavniki katerim smo ljudje izpostavljeni, povečujejo verjetnost nastanka raka. V sklopu Genetska toksikologija so predstavljeni novi izsledki o genotoksičnem delovanju nekaterih novo ugotovljenih onesnažil okolja kot tudi nove metode za njihovo ugotavljanje.

Poleg celičnih, genskih in bioloških metod zdravljenja bodo predstavljene tudi druge teme, npr. nove diagnostične metode, ki se naslanjajo na nove biomarkerje - označavalce. Na drugi strani pa so ti lahko tudi tarče zdravil, ki naj v bodoče tudi bolje razlikujejo med posameznimi podvrstami raka. S tem bi dosegli bolj usmerjeno - personalizirano zdravljenje, kar bi zmanjšalo nepotrebno trpljenje bolnikov, kjer to ni uspešno, še bolj pa bi razbremenilo zdravstveno blagajno.

Več informacij konferenci najdete na spletni strani: www.ceto.si.

Za organizatorje:

prof. dr. Tamara Lah Turnšek

E: tamara.lah@nib.si

T: 059 232 701, 041 651 629

prof. dr. Metka Filipič

E: metka.filipic@nib.si

T: 059 232 861, 041 741 420