O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja za izvolitev v znanstveno raziskovalni naziv znanstveni sodelavec, dr. Marko Petek

Nacionalni inštitut za biologijo,

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo


"Biopesticidi na osnovi RNA interference",

Predavanje bo potekalo v sredo, 3.5.2017 ob 13:00 uri,

v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek predavanja:

RNA interferenca (RNAi) je mehanizem, ki omogoča sekvenčno-specifično utišanje genov s pomočjo dvoverižnih RNA (dsRNA) molekul in deluje pri večini evkariontskih organizmov. Ogorčice in nekatere žuželke lahko privzamejo dsRNA v celice prebavil s hrano, zato lahko ustrezno načrtovane dsRNA uporabimo kot biopesticide za zatiranje škodljivcev. Ker lahko dsRNA načrtujemo, da delujejo vrstno-specifično, imajo velik agro-ekonomski potencial. Tega se zavedajo tudi multinacionalke, ki razvijajo RNAi pesticide in napovedujejo sprostitev prvih produktov na globalni trg v začetku naslednjega desetletja.

Predstavljena bo kratka zgodovina znanstvenih odkritij povezanih z RNAi, možnosti uporabe mehanizma za razvoj biopesticidov, izzivi pri načrtovanju in uporabi RNAi biopesticidov ter varnostni aspekti povezani z njihovo uporabo. Na kratko bo predstavljen tudi postdoktorski projekt na oddelku, v okviru katerega iščemo nove tarčne gene in potrjujemo insekticidno delovanje načrtovanih dsRNA za zatiranje koloradskega hrošča.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Vljudno vabljeni!