O-STA

Poslovni rezultati NLB Skupine v prvem četrtletju 2017 - 81,6 milijona EUR dobička po davkih

12. maj 2017

V prvem četrtletju 2017 NLB Skupina nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj je ustvarila 81,6 milijona EUR dobička po davkih, kar je 29,4 milijona EUR oziroma 56% več kot v enakem obdobju 2016. Dobičkonosnost bank v skupini se ravno tako izboljšuje in je dosegla najvišje vrednosti v zgodovini. Več o poslovanju NLB Skupine lahko izveste v Medletnem poročilu NLB Skupine za 1. četrtletje 2017, ki je bilo objavljeno danes, 12. maja 2017.


Prvo četrtletje letošnjega leta je zaznamoval znaten porast povpraševanja po kreditih za fizične osebe v Sloveniji, zaradi česar se je stanje posojil zvišalo za 2 %, vseh šest strateških bank v skupini pa nadaljuje s pozitivnim trendom poslovanja, pri čemer je v primerjavi s koncem leta 2016 prišlo do 2-odstotne rasti posojil v vseh segmentih.

Stroški so se v skupini znižali za 5 % v primerjavi z istim obdobjem lani, zaradi česar se je razmerje med stroški in prihodki oziroma kazalnik CIR izboljšal ter znaša 51,5 %.

Nadaljnje izboljšanje kakovosti portfelja se odraža v znižanju deleža slabih posojil (6 % v prvih treh mesecih leta 2017). Delež slabih posojil se je znižal na 12,7 %, medtem ko se je delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) znižal na 9,3 %. Stopnja pokritosti ostaja visoka pri 75,6 % in predstavlja eno izmed pomembnih prednosti NLB Skupine.

Likvidnostna pozicija skupine ostaja močna s stalnim dotokom depozitov - v treh mesecih leta 2017 se je obseg depozitov zvišal za 1 %.

Konec marca 2017 je kapitalski kazalnik (brez upoštevanja zneska dividend, ki so bile izplačane v višini 63,8 milijonov EUR) znašal 16.7 %, kar je še vedno precej nad regulatorno predpisanimi vrednostmi. Donos na kapital skupine ob upoštevanju enkratnih dogodkov in negativnem strošku tveganja znaša 21,4 %. Brez enkratnih dogodkov je donos na kapital 18,5 %.

NLB Komuniciranje

Vsa sporočila za javnost