O-STA

V soboto občinska vaja sil za zaščito in reševanje

Velenje, 18. maj 2017 - V soboto, 20. maja 2017, bo od 12. do 16. ure na območju mestne občine Velenje, potekala velika občinska vaja sil za zaščito in reševanje z imenom "NEURJE S POPLAVO 2017".

Temeljni cilj organizacije in izvedba vaje je preverjanje ter izpopolnjevanje usklajenosti različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru neurja na območju občine. Vaja je del aktivnosti udeležbe Mestne občine Velenje v kampanji Združenih narodov "Mesto odporno na nesreče". Takšna intervencija zahteva visoko stopnjo usklajenosti in koordinacijo dela različnih reševalnih služb, ki so vključene v sistem zaščite ter reševanja znotraj občine.

Vajo bo vodil štab Civilne zaščite Mestne občine Velenje. Enote in sile zaščite ter reševanja se bodo aktivirale s tihim alarmiranjem in s telefoni. Na številnih različnih lokacijah bo sodelovalo približno 100 udeležencev in 32 vozil. Poleg vseh prostovoljnih gasilskih društev, bodo v vaji sodelovali tudi reševalci Zdravstvenega doma Velenje, policisti Policijske postaje Velenje, člani društev ter zaposleni v podjetjih pogodbeno vključenih v sistem zaščite in reševanja.

Del vaje, ki bo potekal na jezeru, bo tudi usposabljanje pripadnikov regijske enote za delo s črpalkami večjih pretokov.

V času vaje bodo operativne enote, med vožnjo na posamezne lokacije, uporabljale svetlobne in zvočne signale.

Vljudno vabljeni tudi predstavniki medijev. Več informacij o vaji lahko dobite pri Andreju Ruprehtu na mobilni številki 041 793 645.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje