O-STA

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev letos organizira že 28. sedlarjevo srečanje.

Srečanje se bo zgodilo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v petek, 02. junij 2017 ob 8.30.

Letošnja tema je zelo aktualna: Urbana regeneracija.

Z letošnjim strokovnim srečanjem se bomo posvetili aktualni urbanistični temi urbane regeneracije, v luči vedno večje potrebe po ponovni uporabi, prenovi, revitalizaciji in vgradnji območij mest in naselij ter v luči v 2016 sprejetih dokumentov evropske in globalne ravni: Urbana Agenda za EU in Nova urbana agenda Habitat III.

Na srečanju bomo obravnavali potenciale za prenovo in ponovno rabo že pozidanih mestnih površin in degradiranih območij. V praksi je urbano prenovo pogosto težko izvesti zaradi številnih omejitev, še posebej neurejena lastniška stanja, ki se ob odsotnosti ustrezne nepremičninske zakonodaje ne rešujejo dovolj hitro, da bi lahko prenova učinkovito nadomestila posege na kmetijska zemljišča. In čeprav nas prostorska in kmetijska zakonodaja že desetletja usmerjata v izrabo pozidanih površin, preden bi posegli na neokrnjena kmetijska in gozdna zemljišča, praksa kaže drugačno stanje. Enega največjih posegov na kmetijska zemljišča na primer predlaga takoimenovani interventni zakon (sprejet v decembru 2016), ki povsem mimo veljavne prostorske zakonodaje omogoča investicijo za tujega vlagatelja na razvojnem območju v Občini Hoče - Slivnica.

Z letošnjo temo Sedlarjevih srečanj želimo odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in urbano regeneracijo, s čimer želimo spodbuditi tudi razpravo o vsebini in načinih izvajanja urbane politike.

Na srečanje je vabljena tako strokovna kot laična javnost.

Več o programu in srečanju na: www.dupps.si