O-STA

Bo minister zaradi napovedane "Koroške vstaje" podpisal dogovor o izgradnji hitre ceste?

V sredo, 31.5.2017, je na upravi DARS-a v Ljubljani potekal sestanek koroške delegacije z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem in njegovo ekipo. Minister je uvodoma poudaril, da je prišlo do srečanja zaradi pomiritve strasti, saj je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os za 5.6.2017 napovedala štrajk "Koroško vstajo-HOČ'MO CESTO!".

Začetno stališče ministra na srečanju je bilo, da za izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi ni potreben podpis posebnega dogovora, v katerem bi bila navedena časovnica izgradnje. Zatrdil je namreč, da vse aktivnosti za izgradnjo hitre ceste na relaciji Šentrupert-Slovenj Gradec potekajo v skladu s časovnim planom.

Predstavniki Koroške smo vztrajali pri podpisu dogovora o izgradnji hitre ceste in želeli, da se v dogovoru opredeli tudi časovnica izgradnje odseka 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem in Holmcem. Po krajših pogajanjih, je minister pristal na podpis takšnega dogovora, ki ga bi po njegovih besedah podpisali še v juniju 2017. Osnutek bo pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, poleg njih pa bosta podpisnika še Svet koroške regije in DARS.

Takšen podpis dogovora bi pomenil napredek pri izgradnji koroške hitre ceste, saj do včeraj še ni bilo nobenih uradnih zagotovil, da se bo umeščanje trase 3. razvojne osi na odseku Slovenj Gradec-Holmec sploh nadaljevalo. Nedvomno pa je bilo izraženo stališče ministra, da bo do Slovenj Gradca zgrajena 4-pasovna hitra cesta ter da se bo odsek Šentrupert-Slovenj Gradec gradil enovito.

Preverili smo tudi semafor izgradnje hitre ceste na Koroško. Na prvih dveh točkah (sklenitev pogodbe z državnim inženirjem in določitev etapnosti gradnje) sta zasvetili zeleni lučki, med tem ko sta točki tri in štiri v izvedbi, torej na rumenem.

O poteku sestanka bo ministrstvo naredilo tudi uradni zapisnik, v katerem bosta sklepa, da bo še v juniju prišlo do podpisa dogovora ter da bo nadzor nad izvedbo projekta še naprej vršila operativna delovna skupina, ki se bo sklicevala na pobudo Odbora za izgradnjo hitre ceste.

Napovedani korak (podpis dogovora) je optimističen za realizacijo projekta 3. razvojne osi na Koroško. Vendar v Mladinski iniciativi ne odstopamo od napovedane "Koroške vstaje-HOČ'MO CESTO!", saj bi takšen dogovor že zdavnaj lahko bil podpisan. Tudi, če bo prišlo do podpisa dogovora, bo potreben reden nadzor le-tega. Vsak odmik od dogovora pa bi lahko pomenil zaostritev pogajanj Mladinske iniciative, tudi z že napovedano državljansko nepokorščino.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Aljaž Verhovnik, vodja iniciative