O-STA

Hudo dobra telovadnica

HUDO DOBRA TELOVADNICA

Natečaj Hudo dobra telovadnica je v zaključni fazi. Prejeli smo skoraj 170 prijav na natečaj, z izvrstnimi predstavitvami slovenskih osnovnih in srednjih šol. Izjemen odziv na akcijo nas razveseljuje in hkrati žalosti, ker je dokaz, da je stanje v Sloveniji alarmantno, kar se tiče varnosti v šolskih telovadnicah.

Opažamo, da so najpogostejše slabosti obstoječih športnih objektov:

neprimeren prostor, neprimerna oprema, poškodovane in ne-vzdrževane naprave, neprimerna postavitev opreme, ter da sta obrabljen in neustrezen športni pod in nezaščitene stene, največja dejavnika tveganja za poškodbe v športnih dvoranah.

Z natečajem smo želeli opozoriti na nujnost prenove marsikatere šolske telovadnice. V upanju, da bo tega opozarjanja v bodoče čim manj, smo tudi stopili naproti in bomo izbrani šoli podarili obnovo telovadnice v skupni vrednosti 55.000 EUR.

Z javnim glasovanjem bo v četrtek, 15. junija, izbrana žal samo ena šola izmed štirih izbranih finalistk, med katerimi so: SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper Capodistria, Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči - Podružnična šola Šentviška Gora, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, OŠ Vojke Šmuc Izola.

Zmagovalna šola bo prvič javno objavljena v oddaji Svet na Kanalu A, v četrtek, 15. junija.

Kljub temu upamo, da smo z natečajem opozorili javnost, lokalne skupnosti in vodstva šol, da moramo skupaj zagotoviti bolj varno prihodnost za naše otroke in vse ostale športa željne posameznike. Športne dvorane in šolske telovadnice namreč predstavljajo enega izmed največjih dejavnikov gibalne dejavnosti prebivalstva in veljajo hkrati tudi kot učno okolje.

LOKALNE SKUPNOSTI IN VODSTVA ŠOL MORAJO ZAGOTAVLJATI IZVAJANJE PROGRAMA ŠPORTNE VZGOJE SKLADNO S PREDPISANO ZAKONODAJO IN ZAGOTOVITI REDNO PREGLEDANO IN SERVISIRANO ŠPORTNO OPREMO.

POSTOPEK OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV ni tako zahteven kot se zdi. Je pa ključnega pomena za varnost vseh, ki te objekte uporabljamo. Pri šolskih telovadnicah so najbolj pogosti uporabniki otroci, ki smo jim dolžni zagotoviti varno uporabo slehernega športnega orodja.