O-STA

Lynparza značilno zmanjša tveganje za poslabšanje bolezni ali smrt pri bolnikih z metastatskim rakom dojke in potrjeno mutacijo v genih BRCA

Družba AstraZeneca je 4. junija 2017 na kongresu ASCO (Americal Society of Clinical Oncology) predstavila pozitivne rezultate raziskave OlympiAD, ki je pokazala statistično značilno in klinično pomembno izboljšanje v preživetju brez napredovanja bolezni (PFS) pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Lynparza (olaparib tablete v odmerku 300 mg dvakrat na dan) v primerjavi z bolniki, ki so bili zdravljeni s standardnim zdravljenjem po presoji zdravnika (kapecitabin, vinorelbin, eribulin).

Raziskava je pokazala, da so imeli bolniki, ki so bili zdravljeni z zdravilom Lynparza, za 42 % zmanjšano tveganje za poslabšanje bolezni ali smrt v primerjavi z bolniki, ki so bili zdravljeni s standardnim zdravljenjem po presoji zdravnika (razmerje ogroženosti 0.58; 95 % interval zaupanja 0.43-0.80; p=0.0009; srednji PFS: 7.0 vs 4.2 meseca).

Bolniki, vključeni v raziskavo, so imeli HER2 negativen rak dojke s prisotno mutacijo v genih BRCA1/2 in so prejeli zdravilo Lynparza kot prvo, drugo ali tretjo linijo zdravljenja za metastatsko bolezen.

Sekundarni cilji raziskave so pokazali, da zdravilo Lynparza podaljša čas do nadaljnjega drugega progresa ali smrti (PFS2) (razmerje ogroženosti 0.57; 95 % interval zaupanja: 0.40-0.83), prav tako je bil objektivni odgovor na zdravljenje (ORR) dvakrat večji pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Lynparza v primerjavi z bolniki, ki so bili zdravljeni s standardnim zdravljenjem po presoji zdravnika (59.9 % vs 28.8 %).

Varnostni profil zdravila Lynparza v raziskavi OlympiAD je primerljiv s podatki iz predhodnih raziskav. Pojavnost neželenih učinkov stopnje ≥ 3 je bila manjša pri bolnikih, ki so bili zdravljeni z zdravilom Lynparza v primerjavi z bolniki ki so bili zdravljeni s standardnim zdravljenjem po presoji zdravnika (36.6 % vs 50.5 %), prav tako je bila manjša prekinitev zdravljenja

(4.9 % vs 7.7 %).

O raziskavi OlympiAD

OlympiAD je bila randomizirana, odprta, multicentrična raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza (olaparib tablete 300 mg dvakrat na dan) v primerjavi s standardnim zdravljenjem po presoji zdravnika (kapecitabin, vinorelbine, eribulin) pri 302 bolnikih s HER2 negativnim metastatskim rakom dojke in potrjeno zarodno mutacijo v genih BRCA1 ali BRCA2. Mednarodna raziskava je bila izvedena v 19 državah v Evropi, Aziji, Severni Ameriki ter Južni Ameriki.

O zdravilu Lynparza (olaparib)

Lynparza je inovativno zdravilo, prvi zaviralec PARP, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNA in je pomemben del portfelja podjetja AstraZeneca.

Zdravilo Lynparza je kot monoterapija indicirano za vzdrževalno zdravljenje odraslih bolnic z mutacijo gena BRCA (germinalno ali somatsko) pri katerih je prišlo do ponovitve slabo diferenciranega seroznega epitelijskega raka jajčnikov, karcinoma jajcevodov in primarno peritonealnega karcinoma, občutljivega na platino, ki so v popolnem ali delnem odzivu na kemoterapijo na osnovi platine.

Zdravilo Lynparza je trenutno v fazi preizkušanja tudi kot adjuvantno zdravljenje raka dojke v raziskavi OLYMPIA, ki je prav tako raziskava faze III.

Datum priprave informacije: junij 2017

SI-0040

Kontaktni podatki za poizvedbe medijev

Esra Erkal-PalerUK/Global+44 7771 740311
Karen BirminghamUK/Global+44 203 749 5634
Rob SkeldingUK/Global+44 203 749 5821
Jacob LundSweden+46 8 553 260 20
Michele MeixellUS+1 302 885 2677

Kontaktni podatki za poizvedbe vlagateljev

Thomas Kudsk Larsen+44 203 749 5712
Craig MarksFinance, Fixed Income, M&A+44 7881 615 764
Henry WheelerOncology+44 203 749 5797
Mitchell ChanOncology+1 240 477 3771
Lindsey TrickettCardiovascular & Metabolic Diseases+1 240 543 7970
Nick StoneRespiratory+44 203 749 5716
Christer GruvrisAutoimmunity, Neuroscience & Infection+44 203 749 5711
US toll free+1 866 381 7277