O-STA

Svetniki izrazili podporo Bolnišnici Topolšica

Velenje, 27. junij 2017 - Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji obravnavali točko z naslovom Položaj Bolnišnice Topolšica. Na seji so bili prisotni tudi vršilec dolžnosti direktorja Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli, predstavnica sindikata ZSVS Suzana Platovšek, predsednik sindikata ZN Danijel Ristič, predstavnik Fidesa Boštjan Rožič in predsednica Civilne iniciative za ohranitev Bolnišnice Topolšica Marija Vrtačnik. Na seji se nam je pridružil tudi župan Občine Šoštanj Darko Menih.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je uvodoma povedal, da se Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije ni odzvalo na povabilo Mestne občine Velenje na to sejo, kar kaže na odnos do lokalne skupnosti, občin tega območja in do Bolnišnice Topolšica. Situacija je zelo resna, ker želi ministrstvo Bolnišnico Topolšica pripojiti celjski bolnišnici. To pomeni, da se bosta spremenili vsebina in storitve za občanke in občane Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj. Župan je izrazil tudi dvom ob združitvi dveh zavodov, ki sta v negativnem finančnem položaju. Težko je ob tem pričakovati pozitivne učinke. Tudi občani Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj izražajo pozitiven odnos do Bolnišnice Topolšica, saj sodelujejo pri zbiranju podpisov v podporo ohranitvi Bolnišnice Topolšica. Do danes jih je bilo zbranih že več kot 16 tisoč.

Vršilec dolžnosti direktorja Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli je povedal, da večina problemov Bolnišnice Topolšica izhaja iz nepoznavanja, kaj bolnica počne in za koga to počne. Velik problem je izguba, ki je nastala zaradi obnove bolnišnice, ki je bila nujno potrebna in jo je financirala bolnišnica sama. Ministrstvo za to ni namenilo nobenih sredstev. Prva sredstva so dobili šele letos - 1,2 milijona evrov evropskih sredstev in 700 tisoč evrov s strani ministrstva. Bolnišnica Topolšica je najstarejša samostojna bolnišnica in čez dve leti bo praznovala 100 let. V zadnjih treh letih so sprejeli 11 tisoč bolnikov, v ambulantah obravnavali več kot 60 tisoč oseb; od tega je bilo kar 10 % najzahtevnejših bolnikov, za katere je bila potrebna zelo zahtevna patologija. Vršilec dolžnosti direktorja Bolnišnice Topolšica je povedal, da izvajajo dihalno podporo za bolnike širše regije in zahtevnejše posege. Že od nekdaj so učinkoviti, zdravniki pa so zelo obremenjeni. Bolnišnica Topolšica bo, kot kaže, leto zaključila pozitivno (brez dviga cen storitev), kar je v Sloveniji za bolnišnice zelo redko - prej izjema. Bolnišnica Topolšica za nujno bolnišnično obravnavo pokriva celotno regijo od severa do vzhoda do hrvaške meje. Tretjina bolnikov je iz Velenja in Šoštanja, vendar jih je veliko tudi iz Celja, Žalca, koroške regije, pa tudi iz Ljubljane. Bolnišnica Topolšica je edina sekundarna pljučna bolnišnica v Sloveniji, obstajajo še samo terciarni centri na Golniku, v Ljubljani in Mariboru. Poudaril je, da Bolnišnica Topolšica brez dodatnega denarja, kljub pozitivnemu poslovanju, ne more preživeti. Letni proračun bolnišnice je 11 milijonov, zaradi izvršb, do katerih je prišlo zaradi neplačevanja izvajalcev ob obnovi, so vsak mesec zelo problematična izplačila plač zaposlenih. Izrazil je tudi dvom v to, da bo s priključitvijo Splošni bolnišnici Celje Bolnišnica Topolšica ohranila delovanje v obsegu, kot je danes. Meni sicer, da je povezovanje zdravstvenih sistemov v Sloveniji potrebno, saj smo majhna država, vendar pa je cilj ministrstva specializacija ustanov, Bolnišnica Topolšica pa je že edina specializirana bolnišnica za pljučna obolenja v Sloveniji in takšno moramo ohraniti.

Suzana Platovšek, predstavnica sindikata ZSVS, se je lokalni skupnosti in vsem okoliškim občinam zahvalila za vso podporo, povedala je, da za ohranitev Bolnišnice Topolšica aktivno deluje tudi civilna iniciativa.

Predsednica Civilne iniciative za ohranitev Bolnišnice Topolšica Marija Vrtačnik je poudarila slab odnos Ministrstva za zdravje Republike Slovenije do Bolnišnice Topolšica in do zdravja v naši državi na splošno. S 1. julijem naj bi se Bolnišnica Topolšica kot organizacijska enota pripojila Splošni bolnišnici Celje. To pomeni, da se po 98 letih izbriše iz registra. Brez argumentov, brez analiz, po hitrem postopku, s čimer se seveda civilna iniciativa ne more strinjati. Zbirajo podpise podpore in veliko jim pomeni, da dobivajo podporo iz celotne Slovenije. Odnehati ne nameravajo in verjamejo, da če je volja lokalne skupnosti, da bolnišnica ostane samostojna, potem se mora najti ustrezna rešitev. Upoštevati se mora mnenje zaposlenih, ki jih je 240, mnenje pacientov in lokalnih prebivalcev, ki so vsa leta podpirali delovanje bolnišnice.

Svetnice in svetnike je nagovoril tudi župan Občine Šoštanj Darko Menih, ki je povedal, da si bo tudi Občina Šoštanj prizadevala za ohranitev Bolnišnice Topolšica, ki je okrog leta 1975 že bila pripojena celjski bolnišnici, vendar pripojitev ni bila uspešna, le bolnišnica je trpela posledice z izgubo opreme. Povedal je tudi, da je jutri seja sveta v Šoštanju, kamor so prav tako povabili ministrico za zdravje ali predstavnika ministrstva. Ministrica se je tudi za njihovo sejo opravičila. Župan Menih je poudaril, da podpirajo civilno iniciativo in vse, ki se borijo za obstoj samostojne bolnišnice v Topolšici. Že samo zbiranje podpisov kaže na velik pomen bolnišnice za to okolje in da jo ljudje zelo cenijo.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v zaključku razprave pozval k potrditvi sklepov in pozval vlado, da ne sprejme sklepa, s katerim bi omogočila pripojitev Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje. Prav je, da ministrstvo temeljito razmisli preden sprejme kakršnekoli ukrepe. Splošna bolnišnica Celje ima težave s poslovanjem, Bolnišnica Topolšica pa posluje pozitivno. Torej je pristop napačen in bi bilo smiselno postopati drugače. Župan tudi meni, da je vsekakor potrebna analiza pozitivnih oz. negativnih učinkov in da ne bi smeli na takšen način posegati na področje zdravja. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je pozval, da naj pred kakršnokoli odločitvijo pove, kaj je dobro za nas ter za bolnike, ki koristijo storitve Bolnišnice Topolšica in so imeli do sedaj vedno kvalitetne storitve.

Podporo Bolnišnici Topolšica so izrazili tudi svetnice in svetniki Mestne občine Velenje, ki so potrdili Sklepe o položaju Bolnišnice Topolšica, ki jih pošiljamo v priponki.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje