O-STA

S podpisom protokola do pravno-formalne zaveze o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, predsedujoči Sveta Koroške regije dr. Tomaž Rožen in predsednik Sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darko Menih so 3. julija 2017 na Ravnah na Koroškem podpisali Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert. Velenje - Slovenj Gradec - Dravograd - Holmec.

V protokolu so se podpisniki pravno-formalno zavezali, da bo na odseku Šentrupert-Slovenj Gradec do leta 2023 zgrajena 4-pasovna hitra cesta. Na odseku Slovenj Gradec-Dravograd-Holmec so se podpisniki strinjali, da je potrebno ta odsek temeljito posodobiti in izgraditi cestno infrastrukturo v skladu z veljavnimi standardi, ki bodo zagotavljali zahtevano prepustnost omrežja in kakovost prometnih uslug. Za ta odsek je v optimalnih razmerah predvidena realizacija v letu 2027.

Na kratko o vsebini protokola lahko rečemo, da vsebuje terminski plan izgradnje celotnega odseka od Šentruperta do Holmca. Poleg tega določa, da je za izvedbo vseh aktivnosti zadolžen DARS d.d. ter da bo nadzorstvo nad vsebino protokola izvajala posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, DARS-a in obeh regij.

Ob podpisu protokola lahko rečemo, da je bil podpisan pomemben dokument, ki daje Korošcem zmerno optimistično upanje, da se bomo v doglednem času tudi iz naše regije peljali po hitri cesti. Za dokončno uskladitev so bila potrebna naporna pogajanja. Spomnimo se, da je minister dr. Peter Gašperšič maja 2017 zavrnil podpis posebnega protokola, ki ga je v podpis svetoma obeh regij in ministrstvu predlagala Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Nato je sledila napoved Koroške vstaje-HOČ'MO CESTO!, katera se je zgodila 5. junija 2017. Nekaj dni pred tem je minister pristal na podpis protokola, vendar je vsebina ostala pod vprašajem. Za Korošce je bil ključen jasen in časovno določen dogovor o izgradnji celotnega odseka vse do Holmca in ne samo do Slovenj Gradca. Ministrstvo je takšni vsebini sprva nasprotovalo, na koncu pa je bila dosežena skupna točka vsebine.

V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pozdravljamo podpis protokola in menimo, da je to pomemben korak, ki nas zavezuje, da se bomo še bolj aktivno ukvarjali s časovnico izgradnje. Zato si bomo z vsemi silami prizadevali, da bo vsebina protokola realizirana tako, kot je zapisano. Ker želimo, da se aktivnosti za izgradnjo aktivno nadaljujejo, smo že zaprosili za sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer bo potekala razprava o umeščanju trase 3. razvojne osi med Slovenj Gradcem in Holmcem. Sestanek bo predvidoma v sredini julija 2017.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Aljaž Verhovnik, koordinator iniciative