O-STA

Kolesarjenje po 3. razvojni osi "3. razvojna os v vse 3 koroške doline!"

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v soboto 7. oktobra 2017 organizirala že tretje kolesarjenje po 3. razvojni osi. Gre zdaj že za tradicionalno akcijo, s katero Mladinska iniciativa opozarja na nujnost izgradnje hitre ceste na Koroško. Letošnja trasa je bila drugačna kot prejšnji dve leti. Po tem, ko je v začetku leta 2017 vlada sprejela DPN na relaciji med Šentrupertom in Slovenj Gradcem, se je Mladinska iniciativa odločila stopnjevati aktivnosti na relaciji med Slovenj Gradcem, Dravogradom in Holmcem. Na tem delu trasa namreč še ni umeščena.

Prav zaradi tega je letošnje kolesarjenje pod sloganom "3. razvojna os v vse 3 koroške doline" potekalo na relaciji Šmartno pri Slovenj Gradcu - Slovenj Gradec - Dravograd - Ravne na Koroškem - Prevalje. Letošnji slogan poudarja, da bo šele izgradnja ceste v osrčje Koroške, povezala vse tri koroške doline. S tem bi Dravska dolina dobila hitrejši dostop do hitre ceste, Dravograd pa bi se razbremenil z obvoznicami. Slovenj Gradec bi se z nadaljevanjem trase proti Dravogradu izognil kolonam ob priključku na hitro cesto. Veliko pa bi pridobila tudi Mežiška dolina, saj se tam nahaja gospodarsko središče regije, ki nujno potrebuje direkten dostop do dobre prometnice.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os zastopa stališče, da mora vlada nadaljevati s sprejemom "zamrznjenega" državnega prostorskega načrta (DPN) med Slovenj Gradcem in Dravogradom, ki miruje vse od leta 2013. S sprejemom tega DPN bi najhitreje umestili v prostor novo, štiripasovno hitro cesto med Slovenj Gradcem in Dravogradom.

Za odsek Dravograd - Holmec varianta trase še ni znana. V skladu s podpisanim protokolom, bi to morali določiti do konca letošnjega leta. Mladinska iniciativa bo te aktivnosti še naprej budno spremljala in v skladu s trenutno situacijo tudi ukrepala.

Kolesarjenja so se udeležili tudi nekateri predstavniki lokalnih in državnih oblasti. Med njimi župana dr. Tomaž Rožen (Ravne), dr. Matic Tasič (Prevalje), podžupan Dravograda Anton Preksavec ter poslanec Danilo Anton Ranc. Kolesarjenja se je udeležila tudi predsednika UO GZS za Koroško Mojca Kert. Na Ravnah pa je program popestril koroški kantavtor Milan Kamnik, ki je svojega "Ibržnika" prilagodil za koroško himno hitre ceste.

HOČ'MO CESTO!