O-STA

Vabilo na predavanje:"Dodana vrednost sistemske biologije: dva primera novih odkritij okoljsko pomembnih molekularnih mehanizmov pri zelenih algah",

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja:

"Dodana vrednost sistemske biologije: dva primera novih odkritij okoljsko pomembnih molekularnih mehanizmov pri zelenih algah",

ki ga bo predstavil

dr. Anže ŽUPANIČ

Predavanje bo potekalo v torek 7. novembra 2017, ob 15.00,

v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek predavanja:

Zelene alge so eden izmed ključnih komponent večine vodnih in mnogih kopenskih ekosistemov. Čeprav je kot njihova glavna vloga v ekosistemih poznana predvsem primarna produkcija, igrajo pomembno vlogo tudi v biogeokemiji mikrohranil in so med najbolj občutljivimi bioindikatorji vodnega onesnaženja; v obeh primerih odgovorni molekularni mehanizmi niso dobro poznani. V seminarju bom predstavil dve študiji, v katerih smo z uporabo sistemsko-biološkega pristopa našli nove molekularne mehanizme. V prvi smo izmerili dinamiko speciacije mikrohranila selena in preizkusili njeno ujemanje z družino matematičnih modelov speciacije. Čeprav je bilo mogoče do nekaterih zaključkov priti zgolj z interpretacijo eksperimentalnih rezultatov, je uporaba matematičnega modela na več ravneh ključno doprinesla k študiji: omogočila je ločevanje med dvema konkurenčnima intrepretacijama (neposredno ali preko načrtovanja dodatnih eksperimentov), oceno parametrov posameznih kemičnih reakcij in ekstrapolacijo rezultatov na različne okoljske pogoje. V drugi študiji smo na podlagi javno dostopnih podatkov o genski ekspresiji izgradili ko-ekspresijsko mrežo, ki smo jo uporabili za napovedovanje funkcij genov odgovornih za občutljivost ali toleranco alge na srebrove ione. Nekatere napovedi smo potrdili z uporabo linij alg z ustreznimi mutacijami. S študijo smo pokazali, da je v nekaterih primerih mogoče napovedati funkcijo genov na osnovi obstoječega znanja in javno dostopnih podatkov, četudi so bili ti pridobljeni za odgovarjanje na povsem druga znanstvena vprašanja.

Predstavitev bo potekala v slovenskem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: prof. dr. Kristina Gruden, kristina.gruden@nib.si, 059 232 824.