O-STA

IZJAVA ZA JAVNOST po sestanku koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi

V sredo 25. oktobra 2017 je na DARS-u potekal sestanek koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi. Uvodoma je bilo pojasnjeno, da je na DARS-ovi spletni strani izdelan zavihek o 3. razvojni osi, kjer objavljajo vse aktualne zadeve v zvezi s projektom.

Na trasi med Šentrupertom in Slovenj Gradcem tečejo javni razpisi za izvajalca parcelacije in izvajalca odkupov zemljišč, ki bodo zaključeni do konca meseca. V teku je priprava projekta varovanja okolja na tem območju. V prihodnjem mesecu bo objavljen razpis za izvajalca projekta gradbenega dovoljenja in izvedbenega projekta, nato sledi projektiranje.

Podžupan Velenja je poudaril pomembnost pristopa k občanom, ki bodo zaradi trase izgubili nepremičnine, njihovo obveščanje in informiranje.

Od Slovenj Gradca do Holmca bo izdelana študija, ki bo strokovni temelj na podlagi katerega bo odločeno v kakšnem obsegu bo cesta umeščena v ta prostor. Študija bo izdelana do meseca aprila prihodnje leto, z vmesnim rezultatom v mesecu februarju 2018.

V Koroški delegaciji smo poudarili možnost, da se pri izdelavi študije upošteva rešitve, ki so jih občine že same izdelale. Zanimalo nas je financiranje projektnih del v prihodnjem letu in po zagotovilih DARS-a so ta sredstva zagotovljena. Opozorili smo, da se konec leta bližajo skrajni roki za izvedbo določenih del v naši časovnici, ki je tudi sestavni del protokola in da pričakujemo njihovo izvedbo v skladu z določenimi roki.

Koroško delegacijo so zastopali predsednik Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič in predstavnik Mladinske iniciative za 3. razvojno os Andrej Grobelnik. Šaleški del je zastopal podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol. V imenu DARS-a so se sestanka udeležili dr. Lidija Kegljevič Zagorc, Ana Sodnik Prah in Janez Kušnik, s strani Ministrstva za infrastrukturo pa je bil prisoten mag. Zvonko Zavasnik.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,
za Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os
Andrej Grobelnik