O-STA

Vabilo na simpozij "ALL THAT LIFE"

Vljudno Vas vabimo na simpozij v počastitev življenja in dela prof. dr. Tamare Lah Turnšek,

v sredo, 8. novembra 2017, ob 13.00
v Biološkem središču,
predavalnica B1,
Večna pot 111, v Ljubljani.

Program / Programme
Moderatorja / Chairs: Kristina Gruden, Gregor Anderluh

12.30 - 13.00
Registracija udeležencev / Registration

13.00 - 13.05
Odprtje simpozija / Opening address: Marina Dermastia, Nacionalni inštitut za biologijo / National Institute of Biology

13.05 - 13.35
Slavnostno predavanje: Doktor Jekyll in gospod Hyde: Dvojna narava matičnih celic v raku Honored lecture: Doctor Jekyll and Mister Hyde: Dual nature of stem cells in cancer,
Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo / National Institute of Biology

13.35 - 14.20
Plenarno predavanje: Kemija in biologija staranja in s staranjem povezanih bolezni
Keynote lecture: Chemistry and biology of aging and age-related diseases
Miroslav Radman, Inserm u 1001, Univerza R. Descartes Paris in Mediteranski inštitut za vede o življenju, Split, Hrvaška / Mediterranean Institute for Life Sciences, Split, Croatia

14.20 - 14.35
Popotovanje po zaviti poti raziskav raka / Our journey on winding road of cancer research,
Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana / Institute of Oncology Ljubljana

14.35 - 14.50
Odmor za kavo / Coffee break

14.50 - 15.10
Izpostavljenost genotoksičnim kemikalijam in rak / Exposure to genotoxic chemicals and cancer,
Metka Filipič, Nacionalni inštitut za biologijo / National Institute of Biology

15.10 - 15.30
Kot orkan: potovanje s Tamaro v nišo gliomskih matičnih celic / Like a hurricane: a journey with Tamara into the glioma stem cell niche, Cornelis J. F. van Noorden, Univerza v Amsterdamu, Nizozemska / University of Amsterdam

15.30 - 15.50
Sledi katepsinov pri diagnostiki in terapiji raka / The track of cathepsins in diagnosis and therapy of cancer,
Janko Kos, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani / Faculty of Pharmacy at the University of Ljubljana

15.50 - 16.10
Kako sem spoznal Tamaro Lah: usoda ali naključje? / How I met Tamara Lah: Destiny or coincidence? Manfred Schmitt, Klinika Rechts der Isar na Tehnični univerzi v Münchnu, Nemčija / Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

16.10 - 16.25
Ali se zavedamo, da je naše telo vredno več kot 2 milijardi evrov? / Are we aware that our body worth more than 2 billion euros? Miomir Knežević, Educell, d. o. o.

16.25 - 16.45
Zaključno predavanje: Blue Skies: Inovacije na področju zdravstva


Closing talk: Blue Skies: New Innovations in Healthcare,
Stephen Minger, SLM Blue Skies Innovations Ltd, Velika Britanija / SLM Blue Skies Innovations Ltd, United Kingdom

Vsa predavanja bodo v angleškem jeziku. / All lectures will be delivered in English.

Udeležba je brezplačna. / Participation is free.

RSVP to katja.ploj@nib.si, 059 232 701.