O-STA

Klasična televizija TIPK TV za gluhe in naglušne s 1. 1. 2018 ukinja edino televizijo za gluhe in naglušne v Sloveniji

Izjava za javnost


Zadeva:
Spoštovani,

zadnji dan v letu 2017 bo TIPK TV prisiljen ukiniti edino slovensko klasično televizijo za gluhe in naglušne v Sloveniji. Programska shema TIPK TV je bila namenjena izključno najbolj zapostavljeni in obenem skoraj največji ranljivi družbeni skupini v Sloveniji. Program na televiziji TIPK TV so pripravljali in ustvarjali izključno gluhi in naglušni, vsebine pa smo prilagajali v slovenski znakovni jezik, tudi s pomočjo podnapisov.

Kot že omenjeno, bo televizija za gluhe in naglušne s 1. 1. 2018 za vedno prenehala obstajati, in sicer predvsem zaradi nerazumevanja ključnih institucij, kot sta Ministrstvo za kulturo in nacionalna javna televizija RTV Slovenija. Manj krivde za to odločitev nosijo še večje korporacije in podjetja (to so agencije za oglaševanje in marketing pa tudi posamezniki, ki pospešujejo rast in promoviranje svojih izdelkov), ki niso zmogli biti toliko družbeno odgovorni, da bi oglaševali na televiziji za gluhe in naglušne, ki ima omejen domet gledalcev.

Razlogov za ukinitev edine televizije za gluhe in naglušne je več. Ministrstvo za kulturo je v preteklih dveh letih zavrnilo vse naše vloge na različnih razpisih za sofinanciranje programskih vsebin medijev in drugih oblik sofinanciranja. Zaradi specifike svojega delovanja smo posebna televizija, ki nima ustrezne statusne oblike, zato se ne moremo prijavljati na razpise za ranljive skupine, kamor se lahko prijavijo le društva in zavodi, ki navadno sploh ne ustvarjajo lastnih prihodkov.

Zdi se nam povsem nesprejemljivo, da nam je pristojna komisija Ministrstva za kulturo na medijskem razpisu tako za leto 2016 kot tudi za 2017 dodelila tako malo število točk, še posebej v primerjavi z letom 2015, ko smo za precej manj obsežen in skromnejši projekt prejeli dovolj točk za sofinanciranje. Določene ocene v obvestilu komisije so bile do gluhih in naglušnih kot ene največjih ranljivih skupin celo žaljive. Pri kriteriju "Pomen za slovensko kulturo in slovenski jezik" nas je eden od članov komisije na primer ocenil z 1 (eno) točko od 20-ih možnih. Očitno je, da si je ta, pa tudi drugi člani komisije vzeli pravico, da so se odločili, da slovenski znakovni jezik ni slovenski jezik. Arogantno prisvajanje odločanja o tem, da znakovni jezik ni slovenščina, je nesprejemljivo ter izključujoče do gluhih in naglušnih. Vse skupaj je še toliko bolj nenavadno, ker smo v letu 2016 za zelo podoben, a vsebinsko in kakovostno nadgrajen projekt prejeli dramatično manjše število točk ter celo povsem izpadli iz financiranja projekta. Enako je bilo za leto 2017. Za razpis za leto 2018 pa smo se iz prej omenjenih razlogov umaknili, ker zakonodaja ne prinaša enakovrednega kandidiranja za sredstva na razpisih.

Ker je eden od ciljev javnega razpisa zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oziroma raznovrstnosti programskih vsebin, še posebej tistih, ki so med drugimi namenjene ljudem s posebnimi potrebami in smo v Sloveniji edina specializirana klasična televizija za gluhe in naglušne v Sloveniji, so tovrstne odločitve komisije za nas nesprejemljive in v nasprotju s cilji razpisa.

Zaradi zavrnitve vseh možnosti sofinanciranja s strani pristojnih institucij nam ne preostane drugega, kot da televizijo ukinemo. Sredstev za delo ni, saj oglaševalci zaradi premajhnega ciljnega občinstva, ki ima omejen domet, ne želijo vlagati in oglaševati na naši televiziji, medtem ko drugih komercialnih možnosti nimamo.

V Sloveniji smo štiri leta delovali kot edina klasična televizija za gluhe in naglušne. Naj poudarimo, da v svetu ni takšnih televizij, o čemer smo se nazadnje prepričali na tretji mednarodni konferenci svetovne zveze gluhih, ki je potekala novembra 2017 v Budimpešti. Po naši predstaviti so bili odzivi gluhe skupnosti enormni in navdušujoči. Naš koncept delovanja televizije jim je bil zelo všečen, zato ga bodo nekatere države prevzele. Za takšna podjetja in televizijo za gluhe imajo v Evropi in svetu posluh in razumevanje. V Sloveniji pa bo prva takšna televizija na svetu zaprla svoja vrata, ker pristojne državne institucije zanjo niso imele posluha. Posledično se bodo na Novega leta 2018 med brezposelnimi znašli tudi gluhi in naglušni, ki so do zdaj prejemali vsaj skromne plače za osnovno preživetje.

Zdi se nam absurdno, da veliko nevladnih organizacij s področja kulture dobiva tudi po sto tisoče evrov za izvajanje svoje produkcije, edini pravi klasični televiziji za gluhe in naglušne v Sloveniji pa pristojni ne morejo sofinancirati niti centa.

Medijska zakonodaja je zastarela. V zadnjih desetih letih ni doživela niti najmanjše novele. Televizija TIPK TV je v zadnjih štirih letih vložila zelo veliko napora in imela tudi na Ministrstvu za kulturo, tudi z ministrom, več sestankov. Vse je ostalo le na ravni obljub in floskul o tem, kako nas načeloma podpirajo. Žal se v teh letih za našo televizijo niso izrekli niti glede osnovne statusne ureditve, kaj šele sofinanciranja.

V letošnjem letu smo se sestali tudi pri generalnem direktorju RTV SLO Igorju Kaduncu v zvezi z možnostmi partnerskega sodelovanja. Po več mesecih čakanja na odgovor so nam preprosto odgovorili, da nimajo finančnih sredstev za to. Na RTV SLO smo velikokrat poslali svoje pobude in konkretne predloge za rešitve, med drugim tudi predlog uvedbe RTV SLO4 (od česar bi imeli koristi gluhi in naglušni ter slabovidni in slepi). Nikoli nismo prejeli jasnih argumentov, zakaj ne bi želeli sodelovati z nami.

Uredbo EU glede dostopnosti medijskih vsebin na nacionalnem programu bi morala javna televizija v celoti spoštovati že pred leti (govorimo o dnevnem oddajnem času števila % oddaj, prilagojenih vsebinah v znakovnem jeziku in določenem številu % oddaj prilagojenih vsebin s podnapisi). RTV SLO danes ne dosega niti tistih normativov, ki jih je pred skoraj desetletjem naložila direktiva. Po našem vedenju bodo to morda dosegli šele leta 2025 ali pozneje, čeprav bi morale biti te vsebine že danes dostopne. Med drugim smo RTV SLO ponudili celo dvakrat obsežnejšo vsebino za ceno, ki jo sedaj plačujejo le za stroške tolmačenja, pa je predlog naletel na gluha ušesa. Podobno je bilo glede prenosov sej iz Državnega zbora, kjer smo od pristojnih v DZ že pridobili soglasje, RTV SLO pa se je izmotavala na avtorske pravice. Poudarjamo, da gre za javno televizijo, ki prejema RTV prispevek zato, da ji ni potrebno ustvarjati le komercialnih vsebin.

Naše delovanje klasične televizije so z nami med drugim tudi podjetja, ki so zaznali in bili družbeno odgovorni in da so nam zagotovili možnost distributiranja signala na kabelskih omrežjih T2, Telekom Slovenije, A1 in Kate.si. Prav tako zglednega sodelovanja smo lahko še posebej ponosni, da neposredno vsak dan v živo na našem kanalu (sicer imamo najboljšo TV gledanost za določeno ciljno populacijo pri spremljanju dnevne informativne oddaje) predvajamo najbolj gledano dnevno informativno oddajo 24 ur v znakovnem jeziku. Vse to bodo gluhi, naglušni osebe s polževim vsadkom in uporabniki znakovnega jezika za vedno izgubili v kolikor nam ne uspe pridobiti stabilne finančne razmere za ohranitev edine klasične televizije za gluhe in naglušne.

Apeliramo na slovensko javnost, da prepozna pomembnost medija klasične televizije za gluhe in naglušne, ki jo je predvajal TIPK TV. Vlado RS, Ministrstvo za kulturo in oglaševalske agencije pa prosimo, da prisluhnejo že danes tudi ranljivim skupinam, ki jim morda ne prinašajo političnih glasov/povečanja kupne moči, zagotovo pa so pomemben deležnik v vsakdanjem življenju slovenske države.

Vedno in povsod.

Bojan Mord, oče treh gluhih otrok, gluhi učitelj, gluhi tolmač, direktor in urednik TIPK TV, gluhi novinar ter ambasador programa Erasmus+ 2017