O-STA

Namesto ognjemeta 5 tisoč evrov Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske

Velenje, 22. november 2017 - Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je danes ob 10. uri udeležil novinarske konference Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske v Citycentru Celje, na kateri so predstavili projekt "Kar me ovira - me motivira". S projektom, katerega ambasador je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, želijo zbrati sredstva za nov kombi, ki ga društvo nujno potrebuje za prevoze članov društva.

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je invalidska, nevladna in neprofitna organizacija s sedežem v Celju, ki deluje na območju 33 občin in združuje 132 ljudi s poškodbami hrbtenjače. Med člani društva so tudi 3-kratni paraolimpijski podprvaki, večkratni državni ekipni in posamični prvaki v košarki, kegljanju, ribištvu, atletiki, svetovni rekorderji idr. Društvo pomaga članom in drugim, ki so gibalno ovirani, pri premagovanju težke invalidnosti. Zanje izvajajo posebne socialne programe, v katerih lahko zadovoljujejo svoje osnovne in specifične potrebe, ki jih ne morejo nikjer drugje. Izvajajo usposabljanja za aktivno življenje in delo, nudijo prevoze, oskrbo s tehničnimi pripomočki, osebno asistenco, nego in fizično pomoč, programe za mladostnike s posebnimi potrebami, programe za starše in svojce, programe za ohranjevanje zdravja in druge rehabilitacijske programe. Za potrebe članov društva se vsako leto opravi več kot 50 tisoč kilometrov prevozov. Z obstoječim devet let starim in dotrajanim kombijem, ki ga je društvo financiralo s projektom "Še vedno vozim - vendar ne hodim", so opravili že več kot 400 tisoč kilometrov. Kombi je na voljo tudi drugim invalidskim in ostalim društvom.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je na novinarski konferenci čestital članom društva za njihovo vztrajnost, voljo in moč, da zmorejo premagovati ovire in živijo čim bolj normalno življenje. Povedal je tudi, da je naloga lokalne skupnosti, da vsem občankam in občanom zagotavlja dobre pogoje za življenje in bivanje, še posebno pozornost je potrebno nameniti ranljivejšim skupinam. To si v Mestni občini Velenje prizadevamo z različnimi aktivnostmi. Zahvalil se je za povabilo k sodelovanju pri akciji društva in povedal, da se bo Mestna občina Velenje tudi letos odpovedala novoletnemu ognjemetu, zmanjšali pa bomo tudi število novoletnih sprejemov. Sredstva v višini 5 tisoč evrov bomo tako lahko namenili za projekt Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske "Kar me ovira - me motivira" za nakup novega kombija.

Ob zaključku akcije (predvidoma konec januarja oz. februarja) bomo v Mladinskem hotelu Velenje skupaj z društvom pripravili tudi zaključno prireditev.